zondag 11 september 2011

O, gij die gelooft, bestrijdt de ongelovigen...

Jihad, vroeger...

Afrika

Thomas Sowell [Thomas Sowell, Race and Culture, BasicBooks, 1994, blz. 188] schat dat 11 miljoen slaven over de Atlantische Oceaan werden verscheept en dat 14 miljoen naar de islamitische landen van Noord-Afrika en het Midden-Oosten werden gestuurd. Voor elke slaaf die gevangen werd stonden vele andere doden. Schattingen van deze bijkomstige schade variëren. De bekende missionaris David Livingstone schatte dat voor elke slaaf die een plantage bereikte, vijf anderen werden gedood in de oorspronkelijke rooftocht of stierven door ziekte en ontbering tijdens de geforceerde mars. [Woman’s Presbyterian Board of Missions, David Livingstone, p. 62, 1888] De heel jonge, zwakke, zieke en oude mensen werden achtergelaten. Die gingen ook spoedig dood, omdat de belangrijkste kostwinners waren gedood of in slavernij waren afgevoerd. Voor de 25 miljoen slaven die op de markt werden afgeleverd hebben we dus een geschat dodental van ongeveer 120 miljoen. De massale slavenhandel in Afrika werd gedreven door de islam.

120 miljoen dode Afrikanen

Christenen

Het aantal christenen dat door de islam de marteldood werd ingejaagd is 9 miljoen [David B. Barrett, Todd M. Johnson, World Christian Trends AD 30-AD 2200, William Carey Library, 2001, blz. 230, tabel 4-10]. Een ruwe schatting van Raphael Moore in History of Asia Minor is dat nog eens 50 miljoen stierven in jihad veroveringsoorlogen. Als we het miljoen Afrikaanse christenen meetellen dat in de 20ste eeuw werd gedood hebben we

60 miljoen christenen

Hindoes

Koenard Elst geeft in Negationism in India een schatting van 80 miljoen hindoes die in de hele jihad tegen India werden gedood [Koenard Elst, Negationism in India, Voice of India, New Delhi, 2002, blz. 34.] Het land India is vandaag de dag slechts half zo groot als het oude India tengevolge van de jihad. De bergen nabij India worden de Hindu Kush genoemd, wat “brandstapel van de hindoes” betekent. (voor lijkverbranding, vert.)

80 miljoen hindoes

Boeddhisten

Boeddhisten houden zich niet staande in de geschiedenis van de oorlog. Vergeet niet dat het in jihad alleen de christenen en de joden is toegestaan om te overleven als dhimmi’s (dienaren van de islam), alle anderen moesten zich bekeren of werden gedood. Jihad doodde de boeddhisten in Turkije, Afghanistan, langs de Zijderoute, en in India. Het totaal aantal doden is ongeveer 10 miljoen. [David B. Barrett, Todd M. Johnson, World Christian Trends AD 30-AD 2200, William Carey Library, 2001, blz. 230, tabel 4-1.]

10 miljoen boeddhisten

Joden

Vreemd genoeg was het aantal in jihad gedode Joden niet groot genoeg om een substantieel effect te hebben op het totale aantal slachtoffers van de Grote Vernietiging. De jihad in Arabië was 100% effectief, maar de aantallen liepen in de duizenden, níet in de miljoenen. Daarna onderwierpen de Joden zich en werden ze dhimmi’s (dienaren en tweederangs burgers) van de islam en hadden ze geen geografische politieke macht meer.

Dit is een grove schatting van 270 miljoen doden, tengevolge van de jihad.

en jihad nu:


De stand 10 jaar later...


Recente slachtoffers:

Theo van Gogh...


soldaten in Fort Hood...de familie Vogel in Itamar, Israël...

De lijst van slachtoffers groeit nog dagelijks, en waarom?Koran 9:5.
"Wanneer de heilige maanden voorbij zijn, doodt dan de afgodendienaren waar gij hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag. Maar als zij berouw hebben en het gebed houden en de Zakaat betalen, laat hun weg dan vrij. Voorzeker, Allah is Vergevensgezind, Genadevol."

Bekeren, onderwerpen of sterven: 1400 jaar islamitische vergevensgezindheid en genade...

Deels gebaseerd op:  http://www.politicalislam.com/tears/pages/tears-of-jihad/

Let’s Roll Over

by Mark Steyn

We retreat to equivocation, cultural self-loathing, and utterly fraudulent misrepresentation of 9/11.


Waiting to be interviewed on the radio the other day, I found myself on hold listening to a public-service message exhorting listeners to go to 911day.org and tell their fellow citizens how they would be observing the tenth anniversary of the, ah, “tragic events.” There followed a sound bite of a lady explaining that she would be paying tribute by going and cleaning up an area of the beach.

Great! Who could object to that? Anything else? Well, another lady pledged that she “will continue to discuss anti-bullying tactics with my grandson.” Marvelous. Because studies show that many middle-school bullies graduate to hijacking passenger jets and flying them into tall buildings?

Whoa, ease up on the old judgmentalism there, pal. In New Jersey, many of whose residents were among the dead, middle-schoolers will mark the anniversary with a special 9/11 curriculum that will “analyze diversity and prejudice in U.S. history.” And, if the “9/11 Peace Story Quilt” at the Metropolitan Museum of Art teaches us anything, it’s that the “tragic events” only underline the “importance of respect.” And “understanding.” As one of the quilt panels puts it:

You should never feel left out
You are a piece of a puzzle
And without you
The whole picture can’t be seen.

And if that message of “healing and unity” doesn’t sum up what happened on Sept. 11, 2001, what does? A painting of a plane flying into a building? A sculpture of bodies falling from a skyscraper? Oh, don’t be so drearily literal. “It is still too soon,” says Midori Yashimoto, director of the New Jersey City University Visual Arts Gallery, whose exhibition “Afterwards & Forward” is intended to “promote dialogue, deeper reflection, meditation, and contextualization.” So, instead of planes and skyscrapers, it has Yoko Ono’s “Wish Tree,” on which you can hang little tags with your ideas for world peace.

What’s missing from these commemorations?

Firemen?

Read more at: National Review Online