woensdag 22 december 2010

Voorkomen niet beter dan genezen volgens AIVD en NCTb?

George W Bush : We fight them over there so we don't have to fight them over here.Volgens De Telegraaf:
De extremistische groepering Sharia4Holland roept moslims op ten strijde te trekken om van Nederland een islamitische staat te maken. De AIVD en NCTb vinden het te vroeg om in te grijpen, maar houden 'de vinger aan de pols'.
en:
Op internet profileert Shariah4Holland zich als een ’groep jongeren uit Nederland’ die bereid is ’te vechten voor de wetgeving van Allah’. Ook schrijven ze pas te stoppen ’tot de dood ons zal inhalen of de vlag van shariah zal waaien boven het Koninklijke Huis in Den Haag’.
Geef ze vooral de ruimte. We vechten daar niet meer, blijkbaar vinden de AIVD en NCTb het prima als we straks hier moeten vechten. Toch?

Update:

PVV: geen Sharia4holland in Nederland!

Vragen van de leden Van Klaveren en Wilders (beiden PVV) aan de minister van Binnenlandse Zaken over de organisatie sharia4holland.
1.)
Bent u bekend met het artikel 'Sharia in Nederland'*?

2.)
In hoeverre deelt u onze visie dat een organisatie die zich tegen de democratie keert en moslims oproept om ten strijde te trekken om van Nederland een islamitische staat te maken en de sharia in te voeren, een gevaar voor de samenleving en democratische rechtsorde vormt?

3.)
Wat is de reden voor de bagatelliserende houding van met name de NCTb en deelt u onze mening dat dit een politiek-correcte wanvertoning is die door u gecorrigeerd dient te worden?

4.)
Deelt u onze opvatting dat deze organisatie opgerold en verboden moet worden en dat de organisatie en haar leden zoveel mogelijk ons land dienen te verlaten en dat in Nederland geen plaats is voor het abjecte barbaarse rechtssysteem genaamd sharia? Zo neen, waarom niet?

* Telegraaf, 22 december 2010

Gelukkig, er is in ieder geval één partij waar het nuchtere gezonde verstand nog de overhand heeft.

Why Obama Surrendered the Missile Shield

December 21, 2010

By Zbigniew Mazurak

Documents from the State Department published by WikiLeaks show that the Obama administration surrendered the missile shield previously planned by the Bush administration to Europe because of Russian demands, not because of any supposed intel reports.

The original missile defense scheme was devised by the Bush administration, which persuaded Poland and the Czech Republic to authorize missile defense systems (ten unarmed interceptors and a radar) to be deployed on their soil. In April 2008, Bush outmaneuvered Vladimir Putin by obtaining an endorsement of this scheme from all NATO allies before the Russian leader reached Bucharest for the NATO-Russia summit.

Russia has always opposed this scheme, putatively because the scheme would undermine Russia's nuclear deterrent (which it wouldn't -- ten unarmed interceptors can't undermine an arsenal of hundreds of ICBMs and SLBMs as well as 113 strategic bombers). Really, Russia is in the middle of selling a nuclear reactor and tons of nuclear fuel to Iran, and the Kremlin doesn't want the West to be able to defend itself against the incipient Iranian nuclear threat. Russia is also eager to claw Central Europe back into its sphere of influence.

Bush wisely chose not to succumb to Moscow, but he was replaced in 2009 by Barack Obama.

American Thinker