donderdag 31 mei 2012

Islamisering

zondag 13 november 2011


Ik moet allereerst zeggen dat ik dit geschreven/verzameld heb na het beruchte stukje van Bassiehof op GS. Maar ik schrijf veel te langzaam om daar te kunnen reaguren en bovendien heb ik er een ban. De relevantie en urgentie is er echter niet minder om. Ik ben begonnen met simpelweg voorbeeldjes neer te pennen. En toen stuitte ik op een lijstje dat kwam van PI-Blog, dat bijna compleet aanvullend was op mijn lijstje. Er zaten zelfs nauwelijks dubbele voorbeelden in. Vandaar dat ik het gejat heb. Dat is misschien niet zo netjes en ik wil hun dan ook graag alle credits geven en daarom staat de betreffende link erbij. Ik hoop en neem aan dat ze het me niet heel kwalijk nemen. We staan tenslotte voor dezelfde zaak. Later heb ik steeds meer voorbeelden door middel van linkjes toegevoegd en dat gaat door tot op de dag van vandaag. Helaas.

Het is al lang geen sluipend proces meer. Vanaf de eerste toegeeflijkheden onzerzijds, door de moslims gezien als teken van zwakte, wordt het in steeds snellere vaart over ons land uitgerold, als de tanks van de nazi’s over de autobahn. Je moet wel zeer bedreven zijn in het wegkijken om het niet waar te nemen. Je moet wel een metersdikke betonplaat voor je harses hebben of je kop kilometersdiep in het zand hebben gestoken als je durft te beweren dat er niks aan de hand is, het allemaal wel meevalt of zo’n vaart niet loopt.

Als zelfs een ooit islamkritisch blog als Geenstijl bij monde van de politiek correcte 'klotskop' Bas Paternotte beweert dat er niks aan de hand is en hun subsidie-opstrijkafdeling Pownews geen islamkritische cartoons durft te vertonen vanwege het feit dat grootverdiener Dominique Weesie ook vrouw en kinderen heeft, dan is men al gecapituleerd.

Onderstaande voorbeelden, die aantonen dat de islamisering al veel te ver is doorschoten tonen bovendien het discriminerende karakter ervan aan. En de apartheid die het gevolg is van het toekennen van speciale privileges aan de moslimbevolking daar waar de rest van de bevolking daar geen aanspraak op kan maken.

Lees verder en huiver op: Fubar

woensdag 30 mei 2012

Bulletin of the Oppression of Women

March 29 - May 26, 2012  March 29, 2012

UK (h/t to IslaminEurope)

A five-year-old girl is thought to have become the UK's youngest victim of forced marriage. She was one of 400 children to receive assistance from the government's Forced Marriage Unit in the last year.

The figures have emerged as the public consultation into criminalising forced marriage in England, Wales and Northern Ireland comes to an end. Amy Cumming, joint head of the Forced Marriage Unit, said 29% of the cases it dealt with last year involved minors.

Read more at: Political Islam

Nederland: voetveeg van Brussel


 


Geen volk is waarlijk vrij dat niet zichzelf bevrijdt


12 september 2012

 Update: 'Nederland uit EU gaat niet over één nacht ijs'

Pandering without Profit

May 30, 2012

By G. Murphy Donovan


Two successive administrations now have sought to appease Muslims by minimizing the threat from Islamists. Indeed, science has now been enlisted in that effort. Early stimulus came from the White House.

Hours after 9/11, a Republican president allowed a host of Saudi elites to flee the U.S. by chartered aircraft before the blood was dry at the World Trade Center. Never mind that most of the Manhattan suicide martyrs were Saudis. The political cue then was meant for domestic and foreign consumption; to wit, America would not hold passive aggressors, sponsor-nations, or Islamic propaganda accountable for the atrocities of "extremists."

From the beginning, the majority of Muslims were anointed "moderates," on the authority of an asserted conclusion. Concurrently, fellaheen danced in the streets of Arabia. No matter; blame for the terror threat was still confined to specific non-government agents like al-Qaeda or the Taliban. By fiat, Islamic terrorism was fenced as isolated criminal phenomena with local motives; in short, militant jihad was represented as a perversion of, not a tenet of, Islamic theology or Muslim politics.

