vrijdag 15 januari 2010

Antarctica and the Myth of Deadly Rising Seas

January 14, 2010

By Marc Sheppard

On Monday, scientists from the Norwegian Polar Institute reported that they'd measured sea temperatures beneath an East Antarctic ice shelf and found no signs of warming whatsoever. And while the discovery's corollaries remain mostly blurred by the few rogue mainstream media outlets actually reporting it, the findings are in fact yet another serious blow to the sky-is-falling-because-oceans-are-rising prophecies of the climate alarm crowd.

For years now, alarmists have insisted that Antarctica is thawing thanks to man-made global warming. They warn that such melting of a frozen continent containing 90 percent of all the ice on the planet would inevitably lead to a cataclysmic sea level rise (SLR). Scary stuff, indeed.

However, there are several problems with their assertions, not the least of which is that all evidence of melting selectively focuses on the only area of the continent satellite evidence confirms is warming -- the western region in general, and the Antarctic Peninsula in particular.

American Thinker

De loze argumenten van de klimaatalarmisten

Hans Labohm

Het best bewaarde geheim van de klimaatalarmisten


Op woensdagmiddag vond een spoeddebat in de Tweede Kamer plaats over het klimaatbeleid, waarin de VVD (Helma Neppérus) en de PVV (Richard de Mos) ondermeer aandrongen op een onderzoek naar Climategate. In reactie hierop stelde minister Cramer voor om eerst het Climategate–onderzoek in Engeland onder leiding van Sir Muir Russel (een voormalig hoge ambtenaar, waardoor enige reserve over diens onpartijdigheid voorshands gerechtvaardigd lijkt) af te wachten en dan te bezien of er nader onderzoek in Nederland noodzakelijk zou zijn. Hiermee stemden de initiatiefnemers van het onderzoeksvoorstel in. Voor meer informatie over het spoeddebat zie hier en hier.

Tijdens het debat werd door verschillende deelnemers verwezen naar een aantal wijdverbreide mythes, als argumenten ten gunste van een actief klimaatbeleid. Deze zijn door de jaren heen op effectieve wijze door de klimaatpropagandamachine verspreid en worden thans in de klimaatdiscussie voortdurend gerecycled als de ultieme waarheid. Ten onrechte!

Ik pik er een paar uit.

• (Bijna) alle wetenschappers zijn het over eens dat de aarde opwarmt en dat dat voornamelijk door de mens wordt veroorzaakt.

• Een variant op bovenstaand argument is dat alle 4.000 wetenschappers betrokken bij het IPCC het er over eens zijn dat de aarde opwarmt en dat dit hoofdzakelijk door de mens komt.

• Het IPCC heeft het wetenschappelijk beschikbare materiaal op serieuze wijze afgewogen en heeft daarbij ook de opvattingen van klimaatsceptici betrokken. Het proces is een toonbeeld van zorgvuldigheid en transparantie.

• Net als bij een brandverzekering op een huis, is het ook verstandig om je te verzekeren tegen de opwarming van de aarde door preventieve maatregelen te nemen.

• Er bestaat geen zekerheid over een catastrofale opwarming maar we moeten op grond van het voorzorgsbeginsel toch maatregelen nemen.

• Ons duurzame energiebeleid leidt tot een versterking van onze economie en tot grotere onafhankelijkheid van leveranciers van fossiele brandstoffen.

Bij kritische toetsing blijkt echter geen van deze argumenten stand te houden.

Lees de rest op: Dagelijkse Standaard

112

Arabist Jansen

De burgerlijke bovenmedia zullen het volk wel verkeerd hebben voorgelicht over Culemborg, maar een ding springt er uit, als een tsunami uit een onderzeese aardbeving. Het meisje dat met een gebarsten schedel het ziekenhuis ingemept is, had geprobeerd via 112 de politie te bellen bij het aanschouwen van wangedrag.

Ter bescherming van lijf en have zich niet tot de overheid te kunnen wenden, dat is precies wat mensen die geen moslim zijn in de Soedan, in Pakistan en Zuid-Egypte, en elders, ook overkomt. Het heeft nare en vergaande consequenties.

Lees het hele artikel op Hoeiboei

Geweld en pesterijen: al veertien eeuwen lang het succesvolle recept voor de verspreiding van "de religie van de vrede". Zie ook: Pesten en treiteren voor Allah