donderdag 31 maart 2011

Het wordt tijd om Mohammed te ontmaskeren


E.J. BRON - 30 MAART 2011

Om te herkennen waarom de islam een dodelijk gevaar vormt, moet men niet alleen naar de koran kijken, maar ook naar het karakter van Mohammed, die de koran heeft ontvangen, en naar het geheel van de islam.

De koran is niet zomaar een boek. De moslims geloven, dat hij door Allah zelf geschreven en in de originele versie aan Mohammed gedicteerd zou zijn, de Umm al-Kitab, die op een tafel in de hemel wordt bewaard. Daaruit komt voort, dat men over de inhoud niet kan discussiëren. Wie zou het wagen om het niet eens te zijn met datgene wat Allah zelf heeft geschreven? Dit verklaart veel over het islamitische gedrag, van de gewelddadigheid van de Jihad tot aan de haat en vervolging van Joden, christenen, andere niet-moslims en afvalligen. Wat wij in het Westen als abnormaal beschouwen, is absoluut normaal voor de islam.

Een tweede onoverkomelijk probleem is de figuur Mohammed. Hij is niet zomaar iemand. Hij is al-insan, al-kamil, de perfecte mens. Om moslim te worden, moet men de sjahada (de islamitische geloofsbekentenis) uitspreken. Wie de sjahada uitspreekt, bevestigt dat er geen andere vereerbare god bestaat dan Allah en dat Mohammed zijn dienaar en boodschapper is.

De koran en dus ook Allah leggen vast, dat het leven van Mohammed moet worden nagedaan. De gevolgen zijn vreselijk en we kunnen ze iedere dag observeren.

Lees meer op: Pim Fortuyn Forum