This politically correct illusion was reinforced by an Obama administration in a series of forays into the ummah, where the American president declared unequivocally that America, and NATO by extension, is not at war with Islam or Muslims. Never mind that NATO or American troops might be killing Muslims in four -- or is it five? -- separate venues. "We are not at war!" was the party line. And never mind that Obama has yet to visit Israel as president.

Read more at:  American Thinker

dinsdag 29 mei 2012

Het tegengaan van islamisering is geen doelstelling van regeringsbeleid...32 417


Kabinetsformatie 2010 Nr. 36

MOTIE VAN HET LID HALSEMA C.S. Voorgesteld 27 oktober 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat iedereen in ons land gelijkwaardig wordt behandeld;

overwegende, dat diegenen die van elders naar Nederland zijn gekomen, alsmede hun kinderen en kindskinderen, een positieve bijdrage kunnen leveren aan onze samenleving, mits zij zich daarvoor inzetten en daartoe ook ruimhartig de kans krijgen;

overwegende, dat maatregelen, en in het bijzonder die maatregelen die asiel, immigratie, gezinsmigratie, inburgering en diversiteitbeleid betreffen, gericht zijn op het uitbannen van misbruik en misstanden en niet mogen leiden tot ongelijkwaardige behandeling van mensen*;

verzoekt de regering in woord en daad uit te dragen dat het tegengaan van islamisering geen doelstelling van beleid is*,

en gaat over tot de orde van de dag.

Halsema

Cohen

Pechtold

Roemer

* vet: Antivenin

De enige partijen die tegen deze motie stemden en die dus de islamisering wél tegen wilden gaan, waren de PVV en de SGP. Alle andere partijen (let wel: ook die van Pechtold en Roemer!) wensten doelbewust doof en blind te blijven voor de minder leuke kantjes van de 'religie van de vrede' en zich op te werpen als strijders voor het voorkomen van 'ongelijkwaardige behandeling van mensen'.

Dat het hard nodig is dat de islamisering in Nederland wordt tegengegaan, blijkt wel uit de bovenstaande bespottelijke schertsvertoning. Haatbaarden mogen vrijelijk hun gif spuien, terwijl een Nederlandse burger die tegengas wil geven, hardhandig en geboeid wordt afgevoerd. Over ongelijkwaardige behandeling gesproken!

Grijp op 12 september uw kans en schop alle partijen die onze soevereiniteit verkwanselen aan 7e eeuwse religieuze zeloten en hun voorvechters in de EU van het pluche.

Update: Nog even een stukje achtergrondinformatie uit de comments op AT5:

Eric G


27-05-2012
14:04 uur

Schandelijke vertoning! Dat dit soort minkukels oproepen tot moord is al erg genoeg, maar dat de politie een burger oppakt die hiertegen in het verweer komt vindt ik bijna net zo erg! Die ene man herken ik: die was buurtrechercheur (Tunesiër) in de Bs en Lommer. Onze buurt ondervind erg veel last van de naastgelegen moskee en zijn daar al een paar jaar over aan bet klagen tot aan de Stadsdeelvoorzitter aan toe. Naast dat mijn vriend en ik als homo geregeld worden uitgescholden hebben we ook een keer zonder enig aanleiding een klap gekregen van deze lieverdjes. De buurtrechercheur nam ze continu in bescherming dit terwijl wij degenen waren/zijn die de klappen oplopen. En nu zie ik hem weer met zijn collega's dit knap staaltje van de omgedraaide wereld voortzetten.

http://www.at5.nl/artikelen/81795/kritiek-op-politieoptreden-bij-sharia4-holland

Lees ook: http://ejbron.wordpress.com/2012/05/26/martelaren-staan-klaar-om-ook-europa-te-bevrijden-sharia4holland-video/

maandag 28 mei 2012

"Meisjes die niet tot hun gemeenschap of religie behoren zijn vogelvrij”

Door: J.A.Kapteyn


Massaverkrachtingen van Engelse schoolmeisjes door moslims

Donderdag 10 mei.


Het seksuele misbruik van minderjarige meisjes door moslims heeft in Noord Engeland schrikbarende vormen aangenomen. De meisjes worden soms tegen betaling door hele groepen moslimmannen verkracht.

