dinsdag 27 mei 2008

Het opwarmen van de aarde is gestopt.

Roger Helmer, plenaire vergadering, woensdag 21 mei 2008:

Meneer de president,

Voor één keer kom ik eens met goed nieuws naar het Huis. Het opwarmen van de aarde is gestopt. 1998 was het warmste jaar sinds mensenheugenis. De afgelopen tien jaar is de gemiddelde temperatuur gelijk gebleven of gedaald. De recente bescheiden opwarming is te vergelijken met wat er gebeurde in de warme periode tijdens de Middeleeuwen, en daarvoor in het hoogtepunt van de Romeinse tijd en het Holoceen. De temperaturen van vandaag liggen onder de maxima van de laatste 2000 jaar.

De twijfels over de rol van CO2 nemen verder toe. Sinds 1850 sluiten de gemiddelde temperaturen goed aan op de zonnecycli, maar zeer slecht op de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer. Het patroon van de opwarming, zowel geografisch als over tijd, verschilt totaal van wat er aan de hand van klimaatmodellen wordt voorspeld.

Het broeikasmodel voorspelt een maximale opwarming van de hoge atmosfeer. Observaties tonen echter aan dat het kleine beetje opwarming dat we zien vooral plaats vindt aan de oppervlakte, en gedeeltelijk het gevolg is van het stedelijk hitte-eilandeffect . Het broeikaseffect van CO2 is logaritmisch, een wet van afnemende meeropbrengst. In broeikastermen, de atmosfeer is al verzadigd met CO2 en meer emissies zullen zeer weinig effect hebben.

De zeespiegel stijgt niet sneller dan hij altijd al heeft gedaan – ongeveer vijftien tot 20 centimeter per eeuw. Wereldwijd gezien zijn de ijskappen grotendeels constant gebleven. Catastrofaal slecht weer komt niet vaker voor dan vroeger. Het uitsterven van soorten wordt niet veroorzaakt door klimaatverandering, maar door het verlies van hun leefgebied, vooral door de zucht naar biobrandstoffen. Recente onderzoeken tonen aan dat het prima gaat met de ijsbeer. De klimaathysterie raakt steeds verder verwijderd van de realiteit. We moeten ons beleid heroverwegen voor we nog meer schade aanrichten.

Dank u.

Bron: In Flanders Fields

maandag 26 mei 2008

Column voor 'Den Haag'

Een uitstekende column van Ebru Umar over 'Den Haag' en de kwestie Gregorius Nekschot.

...
We snappen ze niet. We snappen niet dat een imam mag prediken dat niet-moslims ‘fout’ zijn, dat homo’s dood mogen, dat vrouwen onrein zijn. We snappen niet dat tasjesdieven, vermeende terroristen, moordenaars en oplichters bekenden van de politie zijn. We snappen niet dat het achterhalen van iemands identiteit drie jaar moet duren, terwijl zelfs onze pincodes nog aan de Amerikanen zouden worden overhandigd als George W dat vraagt. We snappen niet dat ‘blote kunst’ weg wordt gehangen in Huizen, dat bouwvakkers zich ‘netjes’ moeten kleden en vrouwen in boerkini, boerka’s en hoofddoeken maar getolereerd moeten worden.

...

Zie verder: hoeiboei.web-log.nl

woensdag 21 mei 2008

Nieuws of islamistische propaganda?

“De meeste moslims willen stemrecht en werk voor vrouwen” kopt een artikel in Trouw (Nieuws en Debat, 19 mei).

Dan volgt een opsomming van de rooskleurige resultaten van een zes jaar durend onderzoek in veertig landen door The Gallup Poll of the Muslim World, dat volgens deze Poll als representatief kan worden beschouwd voor 90% van de moslimbevolking op de wereld.

We kunnen gerustgesteld zijn, moslims zijn gelukkig veel liberaler dan we denken:
Politieke vrijheid is volgens hen een van de bewonderenswaardige verworvenheden van het Westen. Democratie en religieuze principes kunnen volgens de respondenten prima samengaan. De meesten willen geen theocratie of seculiere democratie, maar stellen een democratisch model voor waarin de islamitische weg als bron wordt gebruikt.

Natuurlijk hebben vrouwen ook niets te klagen, hun rechten worden breed gesteund:
Over vrouwen spreken moslims zich wereldwijd opmerkelijk modern uit.
Meerderheden in de meeste landen gunnen vrouwen stemrecht en een baan buitenshuis. Ook mogen zij leidende functies bekleden in de regering en op nationaal niveau. Saillant detail: het recht voor vrouwen om buitenshuis te werken wordt ook onderschreven door een meerderheid van mannen in landen met zeer veel moslims zoals Saoedi-Arabië, Iran en Indonesië.
In Saoedi-Arabië, waar vrouwen niet mogen stemmen, is 58 procent van de mannen voor stemrecht voor vrouwen.

