zaterdag 18 mei 2013

Veroveringsimmigratie

Haagse buurt domein orthodoxe moslims
 
Een deel van de Haagse Schilderswijk ontwikkelt zich tot een enclave van orthodoxe moslims. Er wonen meer orthodoxe moslims bij elkaar dan elders in de stad en zij willen hun regels op de straat toepassen.
 
Bewoners die niet-moslim zijn, maar ook gematigde moslims, hebben daar last van. Ze zeggen dat ze op straat worden aangesproken op zaken die de orthodoxe meerderheid niet bevallen, zoals het roken op straat en het gebruik van alcohol en varkensvlees.
 
Voor het volledige artikel zie: Trouw
 
Kijk eens aan, wat een verrijking: een heus sharia-mini-staatje in Den Haag. De stad waar onze regering zetelt. Het zoveelste teken aan de wand dat onze 'elite' óf niet weet waar ze mee bezig is, óf doelbewust de ogen sluit waar het de islam betreft.
 
"De gemeente Den Haag ... kon op korte termijn geen 'zorgvuldige en inhoudelijke' reactie geven op dit 'complexe onderwerp'."
 
Is dat onderwerp echt zo complex?
 
In een artikel in Het Brussels Journaal kunnen we al in 2010 lezen:
 
"De islamitische jaartelling begint niet, zoals men zou verwachten, met de geboorte van Mohammed in 570, noch met het ogenblik waarop de engel Gabriel hem voor de eerste keer een tekst uit de Koran openbaarde (straks, op 10 augustus 2010, exact 1.400 jaar geleden), maar op 9 september 622.

Wat is er zo speciaal aan die datum? Het is de datum waarop Mohammed en zijn volgelingen immigreren van Mekka naar de overwegend joodse oase Yathrib. Mohammed leidde in Mekka een weinig succesvolle religieuze sekte. De Mekkanen namen zijn religie niet ernstig, en nadat hij op een dag het Mekkaanse heiligdom, de Kaaba, was binnengestormd met de woorden “Ik breng u slachting”,vonden ze hem zelfs gevaarlijk. Mohammeds oom, Aboe Talib, en Mohammeds echtgenote Khadija (toen nog zijn enige vrouw) waren vooraanstaande leden van de Mekkaanse handelaarklasse. Zij zorgden ervoor dat Mohammed en zijn volgelingen bescherming genoten. Toen in 621-622 echter kort na elkaar zowel Aboe Talib als Khadija overleden, besloot Mohammed elders zijn heil te zoeken.

Hij vertrok naar Yatrib. Die immigratie of intocht in Yatrib wordt in het Arabisch al-Hijra genoemd. De dag van de Hijra, 9 september 622, is het begin van de islamitische jaartelling. In Yathrib werden Mohammed en zijn volgelingen welkom geheten. Yathrib was een tolerante, multiculturalistische samenleving, waar joodse, christelijke en heidense stammen rond de oase leefden. De profeet uit Mekka en zijn schare volgelingen werden door de Yathribers Muhajirun genoemd, het Arabische woord voor “immigranten.”
 
Mohammed had echter een eigen agenda. Hij wilde de macht in de oase overnemen. Nog voor hij zijn eigen huis bouwde, bouwde hij daarvoor een hoofdkwartier. Dat was de allereerste moskee ter wereld. Toen twee joodse stammen met elkaar ruzie kregen, vroegen ze Mohammed en de immigranten om te bemiddelen. De Muhajirun grepen hun kans en namen de macht in Yatrib over. Stammen die zich niet onderwierpen, werden uitgemoord in massa-executies waarbij alle mannen en jongens boven twaalf jaar de keel werd overgesneden. De stad werd herdoopt in Medina, hetgeen betekent Stad van de Profeet. Zo heet Yathrib vandaag nog altijd.
Vanuit Yatrib begon Mohammed vervolgens handelskaravanen te overvallen op weg naar Mekka. In januari 630 veroverde hij zijn geboortestad Mekka. Niet door bekering, maar met het zwaard.

