maandag 20 juni 2011

Feiten tegen de verdomming: het jaarverslag van de integratiegevolmachtigde bevestigt islamcritici


De resultaten van de studies m.b.t. de integratie in Duitsland zijn schrikbarend
Eigenlijk zouden wij islamicritici moeten juichen. Maar daar staat ons hoofd niet naar. Want de resultaten uit het jaarverslag van de integratiegevolmachtigde over de immigratie en integratie uit het jaar 2007 zijn net zo catastrofaal als wij in onze duizenden essay, artikelen en voordrachten al jaren naar voren brengen. En gedeeltelijk overtreffen ze zelfs onze ergste prognoses. Wat we niet voor mogelijk hebben gehouden.

Ja, ik weet het, we hebben nu het jaar 2011. Ik heb me dus niet in het jaartal vergist. Waarom neem ik dan het jaar 2007? Het antwoord luidt: omdat in dit jaarverslag nog een duidelijke taal gesproken wordt en de feiten bij de naam worden genoemd. De verslagen van 2008-2011 laten nauwelijks andere feiten zien. Maar de taal, waarin de feiten worden genoemd, is anders geworden. Deze is politiek zo “correct”, dat het alleen nog voor insiders mogelijk is om de ware feiten achter de immigratiepolitiek te herkennen. De islamitische verenigingen en autochtone ondersteuners van de islamisering hebben na 2007 goed werk gedaan: ze hebben ervoor gezorgd, dat het probleem islam niet meer herkenbaar is achter de bedriegende cijfers.

Lees meer op: Artikel7.nu