“The Times” meldde op 8 en 9 mei dat er in de Engelse opvoedingstehuizen, waarin in totaal zo’n 1800 meisjes zitten, in de afgelopen jaren 631 voorvallen plaatsvonden waarbij minderjarigen voor seks werden verkocht. Daarvan vonden er 187 gevallen in de afgelopen 10 maanden plaats.

Acht mannen van Pakistaanse afkomst en een afgewezen Afghaanse asielzoeker werden op 9 mei tot gevangenisstraffen tussen de 4 en 19 jaar veroordeeld voor onder andere kindermisbruik, seksueel geweld en mensenhandel. Rechter Gerald Clifton zei dat de beklaagden de meisjes als wezens zonder waarde hadden behandeld.

Een van de redenen van hun handelen was dat de meisjes niet tot hun gemeenschap of hun religie behoorden. Bij de 25- tot 59-jarige veroordeelden zitten enkele vaders met een gezin. Een van hen, de 43-jarige Abdul Rauf, was als religieus docent verbonden aan een moskee.

Meer op: Amsterdam Post

donderdag 24 mei 2012

Respect voor de kiezer?Gááp...Zij stemden voor Nederlandse deelname aan het permanente Europese noodfonds ESM.

Najaarsschoonmaak 12 september 

Spreektekst Geert Wilders, debat ESM-verdrag (tweede termijn)

Vz,


Zeven jaar geleden spraken de Nederlanders zich uit tegen de Europese Grondwet. De uitslag was duidelijk. De Nederlanders wilden minder Europa en meer Nederland.


De politieke elite trok zich daar echter niets van aan en drong ons het Verdrag van Lissabon op. Dit aftreksel van de Europese Grondwet negeerde de wens van de Nederlandse bevolking volledig. Het bracht ons niet minder maar juist meer Europa.


En de geschiedenis herhaalt zich nu. De arrogante eurofielen hebben niets geleerd. Ze drammen opnieuw hun zin door. Een meerderheid van de Nederlanders wil het ESM-verdrag helemaal niet, maar een meerderheid van de Tweede Kamer drukt het door omdat ze het opnieuw beter denken te weten. Vz, dat is de arrogantie van de macht. Met als gevolg: nog meer Europa en nog minder Nederland!


Het is glashelder: deze Kamer in deze samenstelling vertegenwoordigt Nederland niet; deze Kamer vertegenwoordigt Brussel. Dit is een schijndemocratie. En wij hebben een échte democratie nodig. Met referenda. Zoals in Zwitserland. Want zelfs het ultieme referendum dat wij kennen – en dat zijn de verkiezingen op 12 september – worden hier niet afgewacht om een controversieel verdrag waar de honden geen brood van lusten en waar de bevolking niets van wil weten, nog even snel door de Kamer te jassen.


Vz, de meerderheid van de Nederlanders willen geen Europese transferunie. Ze willen geen overdracht van soevereiniteit aan een ondemocratisch, niet controleerbaar instituut dat landen overeind moet houden die er zelf een zooitje van hebben gemaakt. En ze willen niet dat we een blanco cheque van 40 miljard euro tekenen om eurolanden te spekken die hun eigen broek niet kunnen ophouden terwijl de Nederlandse belastingbetaler tegelijkertijd door de Kunduz-coalitie wordt uitgeperst met miljarden aan lastenverzwaringen en bezuinigingen. Voorzitter, laten we eerlijk zijn, het is aan niemand uit te leggen: wij voor miljarden bezuinigen en zij in het zuiden van Europa krijgen miljarden van ons op een presenteerblaadje aangeboden.


De Minister van Financiën, de heer De Jager heeft dat allemaal uitonderhandeld en verdedigd. Hij is de eerstverantwoordelijke voor dit echec, voor deze blanco cheque, voor het opgeven van ons veto-recht, voor het opgeven van onze nationale soevereiniteit.


De minister van Financiën heeft daarmee onze belangen in Brussel verkwanseld. Hij vertegenwoordigt Nederland niet; hij vertegenwoordigt Brussel. En de PVV kan niet toestaan dat de Staten-Generaal wordt gereduceerd tot een schertsparlement dat met handen gebonden moet toekijken hoe Brussel de portemonnee van de Nederlanders plundert.