De Hijra markeert het ogenblik waarop de islam van een religieuze sekte, hetgeen ze voordien in Mekka was geweest, een politiek-ideologisch stelsel werd, hetgeen ze in Medina was. Het veroveren van de macht gebeurde met twee middelen: het zwaard en de immigratie. De machtsovername werd gepland in de moskee.

De Islam schrijft alle moslims voor dat ze het voorbeeld van Mohammed moeten volgen. Immigratie met als doel een politieke machtsovername door de islam te bewerkstelligen, is dan ook een religieuze plicht."
---
 
Bovenstaande is een citaat uit een boek van Sam Solomon en E. Al Maqdisi, getiteld:  Modern day Trojan Horse: The Islamic Doctrine of Immigration. Kort voor Pasen in 2009 gaf de leider van de PVV, Geert Wilders, dit boek cadeau aan de leden van de Tweede Kamer. Daarmee alleen al kunnen we gevoeglijk het eventuele argument "Wir haben es nicht gewusst" van tafel vegen...
 
Talloze boeken, websites en blogs verkondigen al járen luid en duidelijk dat de islam druk bezig is Europa te veroveren. Islamitische leiders doen daar in eigen kring ook helemaal niet geheimzinnig over: 
 
De voormalig Algerijnse president Bourguiba zei ooit: "we zullen Europa veroveren via de baarmoeders van onze vrouwen".
 
De Turkse premier Erdogan verklaarde:  'Democratie is als een trein. Je rijdt mee tot je op je plaats van bestemming bent gekomen en dan spring je er van af.' 
 
en
 
'Democratie is geen doel, democratie is een middel.'
 
De immigranten/veroveraars strooien ter plekke de infidel liever zand in de ogen:
In Trouw: "Een gesluierde moslimvrouw zegt daarover dat 'vrouwen in de diepste kern van de biblebelt toch ook lange rokken dragen en dat er in Staphorst op zondag toch ook niet wordt gewerkt?'. De meerderheid bepaalt, 'dat is waar deze zogenaamde democratie Nederland op is gebouwd, maar o wee als ergens een andere of vreemde groep de meerderheid wordt', stelt de moslima."
 
Tuurlijk, niets aan de hand, gewoon doorlopen mensen. Niet zo islamofobisch zijn.
 
De gemeente Den Haag neuzelt iets over een "complex onderwerp", de landelijke politiek gaat vrolijk door met het importeren van immigranten waarvan je op z'n minst mag vermoeden dat ze ook achter dit intrinsieke onderdeel van hun 'religie' staan, en de EUSSR vindt dat vrij verkeer van personen met allerlei landen in Noord-Afrika gewoon moet kunnen.
 
Tenzij het Nederlandse volk wakker wordt en zich rap teweer gaat stellen tegen de voortgalopperende islamisering van ons land, is dit sharia-mini-staatje niets anders dan een nieuwe fase in onze ondergang. Wen er maar aan.

Modern Day Trojan Horse: Al-Hijra, The Islamic Doctrine of Immigration, Accepting Freedom or Imposing Islam? (Paperback)
by Sam Solomon (Author), E Al Maqdisi (Author)
Paperback: 160 pages
Publisher: ANM Press (29 Jan 2009)
Language English
ISBN-10: 0979492955
ISBN-13: 978-0979492952 

Zie ook: De islam als veroveringsideologie

Waarom ons land islamiseert? Hierom dus: Eigen wijk voor Turken in Rotterdam Met een overheid als de onze raak je je land ook zonder een oorlog kwijt!


Don't even JOKE about Obama being a Muslim...

MSNBC censors Jon Stewart Punch Line
 
 
 
Watch the second segment and notice how MSNBC has censored the joke about 'praying in the mosque'. Another example of how the LameStreamMedia is prepared to censor and distort anything to make sure we only know what they think we should know. After all, even a simple joke might make people wonder whether a man who has been wearing a ring with the inscription ‘There is no god except Allah’ for the past 30 years is really a Christian and, more importantly, whether he is the right person to be leading the 'war against terror'...