Een hekel aan het Westen? Welnee, volgens dit onderzoek hebben moslims juist een grote bewondering voor het Westen:
Het Westen wordt door veruit de meeste moslims veel positiever bekeken dan vaak is aangenomen. Zo bewonderen moslims de technologie van het Westen, het harde werken, de eigen verantwoordelijkheid en de wetgeving. Ook de eerlijke politieke systemen, het respect voor mensenrechten, de democratie en gelijkheid tussen de seksen waarderen zij.

Al is het met onze moraal natuurlijk niet best gesteld vergeleken bij de hoogstaande normen en waarden van de islamitische wereld:
Als nadelen van het Westen noemen zij hoe de islam en moslims daar worden zwartgemaakt, promiscuïteit en de teloorgang van ethische en morele waarden.

En wie zegt dat moslims niet kritisch naar zichzelf kunnen kijken?
Van hun eigen gemeenschap hekelen moslims extremisme, het gebrek aan eenheid en economische en politieke corruptie.

Deze onderzoeksresultaten zijn te vinden in het boek Who speaks for islam van John Esposito, hoogleraar islam van Georgetown University, en Dalia Mogahed, directeur van het Gallup Center for Muslims Studies in Washington.

Googelend naar achtergrondinformatie over dit sprookje kom ik het volgende tegen:

Georgetown gets $20 million from prince promoting Islam

Het Center for Muslim-Christian Understanding van Georgetown University ontving in 2006 een donatie van $ 20 miljoen van de Saoudi prins Alwaleed bin Talal. Het centrum kreeg de nieuwe naam van Alwaleed bin Talal Center for Muslim-Christian Understanding. Enkele maanden later verbrak de universiteit de banden met evangelisch-christelijke organisaties als InterVarsity Christian Fellowship die werden verbannen van de campus. Ondanks de christelijke oorsprong en 200 jaar lange christelijke traditie van de universiteit is er op de website van het Alwaleed bin Talal Center for Muslim-Christian Understanding van deze traditie weinig tot niets overgebleven. Het Center is zelfs met CAIR co-sponsor geweest van evenementen. CAIR, Council on American-Islamic Relations, is een spin-off van de Islamic Association for Palestine, door twee vroegere hoofden van de FBI counter-terrorisme geïdentificeerd als een “front” voor de Palestijnse terroristische groepering Hamas. Verscheidene leiders van CAIR zijn veroordeeld op aan terrorisme gerelateerde aanklachten.

Onwillekeurig schiet je hierbij toch het spreekwoord "Wiens brood men eet, wiens woord men spreekt" te binnen.

Esposito: Apologist for Militant Islam

In een artikel in Frontpagemag.com van 3 september 2002 wordt professor John L. Esposito een apologeet voor de militante islam genoemd, die uitspraken doet als:
“Islamistische bewegingen gelijkstellen aan radicalisme en terrorisme wordt een handig excuus voor het onderdrukken van politieke oppositie.”

En:
"In tegenstelling tot wat sommigen hebben geadviseerd, zouden de Verenigde Staten niet principieel bezwaar moeten maken tegen het implementeren van de shari’a of het betrekken van islamitische activisten bij de overheid.”


Apologists in Academia

Op 26 september 2002 besteedt de website littlegreenfootballs.com uitvoerig aandacht aan de academische partnerschap van prof. Esposito en de in London wonende Palestijn Azzam Tamimi. Azazz Tamimi is Hamas.

Dr. Esposito and the seven-percent solution

Op 9 april 2008 verschijnt deze vernietigende kritiek op het boek “Who Speaks for Islam”. Volgens de auteur, Martin Kramer, heeft prof. Esposito de definitie van ‘radicale moslim’ aangepast om tot een gunstiger percentage van slechts 7% politiek radicale moslims te komen. Een radicale moslim is nu iemand die de aanvallen van 9/11 volledig gerechtvaardigd vindt. Wie vindt dat de aanvallen niet helemaal, half of een beetje gerechtvaardigd zijn valt onder de noemer ‘gematigd’. Hij beklaagt zich ook over het feit dat in het boek geen harde data te vinden zijn, alleen deze percentages. Ook wordt in het boek niets vermeld over het feit dat een aanzienlijk percentage van moslims niet gelooft dat Arabieren deze aanvallen hebben uitgevoerd (zoals bijvoorbeeld 56% van de Britse moslims), toch ook wel relevant als gevraagd wordt of die aanvallen gerechtvaardigd worden gevonden of niet.

