dinsdag 24 juni 2008

Koranlessen op school

Ook in Italië deden en doen moslims hardnekkige pogingen om koranlessen te laten geven op openbare scholen.

Uit: De kracht van de rede door Oriana Fallaci

Het verzoek bevat deze keer geen vaagheden. Ze beschrijven nauwkeurig dat dergelijke lessen in iedere klas van elk niveau, met inbegrip van de kleuterschool, ingevoerd moeten worden. Ze benadrukken dat door hen geselecteerde leerkrachten de lessen moeten geven, aan de hand van door hen samengestelde lesprogramma's en volgens door hen opgestelde roosters. Maar het is nog erger, want terwijl ze dit allemaal vragen, steken ze hun neus in onze lesprogramma's en eisen dat 'er bij andere vakken geen aandacht besteedt wordt aan andere godsdiensten'. En weet je wat dat betekent? Dat betekent dat we in de lesprogramma's van die andere vakken zouden moeten vermijden om te verwijzen naar de godsdienst waarmee onze cultuur verweven is, namelijk het christendom.


Oriana Fallaci geeft vervolgens als voorbeelden:

 • literatuurlessen zonder De goddelijke comedy van Dante
 • geschiedenislessen zonder christenen en catacomben, het Heilige Romeinse Rijk, Karel Martel en Jeanne d'Arc, het verzet dat de inwoners van Sicilië, Rome, Campanië, Toscane, Venetië, Friuli, Apulië en Genua leverden tegen de islamitische invasies
 • filosofielessen zonder Augustinus en Thomas van Aquino, Luther en Calvijn
 • kunstgeschiedenislessen zonder de Christusfiguren en Madonna's van Giotto, Rafaël, Leonardo da Vinci en Michelangelo
 • muzieklessen zonder het Ave Maria van SchubertIk neem aan dat Ahmed Marcouch met zijn idee om lessen over de islam op openbare scholen in te voeren daarmee ook niet bedoelde dat hij kinderen wil laten onderwijzen over de al 1400 jaar durende jihad die de islam wereldwijd tegen alle ongelovigen voert. Een gewaarschuwd mens telt voor twee...

maandag 23 juni 2008

Verkrachters slaan toe in Brussel...

Op 12 juni jl. is in het Brussels Zuidstation Saint-Gilles om 21 uur - bij klaarlichte dag - een jongedame verkracht onder de ogen van andere treinreizigers en voorbijgangers.

Lola stapte rond 21 uur in het Zuidstation van de trein uit Waterloo. Zij begaf zich naar een geldautomaat toen twee Marokkanen haar plots op dreigende toon vroegen waarom ze geen hoofddoek droeg, 'zoals het hoorde'. Ze trokken vervolgens een mes en verkrachtten de jongedame midden in het station.

Lees de rest op: Kafir Harby

En het verhaal van de vader:

Gewoon in het station verkracht

Lola, 21 jaar, werd door twee mannen overvallen. Pendelaars zagen het, maar reageerden niet.

Sint Gillis. Tot ons spreekt een verontwaardigde, verscheurde en geschandaliseerde vader.

“Mijn dochter werd verkracht in het Zuidstation. In Brussel. De hoofdstad van Europa. En volslagen straffeloos.” We zijn 12 juni. “Mijn dochter kwam terug van Waterloo. Negen uur 's avonds. Toen ze de trein uitstapte, ging ze naar Bancontact. Een plek waar volk voorbijkomt. Nochtans is het daar dat het drama is gebeurd. “Midden in een station. Hoe is zoiets mogelijk?”, gaat de papa van de éénentwintigjarige Lola verder. “Twee man hebben haar verweten dat ze geen hoofddoek droeg. Mijn dochter is mooi. Ze is blond met blauwe ogen.”

