vrijdag 7 oktober 2011

The great 'Palestinian' lie

Minister Leers: dom geboren of gewoon nooit iets bijgeleerd?

Tja, dat vraag je je toch af als je op de site van De Telegraaf klikt en de volgende onnozelheden leest van de CDA-minister die in dit (rechtse?) kabinet verantwoordelijk is voor de portefeuille Immigratie en Asiel:
"Migratie is een verrijking voor onze samenleving.”

Een samenleving die migratie tegen wil gaan is „op de verkeerde weg”.

...wil migratie de komende jaren „uit de negatieve sfeer halen en het positieve beeld onderstrepen”.

...betreurt het dat migratie door de politieke en maatschappelijke discussie van de afgelopen jaren in een kwaad daglicht is komen te staan.

...wil de negatieve kanten van migratie niet ontkennen, maar benadrukt dat nieuwkomers nieuwe inzichten en innovatieve ideeën kunnen meebrengen.
Minister Leers gaat even luchtig voorbij aan de volgende feiten:

Immigratie draagt financieel niets bij, maar is een enorme verliespost op de nationale begroting. Zie: 10 jaar immigratie kost 72 miljard euro

Immigranten zijn in alle slechte lijstjes oververtegenwoordigd: schooluitval, criminaliteit, afhankelijk van een uitkering. Zie:  Immigratie en Integratie VVD TK-fractie/Henk Kamp 12 november 2007 , Opsporing verzocht en de Nationale opsporingslijst.

In ons ooit zo verdraagzame landje neemt de jodenhaat weer hand over hand toe, dankzij onze "nieuwe Nederlanders": 'Joden met keppeltje in Amsterdam niet meer veilig over straat'

In het land waar tien jaar geleden het eerste wettelijk erkende homohuwelijk ter wereld werd gesloten worden met de regelmaat van de klok homo's en lesbiennes uit hun huizen gepest door "nieuwe Nederlanders": 'Homostel Den Haag weggepest'.

Een verrijking voor de samenleving? Waar dan?

Het wordt hoog tijd dat minister Leers zijn roze bril afzet en zich met de realiteit gaat bezighouden, en die realiteit ziet er zo uit: Economische crisis en immigratie: wat Thilo Sarrazin tot nog toe voor ons heeft verzwegen .