donderdag 22 oktober 2009

Hoe Europa de immigratie opvoert

De Migratiemassage

Hoe Nederland weer zijn deuren voor migranten opent

door Barry Oostheim-


Een ruimhartiger migratiebeleid is niet alleen wenselijk voor Nederland, maar ook broodnodig. Willen wij in deze globaliserende wereld nog enigszins meetellen, dan zullen de poorten open moeten. Dit is niet de stem des volks maar geluiden die afkomstig zijn van respectabele instituten en personen zoals de SER, de SEO en voormalig minister-president Ruud Lubbers. Na het Fortuyndebâcle gingen vertegenwoordigers van gevestigde belangen het onderwerp migratie liever uit de weg. Maar sinds een klein halfjaar leggen zij de nodige assertiviteit aan de dag om het weer op de agenda te krijgen. In de NRC van 27 januari beweerde Lubbers zelfs dat wij de komst van migranten moeten ‘vieren’. Volgens hem en zijn medescribenten Halleh Gorashi en Naema Tahir zorgt migratie voor de gewenste ‘verfrissing en vernieuwing van onze samenleving’, en dat is hard nodig vanwege de heersende ‘harde mentaliteit van verkramping en uitsluiting’. Het vorige kabinet heeft volgens de schrijvers de deur dichtgegooid en de rolluiken neergelaten en dat moet veranderen. Voor die ‘verfrissing en vernieuwing van onze samenleving’ hebben Lubbers & co het niet over Poolse loodgieters, mathematische genieën uit Rusland en India of noeste werkers uit China en Brazilië. Zij bepleiten juist ‘de legalisering van tijdelijke en permanente migratie uit sub-Sahara Afrika en het Middellandse zeegebied’, waarmee natuurlijk niet Toscane wordt bedoeld, maar de Arabische wereld.

Lees verder op Joost Niemöller