zondag 20 juli 2008

Tip voor de volgende verkiezingen

Wie wil dat u doorwerkt tot uw 70ste levensjaar?

Minister Donner. CDA

Geef uw oordeel over dit a-sociale plan volgende keer in het stemhokje!

Een voet tussen de deur... ook in Groot-Brittannië

Kijk eens aan, ook in Engeland probeert de islam de voet tussen de deur te krijgen in de openbare scholen. En dat zijn niet de enige overeenkomsten met de onderwijsplannen van Marcouch.

Ook in Engeland gaat het initiatief uit van de socialisten, het is onderdeel van een pakket initiatieven van Communities Secretary Hazel Blears (de Britse Ella Vogelaar?) en ook in Engeland wordt het gepromoot als een maatregel om extremisme te voorkomen. Want ook in Engeland sturen islamitische ouders hun bloedjes van kinderen naar aan de moskee verbonden madrassa's om hen door de imam de koran en de geschiedenis van de islam in hun hoofdjes te laten stampen. En net als hier moet een door islamieten door middel van de islam in madrassa's gecreëerd probleem opgelost worden door diezelfde islam vrij baan te geven in het seculiere openbare onderwijs. Lijkt dat niet een beetje op de brandweer benzine geven om een brand te blussen?

Het is de bedoeling dat deze imams gaan benadrukken dat de koran alle moslims verplicht goede buren te zijn, vrijwilligerswerk te doen en actieve burgers in de maatschappij te zijn (blijkbaar is de koran op dit punt toch niet duidelijk genoeg). De Islam & Citizenship Education Group heeft opdracht gekregen daartoe lesmateriaal voor de moskeeën te ontwikkelen. Deze groep wil echter dat de opdracht wordt uitgebreid tot openbare scholen om “islamitische tradities en waarden te onderwijzen als onderdeel van de lessen burgerschap”.

Als reactie op protesten dat de lessen burgerschap, die voor alle leerlingen verplicht zijn, neutraal en seculier horen te zijn, benadrukte Khalid Mahmood, project manager van Islam & Citizenship Education, dat het project nog in een vroeg ontwikkelingsstadium was. Volgens hem wordt het materiaal ontwikkeld voor de madrassa's, maar op een dergelijke manier dat het ook door de openbare scholen gebruikt kan worden.

Een goed verstaander heeft natuurlijk maar een half woord nodig: het is zonneklaar dat er aan die koranlessen in de madrassa geen spat zal veranderen, dat het extremisme ook geen spat zal afnemen, maar dat het hele verhaal wordt aangegrepen om het indoctrineren van niet-moslim kinderen met islamitische "normen en waarden" tijdens verplichte lessen mogelijk te maken. Da'wa. Wie had dat nou gedacht...

Dhimmi Watch

woensdag 16 juli 2008

Wij en Ik mengen niet

Onderwijssociologen Jaap Dronkers en Manon de Heus presenteerden onlangs in Berlijn een rapport waaruit blijkt dat kinderen uit culturen met een dominante religie (lees islam) op school beduidend minder presteren dan hun 'niet gedomineerde' klasgenootjes. Wat de oorzaak van dit negatieve islameffect is weten zij niet. En dat is vreemd.

Want al in de brugklas leert de HAVO/VWO leerling bij aardrijkskunde (tevens maatschappijleer) dat er een groot verschil bestaat tussen wij-culturen en ik-culturen. De West-Europese culturen zijn ik-culturen, de islamitische cultuur is een wij-cultuur. In wij-culturen is het individu ondergeschikt aan het groepsbelang en dient zich zonder morren te voegen naar de normen, waarden en waarheden van de groep. Het individu als ijkpunt bestaat niet.

Lees de rest van dit uitstekende artikel op Blog of reason

woensdag 9 juli 2008

Citaat van de week

Want ondanks de bloedbaden waarmee de zonen van Allah ons en zichzelf al meer dan dertig jaar kwellen, is de oorlog die de islam het Westen heeft verklaard geen militaire oorlog. Het is een culturele oorlog. Een oorlog, zo zou Tocqueville zeggen, die niet zozeer gericht is tegen ons lichaam, als wel tegen onze ziel. Tegen onze manier van leven en onze levensfilosofie. Tegen de wijze waarop we denken, handelen en beminnen. Tegen onze vrijheid.

Oriana Fallaci, uit haar boek De KRACHT van de REDE

dinsdag 8 juli 2008

Tip voor de volgende verkiezingen

Welke partijen hebben tegen gestemd bij het ons door de strot duwen van de Grondwet-die-geen grondwet-genoemd-mag-worden?

Tweede Kamer:

SP
PVV
SGP
PvdD
lid Verdonk

Eerste Kamer:

SP
SGP
Partij voor de Dieren
fractie-Yildirim

Hou dat in gedachten bij de volgende verkiezingen! Stem op de tegenstemmers!

zondag 6 juli 2008

Non-moslims: erger dan beesten

Jamie Glazov interviewt Abul Kasem, schrijver en ex-moslim:
...
Kasem: Islam heeft heel weinig respect voor wat wij verstaan onder humaniteit. In de eerste plaats beschouwt de islam non-moslims niet als mensen. Het is daarom zinloos met de islam te praten over mensenrechten, gelijkheid voor de wet, godsdienstvrijheid, vrijheid van meningsuiting, democratische rechten, een door mensen gekozen regering, algemeen stemrecht, en elke universele verklaring van de rechten van de mens.