In Flanders Fields

Dit is op 12 juni gebeurd. Het is nu 23 juni en in onze MSM heb ik in ieder geval nog niets gezien. Blijkbaar is ergens(?) door iemand(?) besloten er maar niet over te schrijven dat een autochtone vrouw in de hoofdstad van Europa niet meer zonder hoofddoek op een station kan rondlopen zonder verkracht te worden. De doofpot werkt nog prima...

zondag 22 juni 2008

Citaat van de week

"Wacht maar jij. Straks wíj hier de baas!"

Moslima, Harderwijk, 1972

Een voet tussen de deur...

Volgens Ahmed Marcouch wordt in achteraflokaaltjes de korankennis en het Arabisch er bij de leerlingen in geslagen. In plaats dat hij pleit voor het ontslaan van dergelijke “leraren”, het sluiten van de betreffende koranscholen, of de verantwoordelijke ouders oproept aangifte te doen van kindermishandeling grijpt hij de gelegenheid aan om (natuurlijk) te proberen de invloed van de islam in onze maatschappij te vergroten. Zijn oplossing voor een door fanatieke, fundamentalistische moslims in Nederlandse koranscholen gecreëerd probleem is om op openbare scholen aandacht te gaan besteden aan de islam.

Diverse verzen in de koran roepen moslims op hun geloof onder niet-moslims te verspreiden en te proberen hen te bekeren. Dit staat bekend als dawa. Volgens de website DawaNet lenen scholen zich hiervoor uitstekend: scholieren worden dagelijks geconfronteerd met nieuwe informatie en meningen en staan daardoor meer open voor nieuwe overtuigingen en ideeën. Op deze website vinden we dan ook een blauwdruk hoe het bekeren van argeloze leerlingen het beste systematisch aangepakt kan worden.

 • Moslims wordt aangeraden zich in groepen te organiseren
 • Persoonlijk contact wordt gezien als de meest effectieve methode
 • Vragen van leerlingen over de islam kunnen worden uitgelokt door het anders zijn van moslims te benadrukken: bijvoorbeeld door het volgen van islamitische gebruiken zoals het gebed, of door het dragen van islamitische kleding (Marcouch: "het dragen van een boerka op school moet bespreekbaar zijn")
 • De schoolkrant moet worden ingezet om dawa te verrichten: hoewel het op scholen niet is toegestaan te preken kan dit verbod worden omzeild door artikelen over de betekenis van islamitische feestdagen als nieuws te presenteren
 • Leerlingen moeten als groep de school benaderen en vragen om de datums van islamitische feestdagen opgenomen te krijgen in de schoolkalender, net als de datums van christelijke en joodse feestdagen (Marcouch: “islamitische feestdagen dienen te worden gerespecteerd, zodat moslimjongeren in het openbaar onderwijs terecht kunnen zonder hun religie te verloochenen”)
 • Islamitische boeken in de schoolbibliotheek, een islamitische nieuwsbrief, islamitische onderwerpen kiezen voor schoolprojecten, allemaal spelen ze een rol in het bekeren van de klasgenootjes


Op de pagina Dawa Methods worden de mogelijkheden systematisch verder uitgediept. Bijvoorbeeld: “Hoe de openbare school rekening te laten houden met het geloof: een zesstappenplan” (compleet met voorbeeldbrieven, zowel voor verzoeken als om te bedanken).
Ouders wordt aangeraden zich actief met de school te bemoeien om te proberen aan on-islamitische activiteiten een einde te maken en te zorgen dat er geen negatieve informatie over de islam wordt verspreid. Hen wordt aangeraden de lesboeken van hun kinderen te lezen om misinformatie te voorkomen en om samen met islamitische organisaties te proberen invloed uit te oefenen op het leerplan (Marcouch: “aandacht besteden aan het scheppingsverhaal”).

Natuurlijk komt ook op deze website het spook van de discriminatie aan bod. Ouders wordt aangeraden contact op te nemen met de directeur van de school als ze het gevoel hebben dat de leraar of lerares tekenen vertoont van vooroordelen of racisme. Eerst alleen, om niet onnodig confronterend te lijken. Als dat niet lukt wordt hen aangeraden de hulp in te roepen van andere ouders en/of islamitische organisaties.