De auteur besluit met de opmerking:
"Dit boek zou een sticker op de omslag moeten hebben met : Waarschuwing! Geloven in door de Saoedi’s ondersteunde pseudo-wetenschap kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid van Amerika."

Who does speak for Islam?

Op 12 april verschijnt van de hand van Hillel Fradkin nog een vernietigende kritiek op het boek: “Dit boek is oplichterij en bedrog, Esposito zou zich er voor moeten schamen. Net als de uitgever, de Gallup Organization.”

Voor een kritiek op het tweede deel van het artikel (’Minder moslims in Nederland dan gedacht’) zie het commentaar van Johan Tsjoender van 20 mei 2008 Aantal moslims spectaculair gedaald Typisch dat ook daarin o.a. wordt gesproken over het aanpassen van een definitie om tot meer politiek correcte aantallen te komen.


Het oorspronkelijke artikel in Trouw is geplaatst onder de kop Nieuws & debat door de eigen redactie religie & filosofie. Als het onder het kopje nieuws moet vallen zou de lezer toch op zijn minst enige informatie mogen verwachten over zowel de controversiële achtergronden van de schrijver als de zeer innige financiële banden van zijn werkgever met de Saudi prins Alwaleed bin Talal, miljoenendonateur aan politieke instellingen en Amerikaanse universiteiten. Dat was meteen een waardevolle bijdrage geweest voor een levendig debat.

Op deze manier is het artikel verworden tot kritiekloos afgedrukte islamistische propaganda. Gelukkig werd de opmerkzame lezer stevig in de realiteit teruggevoerd door de bijgevoegde strandfoto: een zedig van top tot teen ingepakte moslima naast haar in zijn luchtige kledij van de zon en de koele wind genietende echtgenoot. Echt een illustratie van de liberale, vrouwvriendelijke islam.

Trouw is zeker niet de enige krant die zich met enige regelmaat schuldig maakt aan het kritiekloos afdrukken van politiek correct positief "nieuws" over het een of andere onderwerp. Misschien wordt het ook in ons land tijd voor een sticker op onze kranten: "Waarschuwing! Geloven in waarheidsgetrouwe nieuwsgaring kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid van Nederland."

Lees het artikel in Trouw hier: De meeste moslims willen stemrecht en werk voor vrouwen

vrijdag 16 mei 2008

Citaat van de week

Als de misselijke grappen van Gregorius Neqschot niet meer kunnen in Nederland, zijn we geen duizend jaar teruggeworpen in de tijd, maar dan gaat het licht gewoon helemaal uit.

Hans Jansen, arabist, in het KRO-programma Het Grootste Taboe (in 2006)

maandag 12 mei 2008

Overleving Israël bedreigd door massavernietigingswapens van het hart

Massavernietigingswapens (WMD’s) bedreigen het voortbestaan van het 60-jarige Israël. Niet eens zozeer de atoombommen van Ahmedinejad als wel de verzengende haatcultuur die Israëls vijanden onderhouden.

....

Martelaren verheerlijkt

Overal in de Palestijnse gebieden, de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever, wordt de gewelddadige dood gesanctioneerd. De straten van honderden steden en dorpen hangen vol met affiches, waarop de heldendaden van talrijke zelfmoordcommando’s worden verheerlijkt en kinderen handelen in kaarten met afbeeldingen van hun martelaren, die ze in plaatselijke kiosken voor een shekel kopen. Ook halskettinkjes met een kleine foto van de martelaren worden door honderden jongens en meisjes gedragen. Op muren van scholen en openbare gebouwen lezen de kinderen de meest geliefde slogan: ‘Zorg ervoor dat je niet op natuurlijke wijze dood gaat!’
...

Lees het volledige artikel van Hans Jansen hier: Overleving Israël bedreigd door massavernietigingswapens van het hart

donderdag 8 mei 2008

Suggestieve foto in Trouw

Speculatie met voedsel ‘moreel verwerpelijk’ luidt de kop boven een kort artikel in Trouw vandaag.

Het is natuurlijk een loffelijk streven van Trouw om indien dit het geval is hier de aandacht op te vestigen. Minder loffelijk is de foto met bijgaand onderschrift:

"Een Israelische boer oogst zijn graan. Europarlementariers hebben vandaag laten weten speculatie met voedsel 'moreel verwerpelijk' te vinden.| © Getty Images"

Wil Trouw soms suggeren dat de huidige en toekomstige voedseltekorten in de wereld aan Israël toegeschreven moeten worden? Hebben de joden het weer eens gedaan? Of was dit gewoon een uitgelezen kans om de woorden 'Israël' en 'moreel verwerpelijk' weer eens in één zin te publiceren?

