woensdag 10 november 2010

Advies aan regering: Arabisch op scholen, grote huurwoningen voor kinderrijke gezinnen, Pasen en Pinksteren afschaffen

België, november 2010

Onlangs werd het eindrapport van de Interculturele Dialoog aangeboden aan minister voor Gelijke Kansen, Joëlle Milquet in bijzijn van kroonprins Filip. De Interculturele Dialoog werd in het regeerakkoord van 2008 gestart om beleidsbevelingen te doen en in Ronde Tafel debatten de ‘noden van betrokken groepen’ te leren kennen. Ook moesten stereotypes over minderheden worden aangepakt.
Bij de aanbieding van het rapport stelde co-voorzitster Marie-Claire Foblets dat ‘bepaalde verworvenheden, die wij als definitief voor onze vrijheid ervaren, moeten worden herbekeken: de neutraliteit van de openbare diensten, het schrappen van religie uit burgerlijke zaken’.
De Interculturele Dialoog komt met de volgende aanbevelingen:
- Betaalde feestdagen moeten worden aangepast: Pasen, hemelvaartsdag, Pinksteren en Pinkstermaandag, Allerheiligen en Maria Hemelvaart sneuvelen. Er komen drie nieuwe verplichte feestdagen: Werelddag van de Culturele Diversiteit, Dag tegen het Racisme en Vrouwendag
- De hoofddoek moet op school kunnen vanaf de vierde de klas middelbare school
- Ambtenaren mogen een hoofddoek dragen
- Straatnamen die etnische minderheden schokken worden afgeschaft
- De overheid én privébedrijven die overheidsaanbestedingen willen krijgen, moeten met tijdelijke quota voor etnische en culturele minderheden werken
- Leraren en politici moeten zich excuseren voor het koloniale verleden
- Op scholen moeten Arabisch en Tuks keuzevakken worden
- Werkgevers moeten moslims toestaan om hun gebeden onder werktijden te zeggen als het past binnen het werkschema
- In ziekenhuizen hebben moslima’s recht op een vrouwelijke arts
- Vakantiewerk moet bij voorkeur worden aangeboden aan jongeren uit etnische, culturele en religieuze minderheden
- Ritueel slachten van offerdieren moet onverdoofd kunnen blijven plaatsvinden
- Er moet een Museum voor de Migratie komen
- Sociale woningen moeten ruimer worden, zodat gezinnen met veel kinderen er makkelijker in kunnen
Nieuw Religieus Peil

Zo gek zijn ze dus al in België. Weg met ons, hoe sneller hoe beter...