De eerstverantwoordelijk hiervoor, de eerstverantwoordelijke voor dit ESM-Verdrag kunnen wij daarom niet langer dulden, ik zeg dan ook nu, ook namens mijn fractie, het vertrouwen in deze Minister van Financiën dan ook op. Vandaar de volgende motie:


De Kamer,


gehoord de beraadslaging,


zegt het vertrouwen in de minister van Financiën op,


en gaat over tot de orde van de dag.

dinsdag 22 mei 2012

ESM is in strijd met Nederlandse Grondwet (1)


(Arend Lammertink, 22 mei 2012)

Hieronder vindt u de email die Arend Lammertink vandaag, 22 mei 2012, aan de Voorzitter van de Tweede Kamer heeft gericht. Vanavond wordt er in de Tweede Kamer over het ESM gedebatteerd.


From: Arend Lammertink

Date: 2012/5/22

Subject: **spoed** Waarom er voor de goedkeuring van het ESM verdrag een twee derde meerderheid van uw kamer vereist is.

To: De voorzitter van Tweede Kamer der Staten Generaal


Geachte Voorzitter,

Vandaag debatteert uw kamer over de eventuele goedkeuring van het ESM verdrag[1] door ons land. Ik wijs u er bij deze op dat dit verdrag op een aantal punten in strijd is met de grondwet en daarom slechts met een twee derde meerderheid van stemmen kan worden aangenomen.


Ik wijs u in deze op de volgende (delen van) artikelen uit het ESM:

-:-

ARTIKEL 8

Maatschappelijk kapitaal


4. De ESM-leden verbinden er zich hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk toe hun bijdrage tot het maatschappelijk kapitaal te leveren overeenkomstig hun in bijlage I vermelde bijdrage-sleutel. Zij geven tijdig gevolg aan alle opvragingen van kapitaal overeenkomstig de in dit Verdrag vastgelegde voorwaarden.


ARTIKEL 10

Wijzigingen in het maatschappelijk kapitaal


1. De Raad van gouverneurs evalueert op gezette tijden en ten minste om de vijf jaar het maximale leningvolume en de toereikendheid van het maatschappelijk kapitaal van het ESM. Hij kan besluiten het maatschappelijk kapitaal te wijzigen en artikel 8 en bijlage II dienovereenkomstig aan te passen. Dit besluit treedt in werking nadat de ESM-leden de depositaris in kennis hebben gesteld van de voltooiing van hun toepasselijke nationale procedures. De nieuwe aandelen worden aan de ESM-leden toegewezen volgens de in artikel 11 en bijlage I bepaalde bijdragesleutel.


ARTIKEL 32

Rechtspositie, voorrechten en immuniteiten


1. Teneinde het ESM in staat te stellen zijn doel te verwezenlijken, worden aan het ESM op het grondgebied van elk ESM-lid de rechtspositie en de voorrechten en immuniteiten, als vermeld in dit artikel, toegekend. Het ESM tracht erkenning van zijn rechtspositie en van zijn voorrechten en immuniteiten te verkrijgen op andere grondgebieden waar het functies vervult of activa bezit.


2. Het ESM bezit volledige rechtspersoonlijkheid; het heeft volledige handelingsbevoegdheid om:


a) roerende en onroerende goederen te verkrijgen of te vervreemden;

b) overeenkomsten te sluiten;

c) in rechte op te treden; en

d) elke overeenkomst en/of alle protocollen betreffende de hoofdzetel te sluiten die nodig zijn om ervoor te zorgen dat zijn rechtspositie en zijn voorrechten en immuniteiten worden erkend en dat daaraan gevolg wordt gegeven.

-:-

Hieruit blijkt dat het ESM een nieuw op te richten rechtspersoon is, waaraan een aantal bevoegdheden inzake het opstellen van de begroting worden overgedragen. De grondwet bepaalt echter het volgende:


Lees verder op: Verzamelde vertalingen van E.J. Bron

maandag 21 mei 2012

Historische machtsgreep

Geplaatst door Leon de Winter op 21 mei, 2012 - 08:59

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een nieuwe column van Leon de Winter, over Eutopia en europaten.

