zaterdag 3 december 2011

Paul Weston: De greep van de totalitaire EU wordt sterker

Het gedrag van de EU-commissarissen wordt steeds dictatorialer en bewijst eerder het argument van de Sovjet-Russische dissident Vladimir Boekovski, die in het jaar 2006 zei, dat de politieke structuur van de Europese Unie hetzelfde als die van de Opperste Sovjet en het Politbureau is en dat deze gelijkenis opzettelijk is.

Liberaal links ontbreekt het ongelukkig genoeg aan welke vorm van historische kennis dan ook, echter met zijn talrijke huldigingen in menselijkheid zouden ze eigenlijk de menselijke aard moeten kennen, maar zelfs dat schijnt zijn intellectuele vermogens te boven te gaan. Het gedachtegoed van een dictator schijnt slechts te streven naar één enkel doel – controle te verkrijgen over anderen. Lenin zei ooit, dat het bij communisme eigenlijk niet om gelijkheid voor de arbeiders zou gaan, maar veelmeer om controle. Totale controle.

Hebben we niet precies dat de afgelopen weken kunnen zien? Mevrouw Merkel en meneer Sarkozy worden beide geciteerd, dat het hun bedoeling zou zijn om in het kader van de economische catastrofe in de eurozone (veroorzaakt door de economische politiek van de EU) van de Europese kiezer verdere controle af te pakken ten gunste van de EU, en nu zal dit zeer zeker in sterkere mate plaatsvinden.

Meer op: Verzamelde vertalingen van E.J. Bron