Daarom is het ook onmogelijk om met de islam te onderhandelen of compromissen te sluiten of permanent vrede te sluiten (zoals Israël en de Palestijnen of Kasjmir en India). Iedereen die ook maar een beetje menselijkheid, geweten en medeleven bezit zou ontzet moeten zijn over de islamitische theologie die ik hier vandaag heb gepresenteerd. Het wordt tijd dat de gehele mensheid beseft dat het houden van een inter-religieuze dialoog met de islam zinloos is. Zolang ongelovigen in de islam worden behandeld als dieren, is het onmogelijk voor hen gelijke rechten te hebben in een islamitische maatschappij.

De wereld moet deze waarheid inzien en zich verenigen. Echt, de wereld is permanent verdeeld in twee strijdende kampen: de wereld van de mensen (islam) en de wereld van de ‘beesten’ (non-islam). Laten we deze realiteit accepteren zonder tijd te verknoeien met eindeloze dialogen en doen wat we moeten doen om onze vrijheid en beschaving te verdedigen.

Lees het hele interview op: FrontPage Magazine

donderdag 3 juli 2008

Smerige klusjes en schone handen

Je valt in dit land tegenwoordig werkelijk van de ene verbazing in de andere. Je bent nog niet bekomen van de affaires Nekschot, Hoeiboei en GeenStijl of een Nederlands kamerlid wordt in het buitenland aangeklaagd door een groepje fundamentalisten voor iets wat in ons eigen land niet eens strafbaar is. Kan het eigenlijk nog gekker?

Natuurlijk kan het nog gekker. Dit is Nederland, anno 2008, hier kun je zo langzamerhand alles verwachten. Ook dat onze overheid blijkbaar kalmpjes accepteert dat zulke dingen nu eenmaal kunnen gebeuren, en dat je daar niet al teveel drukte over moet maken. All in a day’s work, shit happens, iets in die trant.
‘Buitenlandse Zaken schrijft bij elk buitenlands bezoek een analyse te zullen maken van het risico van aanhouding. Bij twijfel zal een schriftelijke garantie worden gevraagd dat de Nederlandse parlementariër niet wordt aangehouden.’

En dat is het dan??? Dat is alle actie die een parlementariër (en dus ook iedere Nederlandse burger, denk daar even goed aan!) tegenwoordig kan verwachten als hij, nota bene op eigen bodem, gebruik maakt van zijn recht op vrijheid van meningsuiting? Als ik Wilders was, zou ik me daar niet erg veel veiliger door voelen. Voor je het weet ben je gekidnapt, en ja, wie is dan verantwoordelijk? En terwijl iedereen zijn handen in onschuld wast, sta je met je schriftelijke garantie in de hand ergens in Verweggistan voor een woest bebaarde rechter die je woorden en daden even aan de sharia gaat toetsen. En intussen de beul zijn kromzwaard alvast laat slijpen.

Natuurlijk hoort de overheid hier heel anders op te treden. Zoals Afshan Elian in zijn column in Elsevier ook heel goed opmerkt is dit een regelrechte aanval op de soevereiniteit van ons land. En dan gaat onze Minister van Buitenlandse Zaken briefjes vragen? Natuurlijk had de Jordaanse ambassadeur allang op het matje geroepen moeten worden, en natuurlijk had hem duidelijk moeten worden gemaakt dat hij desnoods uitgewezen zal worden als deze belachelijke actie niet onmiddellijk wordt gestopt. Waarom reageert de regering zo lauw?

Je zou bijna de indruk krijgen dat onze regering het zo wel best vindt. Eigen schuld, dikke bult, had hij Fitna maar niet moeten maken. Iets dergelijks. Vinden onze roergangers, nu een Nederlandse rechter heeft bepaald dat Wilders hier niet kan worden vervolgd, dat het best handig zou zijn als de Jordaniërs het vuile werk opknappen? Denken ze dat het ook lekker intimiderend werkt voor de rest van die lastige bloggers en cartoonisten die maar niet in het links-christelijke gareel willen lopen? Wat is het volgende hoofdstuk in deze dieptrieste vertoning? Dat straks het MDI over de rest van de hardnekkige dwarsliggers even contact opneemt met The Messenger of Allah Unites Us? Die willen allicht nog wel een paar aanklachten in elkaar draaien.

Misschien moeten we de Nederlandse wapenspreuk Ik zal handhaven zo langzamerhand maar inruilen voor Wij onderwerpen ons. En dat rood en blauw kan ook wel uit de vlag.

dinsdag 1 juli 2008

Belediging van een bevriend staatshoofd

Terwijl in het Nederland van 2008 critici van de islam door onze overheid worden verketterd, vervolgd, gearresteerd en op het bureau ontboden zou ons dit helemaal niet moeten verbazen. Voor Duitsland in 1940 ons land binnenviel en een eind maakte aan onze gedroomde neutraliteit, werden critici van Hitler ook zo behandeld.


Lucas.Hartong 1 juli 2008

Een reisje terug in de tijd, ter lering ende vermaak. Leest u mee, kabinet?

Even terug in de tijd. Dr. Hermann Rauschning, Duits historicus en senaatsvoorzitter van Danzig, werd in november 1934 uit de NSDAP gezet. Daarop werd hij fel tegenstander van de nazi-ideologie en vestigde zich uiteindelijk, na een tussenstop in Zwitserland, in de VS. De Nederlander Menno ter Braak vertaalde zijn werken in het Nederlands, waaronder de Gesprekken met Hitler. Op 8 maart 1940 nam de politie alle boeken van deze schrijver in Den Haag en Leiden in beslag. Waarom? Duitsland had de Nederlandse regering ter verantwoording geroepen. Nederland was formeel neutraal en naar aanleiding daarvan werd op basis van artikel 119 van het Wetboek van Strafrecht belediging van een bevriend staatshoofd – lees: Hitler – verboden. Neutraliteit die op meest directe wijze leidt tot censuur.

Lees de rest: Het Vrije Volk