De Karel de Grote-prijs wordt elk jaar in Aken uitgereikt aan iemand die zich inzet voor de Europese zaak. Grote historische figuren hebben de prijs in ontvangst mogen nemen, en dit jaar is het de Duitser Wolfgang Schäuble die in het Europese zonnetje wordt gezet. Afgelopen woensdag werd dat in Aken voorafgegaan door een congres over de EU. Het eerste discussiethema betrof ’integratie’, en verdomd, daar was ik ook voor uitgenodigd. Ik mocht met de Amerikaanse ambassadeur in Duitsland en de leider van het blok van socialisten en democraten in het Europees Parlement, Hannes Swoboda, de discussie openen. Dat werd een confrontatie.

De organisatie meende dat het interessant zou zijn om een keer een andere stem te laten klinken, en dat vond ik ook. Maar de eurocraten en europaten die in de zaal aanwezig waren – ik denk dat vijfennegentig procent van hen mijn bloed kon drinken – waren nog niet zover. Het europeanisme dat zij aanhangen is een geloof dat ver voorbij de rede ligt, zoals vele vormen van geloof en bijgeloof. Een van de deskundigen legde het als volgt uit: de wereld is groot en alle Europese landen zijn klein, er is sprake van globalisering en we kunnen alleen meekomen als we samen één worden, doen we dat niet, dan gaan we ten onder en worden we weer net zo arm als vóór de invoering van de euro.

Lees meer op: Dagelijkse standaard

woensdag 16 mei 2012

The Greying of Green?

by David Solway

The writing is on the wall—in increasingly large type.
It has been reliably estimated by many researchers into the subject of “Global Warming” (or any of the other sobriquets by which it is known) that in fulfilling the draconian prescriptions of the Kyoto Accord or its successors, such as the United Nations IPCC’s Fourth Assessment Report, millions of jobs will be lost in the developed world, the quality of life in the industrialized nations will sink to substandard levels, and the inhabitants of the Third World will be deprived of the minimal immunities, comforts, and amenities to which they aspire.


Fiona Kobusingye, coordinator of the Congress of Racial Equality Uganda, has vehemently denounced the attempt to impose energy restrictions on African nations in the name of fighting global warming. “These policies kill,” she writes. As for the combustible Al Gore, he “uses more electricity in a week than 28 million Ugandans together use in a year.” Her conclusion: “Telling Africans they can’t have electricity—except what can be produced with some wind turbines or little solar panels—is immoral. It is a crime against humanity” (Townhall.com., July 29, 2009). Her article is a must read. Graced with common sense and logical reasoning, it is one of the best puncturings of the hot air balloon in the relevant literature.

Read more at: PJ Media

Willen de #ESM landverraders opstaan?


Morgen, 16 mei wordt een belangrijke dag in de Tweede Kamer. Op deze dag worden drie onderwerpen besproken die samenhangen met het Europees Stabiliteits Mechanisme (ESM).

Het eerste onderwerp is de toevoeging van de verplichting van 40 miljard euro aan de begroting van de overheid en reeds overeengekomen betaling aan het ESM van 1,8 miljard euro. Het tweede gaat om een toevoeging aan artikel 136 van het EU verdrag, dat nodig is om de komst van het ESM in overeenstemming te brengen met het EU verdrag. De derde zaak gaat over de ratificering van het ESM verdrag zelf.

De stemming van de drie onderwerpen vindt plaats op 22 mei 2012. De kans is groot, dat de Tweede Kamer de democratie op die datum de doodsteek geeft. Laten we hopen op een "hoofdelijke stemming" zodat de landverraders in de Tweede Kamer met hun gezicht bekend worden.


ESM verdrag, wasda?

Nederland heeft zich via allerlei verdragen internationaal verplicht om bij te dragen aan het ´oplossen´ van de eurocrisis. We dragen bij aan het IMF, de ECB, het EFSF en aan het nog te ratificeren ESM Verdrag.

