woensdag 1 juni 2011

Palestijnse Autoriteit gaat terroristen salaris betalen met Nederlands belastinggeld

Persbericht Likoed Nederland, 29 mei 2011.


Een nieuwe wet van de Palestijnse Autoriteit geeft terroristen die gevangen zitten voor terroristische activiteiten recht op een maandsalaris.

Deze wet geldt niet voor gewone misdadigers als autodieven, maar alleen voor terroristische moordenaars. Terroristen die een straf uitzitten van meer dan 20 jaar krijgen een hoger salaris volgens de nieuwe wet van de Palestijnse Autoriteit. Salarissen worden betaald vanaf de dag van arrestatie tot vrijlating.

Onder hen die nu in aanmerking komen voor zo'n 'salaris' is bijvoorbeeld Abdullah Barghouti, die is veroordeeld voor betrokkenheid bij de moord op 67 mensen, waaronder een Nederlands gezin met drie jonge kinderen in een pizzeria in Jeruzalem in 2001.
De gevangenen en hun familie krijgen door de nieuwe wet ook nog een reeks andere privileges, zoals vrijstelling van collegegeld en ziektekostenpremie.

De nieuwe wet bepaalt dat de betaling "zal worden uitgevoerd op basis van de beschikbare bronnen van financiering."
Gezien de omvangrijke begrotingsondersteuning van de Palestijnse Autoriteit door de Europese Unie gezamenlijk en landen als Groot-Brittannie en Nederland, betekent dit dat wij feitelijk deze salarissen gaan betalen.

De donorlanden hebben weliswaar bepalingen bij de subsidieverstrekking geformuleerd zodat het geld niet gebruikt mag worden voor opruiing of terrorisme, maar daar is nauwelijks controle op.
De subsidieverstrekkers aan de Palestijnse Autoriteit - en dus ook Nederland - zijn daarmee direct verantwoordelijk voor de voortzetting van het aanzetten tot haat en de verheerlijking van terreur door de Palestijnse Autoriteit van president Abbas.

De pizzeria Sbarro kort na de aanslag.

Vijftien mensen - waaronder zeven kinderen - kwamen om het leven.
Onlangs heeft de EU de overdracht aangekondigd van 45 miljoen euro aan de Palestijnse Autoriteit voor "salarissen en pensioenen van cruciale werknemers, voornamelijk artsen, verpleegkundigen en leraren."
Zie: EU Commission approves additional euro 85 million in support for Palestinian people in 2011.
Vallen gevangenisstraf uitzittende terroristen en moordenaars tegenwoordig ook onder de definitie van 'cruciale werknemers'?

En hoe past dit in de door de Tweede Kamer op 17 maart 2011 aangenomen motie dat de subsidie "aan de Palestijnse Autoriteit niet wordt gegeven indien geen concrete en effectieve maatregelen worden genomen om verheerlijken en vergoelijken van terrorisme tegen te gaan" ?
Zie: Tweede Kamer: subsidiestop tegen verheerlijken Palestijns terrorisme.
De subsidie zelf wordt nu hiervoor aangewend!

Nederland beleeft de grootste financiele crisis in 80 jaar. Miljarden euro's moeten er worden bezuinigd.
Hier kan geld wel heel makkelijk bespaard worden. Het hoeft echt niet weggegeven te worden aan gevangenisstraf uitzittende Palestijnen, als beloning voor het vermoorden van honderden onschuldige burgers.

Bron: Likoed Nederland

Afsluitende speech Geert Wilders bij rechtbank Amsterdam 01 juni 2011

Meneer de Voorzitter, leden van de rechtbank,

Ik sta hier vanwege mijn woorden. Ik sta hier omdat ik sprak. Ik sprak, ik spreek en ik zal blijven spreken. Velen hebben gezien en gezwegen, maar niet Pim Fortuyn, niet Theo Van Gogh, niet ik.

Ik moet spreken. Want Nederland wordt bedreigd door de islam. De islam is, zoals ik al vele malen heb beargumenteerd, vooral een ideologie. Die ideologie is er een van haat, van vernietiging, van verovering. De islam – is mijn stellige overtuiging – bedreigt de Westerse normen en waarden, de vrijheid van meningsuiting, de gelijkheid van mannen en vrouwen, van hetero’s en homo’s, van gelovigen en ongelovigen.

Over de hele wereld zien we hoe vrijheid op de vlucht is voor de islam. Dag na dag zien we onze vrijheid verminderen.

De islam staat haaks op vrijheid. Gerenommeerde islamkenners over de hele wereld zijn dat met mij eens. Mijn getuigen-deskundigen onderschrijven mijn zienswijze. Er zijn nog meer islam-deskundigen die ik van uw rechtbank niet mocht oproepen. Zij onderschrijven allen mijn zienswijze, mijn uitlatingen, zij tonen aan dat ik de waarheid spreek. Die waarheid staat vandaag terecht.

Lees meer