Teenagers krijgen 12 tips aangereikt over hoe ze hun leeftijdgenoten kunnen interesseren en uiteindelijk bekeren tot de islam. Ouders krijgen 21 tips over hoe ze het beste een voordracht in de klas over de bedevaart naar Mekka kunnen aanpakken, compleet met links naar een website waar video’s en ander informatief materiaal besteld kan worden. Zelfs een gebeurtenis als een islamitisch huwelijk wordt aangeduid als een gelegenheid om de islam te promoten.

De mentaliteit die deze website uitstraalt blijkt heel duidelijk uit het volgende stukje:

We moeten elke gelegenheid benutten om niet-moslim medeleerlingen en de staf van de school ontvankelijk te maken voor de islam en een omgeving te creëren waarin de niet-moslim, waar hij zich ook wendt of keert, de islam op een positieve wijze ziet afgebeeld, erdoor wordt beïnvloed en uiteindelijk met Allah’s hulp de islam accepteert, Insha Allah (als God het wil).

Een eerste vereiste om dit soort traject in gang te zetten is natuurlijk om de islam als “vak” op onze openbare scholen te introduceren. Marcouch probeert de weer eens o zo zielige moslimkindertjes te gebruiken om in de openbare scholen een voet tussen de deur te krijgen en zo de weg naar (verdere) islamisering van onze openbare scholen open te leggen. Niet met geweld, de methode van Al Qaeda en aanverwante zielen, maar sluipenderwijs, de methode van de Moslim Broederschap en hun “soft jihad”. Zijn vroegere voorbeeld Youssef el Qaradawi, leider van de Moslim Broederschap, kan trots op hem zijn.

maandag 16 juni 2008

Citaat van de week

"Met sommige vrienden heb je geen vijand meer nodig."

Theo van Gogh

maandag 9 juni 2008

Pakistan tegen EU: beperk de vrijheid van meningsuiting, want anders…

Pakistan gaat de landen van de Europese Unie vragen de wetten betreffende vrijheid van meningsuiting aan te passen om “beledigende incidenten zoals het drukken van de godslasterlijke karikaturen van de profeet Mohammed en de productie van een tegen de islam gerichte film door een Nederlandse wetgever, te voorkomen.” Dit “verzoek” gaat natuurlijk vergezeld van de gebruikelijke hints dat er wel eens ongelukken zouden kunnen gebeuren als aan deze vrome wensen niet wordt voldaan. Tja, die gewelddadige menigtes op straat zijn natuurlijk moeilijk onder controle te houden, nietwaar?

Bronnen binnen het Pakistaanse Ministerie van Binnenlandse Zaken deelden de Daily Times op zaterdag mee:

… dat een delegatie van zes hoge functionarissen van de ministeries van Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken en Justitie zondag (9 juni) uit Islamabad zal vertrekken naar het hoofdkwartier van de EU in Brussel, België om de leiders van de EU in te lichten over de reactie op de godslasterlijke campagne in naam van de vrijheid van meningsuiting.

Volgens de bronnen zal de delegatie, onder leiding van een secretaris van het ministerie van Binnenlandse Zaken, de leiders van de EU-landen ontmoeten in een poging hen te overtuigen dat de recente aanslag op de Deense ambassade in Pakistan een reactie zou kunnen zijn op de godslasterlijke campagne.

Ze zeiden ook dat de delegatie de EU zal vertellen dat als zulke acties tegen de islam niet onder controle worden gebracht, meer aanvallen op de diplomatieke missies van de EU-landen in het buitenland niet kunnen worden uitgesloten.

Bronnen zeiden dat de delegatie tijdens de vergaderingen met de EU-leiders ook discussies zal voeren over interreligieuze harmonie.

Maar eens zien in hoeverre onze “leiders” weer bereid zijn onze vrijheden te vergooien om de mullah’s, ayatollah’s en imams tevreden te stellen. Peace in our time, oftewel: Après nous le déluge.

Pakistan to ask EU to amend laws on freedom of expression