Op 2 februari 2012 werd door de Europese Raad het definitieve European Stability Mechanism Treaty (ESM Verdrag) getekend, dat per 1 juli 2012 van kracht zal worden, één jaar eerder dan gepland. In Duitsland wordt inmiddels veel aandacht aan dit ondemocratische wurgverdrag besteed.In Nederland besteden de media echter nauwelijks –laat staan kritische- aandacht aan (speelt dit onderwerp de PVV in de kaart toevallig?) het ESM.
De brief van de Rekenkamer aan het Nederlandse parlement behandeld door EenVandaag was daarop een uitzondering. Andere programma’s vonden het niet de moeite waard om aansluitend hierop ook maar enige aandacht aan het ESM te geven. Onbegrijpelijk, want Nederland heeft nog meer te verliezen dan de andere grote netto betaler, Duitsland, vanwege het feit dat Nederland met 5,7% stemrechten haar vetorecht kwijt is, terwijl bijvoorbeeld een land als Italië dat met 17,9% wel heeft. Ook Duitsland zit met een stemrecht van 27,1% aan de ´goede´ kant. In tegenstelling tot de media hier in Nederland onderkent de PVV wèl het grote gevaar dat achter het ESM schuilgaat.


De belangrijkste bepalingen van het ESM zijn:

- omvang bedraagt € 700 miljard

- verplichte storting door lidstaten binnen 7 dagen na afroep

- indien zwakke landen niet kunnen betalen, nemen de sterkere die verplichting over

- lidstaten moeten voldoen aan begrotingsregels uit Brussel

- bestuur en werknemers genieten volledige juridische immuniteit

- Nederland draagt minimaal € 40 miljard bij, maar dat bedrag kan sterk oplopen

- Nederland verliest haar vetorecht


De nationale parlementen van de zeventien eurolanden moeten het definitieve verdrag nog ratificeren. De PVV roept alle partijen op om tegen dit Verdrag te stemmen. De EU en de euro verkeren in diepe crisis. Maar zoals uit het guldenrapport* van LSR is gebleken, is het op één hoop gooien van economieën met verschillende groeisnelheden vragen om problemen.Inmiddels staat Nederland voor € 44 miljard garant voor het EFSF, draagt zij voor circa € 10 miljard bij aan het IMF** en neemt zij via DNB voor 3,9882% deel in het kapitaal van de ECB en loopt dus tevens voor dat percentage risico op dubieuze ECB-leningen. Maar de klap op de vuurpijl vormt toch wel de verplichtingen, die zullen voortvloeien uit de ondertekening van het ESM Verdrag. Ons risico beperkt zich namelijk niet alleen tot die genoemde € 40 miljard, maar kan eenvoudig tot € 56 miljard oplopen indien de PIIGS landen (Portugal, Ierland, Italië, Griekenland en Spanje) niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Reeds nu doen Portugal, Ierland en Griekenland niet mee, hetgeen betekent, dat ons aandeel in de ´pot´ is gestegen van 5,7% naar 6,12%. En daarmee is de kous dus nog niet af.


Integraal overgenomen van http://politiekincorrectblog.blogspot.com/


Update via Amsterdam Post:

Gerton van Unnik op Twitter:"Dat wordt dus volle bak als die Kamermeerderheid zich voor de gevangenispoort dient te melden."Wetboek van StrafrechtTitel I  Misdrijven tegen de veiligheid van de staat


Artikel 93


De aanslag ondernomen met het oogmerk om het Rijk geheel of gedeeltelijk onder vreemde heerschappij te brengen of om een deel daarvan af te scheiden, wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie.

zaterdag 12 mei 2012

Weerwoord Geert Wilders op opmerkingen premier Rutte

sitestat

Goed zo, Geert! In de portemonnee van de burger graaien heeft niets, maar dan ook niets te maken met bezuinigen. En al helemaal niet als je intussen met je andere hand het Brusselse Rupsje-Nooit-Genoeg en de knoflooklanden nog meer van onze belastingcenten blijft toestoppen!

maandag 7 mei 2012

Hollande wint: Allahu Akbar!

Kijk eens naar al die Algerijnse, Marokkaanse, Tunesische en Palestijnse vlaggen op de Place de la Bastille bij het vieren van de overwinning van de socialisten in Frankrijk.

Via EuropeNews