Happy birthday, Israël...

Speculatie met voedsel ‘moreel verwerpelijk’

maandag 5 mei 2008

Citaat van de week

"Niets is pijnlijker dan krenking van de menselijke waardigheid; niets vernederender dan slavernij. Menselijke waardigheid en vrijheid zijn ons van nature aangeboren. Laat ons die dan verdedigen of met waardigheid sterven."

Marcus Tullius Cicero Romeins staatsman en schrijver (106 v.C. - 43 v.C.)

donderdag 1 mei 2008

Europese leiders komen overeen Eurabia te stichten

Fjordman, 5 maart 2008

In haar boek over Eurabia heeft Bat Ye’or gedocumenteerd hoe Europese leiders al jaren stilletjes hebben gepland om Europa te laten samensmelten met de islamitische wereld. Dit werd scherp veroordeeld als een “samenzweringstheorie”. Slechts enkele maanden geleden verkondigde de Britse minister van Buitenlandse Zaken, David Milliband, openlijk dat uitbreiding van de Europese Unie ook het islamitische Midden-Oosten en Noord-Afrika zou moeten omvatten. De Franse president Nicolas Sarkozy en de Duitse Kanselier Angela Merkel zeggen praktisch hetzelfde. Het grootste verraad in de Europese geschiedenis is een feit, geen fictie. En dan te bedenken dat veel mensen Sarkozy steunden omdat ze dachten dat hij de islamisering zou “stoppen”. Nu versnelt hij deze juist:


Merkel and Sarkozy Find ‘Club Med’ Compromise (Der Spiegel, 4 March 2008)

De Duitse kanselier Angela Merkel en de Franse president Nicolas Sarkozy kondigden in een gemeenschappelijke verklaring aan dat ze een compromis hadden bereikt betreffende Sarkozy’s voorstel over een Mediterrane Unie. Op een gezamenlijk met Sarkozy gehouden persconferentie voegde Angela Merkel hier aan toe dat het resultaat de naam “Mediterrane Unie” zou moeten dragen en dat het “een project moet zijn van alle 27 lidstaten (van de Europese Unie).” Merkel refereerde hiermee aan haar standpunt dat alle lidstaten van de EU betrokken moeten zijn bij de onderhandelingen en het opstellen van een overeenkomst om een unie op te richten die grenst aan de EU – niet alleen die landen die grenzen aan de zee, zoals Sarkozy oorspronkelijk had voorgesteld.


The Eurabia Code

Hoe heeft men het klaargespeeld zo’n groot project als de creatie van Eurabia te doen slagen? Ik heb veel over die vraag nagedacht, en ik ben tot de conclusie gekomen dat juist die omvang tot succes heeft geleid. St. Augustinus vertelt het verhaal van een piraat die door Alexander de Grote gevangen werd genomen. “Hoe durf je op zee aan te vallen?” vroeg Alexander. “Hoe durf jij de hele wereld aan te vallen?” antwoordde de piraat. “Omdat ik het doe met alleen een klein scheepje word ik een dief genoemd; jij doet het met een grote vloot, en je wordt keizer genoemd.” Het is een kwestie van schaal. Als een groepje mensen in een land het democratische proces buiten spel zet en het volk hun eigen wetten oplegt heet dat een staatsgreep. Als ze dat doen op een heel continent heet het de Europese Unie.


The European Union and the Islamization of Europe

De Britse minister van Buitenlandse Zaken David Miliband verklaarde in november 2007 dat de Europese Unie eraan zou moeten werken landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika op te nemen. De EU brengt vrij verkeer van personen binnen haar grenzen mee. Als de EU zich uitbreidt naar het Midden-Oosten zullen honderden miljoenen moslims vrije toegang krijgen tot Duitsland, Italië, Frankrijk, Groot-Brittannië, Zweden en Tsjechië. Als Turkije lid wordt, betekent dit dat Grieken, Bulgaren en anderen die eeuwenlang tegen onderdrukking door Ottomaanse Turken hebben gevochten nu overspoeld zullen worden door moslims uit een zienderogen re-islamiserend Turkije. Hetzelfde geldt voor Polen, Hongaren, Roemenen en anderen die eeuwenlang tegen de moslims hebben gevochten. Verzoening ten opzichte van de islam is zo diep geworteld in het structurele DNA van de EU dat de enige manier waarop de islamisering van de EU kan worden gestopt is door de Europese Unie te ontmantelen. Totaal.

Vertaling van European Leaders Agree to Create Eurabia


Lees ook: Infographic-Concept-Mediterrane-Unie