zondag 22 april 2012

Wat VVD en CDA onder bezuinigen verstaan

De definitie van bezuinigen in de Van Dale luidt: door zuinig te zijn uitsparen, met als voorbeeld: bezuinigen op de uitgaven.

Maar is dat wel wat de regering van VVD en CDA doet?

Waar wordt precies op bezuinigd?


Een echte bezuiniging is die op de ontwikkelingshulp, al kun je zelfs daar zeggen dat ons bedrijfsleven geld verdient door deel te nemen aan die ontwikkelingshulp. Maar dat is 750 miljoen die we dus echt niet hoeven uit te geven. (Alleen, was er niet gezegd dat dit 1 miljard zou zijn?)

De hypotheekrenteaftrek zou voor nieuwe aflossingsvrije hypotheken niet meer gelden. (Ook een redelijk besluit, lijkt mij. Afblijven van bestaande hypotheken als je niet nog meer ellende wilt in de huizenmarkt.)

Verder zou een bevriezing van de ambtenarensalarissen 4 miljard euro opbrengen.

Nieuwe bezuinigingen op de publieke omroep, oplopend tot 75 miljoen euro. (Prima. Elke cent die bij de linkse roeptoeters wordt weggehaald is meegenomen)

De overige maatregelen lijken echter meer op het ordinair binnenharken van meer staatsinkomsten door de burger extra te belasten of door het gebruikelijke overheidsrecept in Nederland toe te passen: minder waar voor hetzelfde of meer geld.

Er was besloten om het lage btw-tarief van 6 naar 7 procent te brengen en het hoge tarief van 19 naar 21 procent. Dat had 4,7 miljard euro opgeleverd, maar zou later weer zijn teruggeven via een verlaging van de inkomstenbelasting. (Ja, net als het kwartje van Kok zeker)

Een snellere verhoging van de AOW-leeftijd. Die zou al in 2015 naar 66 zijn gegaan. (Langer doorwerken dus, of een jaartje extra in de bijstand als u uw werk al kwijt was, en vanwege uw leeftijd niet meer aan de bak kwam. Huisje nog niet helemaal opgegeten? Nou, dan krijgt u nu de kans. Op naar een oude dag waarin u volledig afhankelijk bent van Vadertje Staat en zijn AOW. Mooi, man! Gegarandeerd gedwee overheidsstemvee!)

Bezuinigingen in de zorg zouden 1,8 miljard euro opbrengen, onder meer door per recept een eigen bijdrage van 9 euro te vragen. (Want medicijnen slikken doe je voor de lol, en die managers in de zorg moeten hun dikke salarissen natuurlijk wel houden!)

De huren zouden marktconform worden. (Altijd handig om een schaars product op de "vrije markt" te gooien. Kun je er zo veel meer aan verdienen! Voor de "schrijnenende gevallen" is er natuurlijk de huursubsidie en de stijgende kosten daarvan zijn alvast weer een goed argument om niets aan die btw-teruggave via de inkomstenbelasting te kunnen/hoeven doen. Tegenvaller, so sorry!)

Bevriezing van lonen en uitkeringen, met uitzondering van de AOW

De invoering van een sociaal leenstelsel ter vervanging van de studiebeurs. (studeren wordt weer iets voor de kindertjes van de elite)

Een ouderbijdrage voor het schoolboekenfonds

Het vervallen van de onbelaste kilometervergoeding

Intussen zie ik nergens bezuinigingen op de uitgaven voor:

De megalomane, geldverspillende EUSSR
De asielindustrie (waarom bijvoorbeeld geen stop op de opvang van nieuwe asielzoekers zolang je eigen burgers bij de voedselbank lopen??)
Uitkeringen aan werkeloze onderdanen van andere landen
Subsidies voor linkse hobbies
VN
JSF
Steun aan de Palestijnen
Afghanistan (en alle andere, ons vanwege hun geloof inherent vijandig gezinde islamitische (schurken)staten

En dat zijn dan nog maar een paar voorbeelden die mij zo te binnen schieten...

Goed dat de PVV de rug recht heeft gehouden.  Op naar de verkiezingen. Dit lijkt me namelijk een uitgelezen moment om de burger (nog eens) te vragen waar hij wil wonen:
In een provincie van de EUSSR die slaafs de dictaten van de Brusselse bureaucratie volgt en onze welvaart herverdeelt onder wie zijn hand maar belieft op te houden?
Of in de soevereine Staat der Nederlanden, een land dat haar eigen koers vaart en haar zelf gecreëerde welvaart in de eerste plaats aan haar eigen burgers ten goede laat komen?

Dit bijna-akkoord maakt in ieder geval duidelijk dat je voor die tweede keus niet bij de oude politiek moet zijn. Ook niet bij 'rechts'... 

Maak er een spetterend verkiezingsprogramma van, PVV, en geef de Nederlandse kiezer een 'referendum' dat onze politieke elite eens niet naast zich neer zal kunnen leggen!

Europese Commissie loodst Turkije via achterdeur EU in

Roemenië gaat Turken visa voor EU verstrekken - Turkse economie staat op rand van de afgrond - EC opent grenzen voor 160 miljoen moslims


Gezien de historie van de Oranjes zal het weinig verbazing wekken dat de islamofascist Abdullah Gül vandaag met alle egards in Nederland werd ontvangen.


Zonder dat de EU lidstaten en het Europese Parlement hier enige zeggenschap in hebben gehad heeft de Europese Commissie eind maart besloten om Turken dezelfde rechten te geven als Europeanen. Dat betekent dat Turken zich overal vrijelijk in de EU mogen vestigen en dezelfde rechten op werk en uitkeringen krijgen als autochtone Europeanen, wat feitelijk neerkomt op een verkapt Turks lidmaatschap van de EU. En het blijft niet bij de Turken, want de inwoners van Algerije, Marokko, Tunesië, Kroatië, Macedonië en Israël zullen als het aan de Commissie ligt volgen.

De niet democratisch aangestelde Europese Commissie, die in toenemende mate als een autoritaire Opperste Sovjet handelt, heeft het in 1980 gesloten Akkoord van Ankara tussen de toenmalige EEG en Turkije eigenhandig vervangen door een nieuwe overeenkomst, die op 30 maart aan een werkgroep werd voorgelegd die het voorstel vervolgens goedkeurde. (1)

Het besluit omvat alle Turken die in de EU woonachtig en/of werkzaam zijn en tevens hun familieleden. Dat lijkt op zich nog niet zo'n groot probleem te zijn, ware het niet dat EU lid Roemenië -een geografisch letterlijke 'achterdeur'- vanaf eind deze maand alle Turken die naar de EU willen een vijfjarig visum gaat verstrekken. De eindeloze wachttijden voor een visum voor de EU behoren dan tot het verleden (2). En via Roemenië kan iedere inwoner van het 80 miljoen zielen tellende Turkije zich over de hele EU verspreiden, met vanaf nu dezelfde rechten als Europeanen.

Lees meer op: Xander nieuws