zaterdag 14 februari 2009

ISLAMOFOBIE EN WAAR ZE VANDAAN KOMT


Dat een groot deel van de Vlaamse kiezers bang is voor moslims, heeft volgens WIM VAN ROOY ook zijn oorzaken bij de islam zelf. Een gefundeerd debat over islamofobie kan daar onmogelijk aan voorbijgaan.

Een Tunesisch denker noemde zijn boek 'La maladie de l'Islam', een Amerikaans arabist, peetvader van de arabistiek, schreef een werk met de omineuze titel 'What went wrong with islam?', een Nederlands hoogleraar en publicist schreef over 'Het drama van de multiculturaliteit', een ander sprak in verband hiermee over 'een arena', nog weer iemand anders gewaagde van een vergelijking tussen islam(isme) en nazisme, een Egyptisch-Amerikaanse vrouwelijke psychiater noemt de islam gewoon 'achterlijk', een Somalische vrouw die liefhebbert in Spinoza waarschuwde voor het expliciet vrouwonvriendelijk en djihadistisch karakter van de koran, en zij kon het beslist weten.

Lees de rest van dit uitstekende artikel hier