dinsdag 28 mei 2013

Russia to ship missiles to Syria after EU ends arms embargo on rebels

by Ed Morrissey

Escalations continued on all sides in Syria’s civil war except, curiously, among the Syrians. The EU decided not to renew the embargo on arms sales to Syrian rebels, which prompted the Russians to pledge delivery of anti-aircraft missiles, which prompted Israel to implicitly warn that they would make great targets for their air force. In the middle of all this, John McCain got a photo op with a Syrian opposition that’s being dominated by radical Islamist militias, including an al-Qaeda affiliate that forms the core of their military operations.

In other words, it’s a mess, but let’s start with the embargo’s end, announced last night:

The European Union plans to end its embargo on arming the Syrian opposition, British Foreign Secretary William Hague said Monday.
The Associated Press reports: “Hague insisted that Britain had ‘no immediate plans to send arms to Syria. It gives us flexibility to respond in the future if the situation continues to deteriorate.’ ”
The EU will continue its sanctions against Bashar Assad’s government, which had been set to expire on June 1, Hague said.
Russia answered almost immediately, explaining that they want to keep “hotheads” from interfering in the Syrian civil war:

Read more at: HotAir

zondag 26 mei 2013

Opzettelijke etnocide door middel van immigratie +update

Dat het per ongeluk zou zijn valt al lang niet meer vol te houden. Die enge Zweedse Eucalypta Malmstrom brult iedere keer maar weer dat de EU nog meer immigratie nodig heeft tegen de vergrijzing en de tekorten op de arbeidsmarkt. Dat deze lelijke hippieheks niet beseft dat immigranten ook oud worden deert haar niet, evenmin dat in de zuidelijke landen de jeugdwerkloosheid inmiddels ruim de 50% gepasseerd is. Dat het drogredenen zijn moge duidelijk zijn. Het EU-beleid dient een ander doel en dat doel staat in de titel. We moeten opzouten. We zijn blijkbaar te duur, te lastig, te mondig. Eeuwen was U slaaf, en slaaf zult U weer zijn. Dood mag ook.
ethnocide,

Update

Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken: 'Volgende jaren nog eens 50 miljoen immigranten opnemen'

De Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken Emma Bonino verblijdt zich over de vraag van de Franse president Hollande om een economische regering voor de eurozone te vormen. Onder de titel ‘Nu of nooit’ houdt ze op haar website een warm pleidooi voor de Verenigde Staten van Europa.
Volgens Bonino moeten de lidstaten nu meer dan ooit hun macht aan Brussel overdragen. Daaronder valt ook het immigratiebeleid want 'de meest conservatieve cijfers zeggen dat tegen 2050 nog eens 50 miljoen nieuwe immigranten in de EU nodig zijn.'
via

Lees meer op: FUBAR

Sharia-enclaves

Arabist Hans Jansen

Het stichten van islamitische enclaves is een oude tactiek waar Nederland nu voor het eerst mee geconfronteerd wordt. Voor ons is het misschien nieuw, voor de islamitische gestaalde kaders helemaal niet. Een Britse specialist, Patrick Sookhdeo, heeft er regelmatig over geschreven, onder andere in een boek uit 2007, Global Jihad.

Het is de kunst het stichten van enclaves zo soft mogelijk uit te voeren. Wegjagen en het gebruik van geweld kan te veel weerstand oproepen en is ook niet vaak nodig. Het is al meer dan voldoende om het
gebied onaantrekkelijk te maken voor wie geen moslim is. Die zullen zich er niet langer gaan vestigen. Op de lange duur wordt de gehele enclave dan ten slotte uitsluitend door moslims bewoond.

Publiciteit zoals de wandelingen op 21 mei van Lodewijk Asscher en Geert Wilders helpen om aan de onaantrekkelijkheid van het gebied wijde bekendheid te geven. Wie geen moslim is en desondanks nu nog een huis koopt of huurt in de betrokken driehoek, is niet helemaal snik.

Lees meer op: Hoeiboei

De oorlog tegen de autochtone bevolking van Europa

Door:

Ja, laten we het maar eens gewoon zo noemen zoals het is. De autochtone Europeaan wordt aangevallen, geïntimideerd, structureel voorgelogen, gediscrimineerd, beroofd, gemolesteerd en zelfs aan de lopende band vermoord om wie hij is: een blanke Europeaan. De autochtone Europaan is de oorlog verklaard.

Hans Janmaat durfde te zeggen dat hij de multi-culturele samenleving wilde afschaffen. Nu vond ik Janmaat nooit een van de slimsten en verdacht hem zelfs van racisme maar zijn stelling was het meer dan waard om over in debat te gaan. Al in zijn tijd sloeg de verpaupering in de steden toe door massa's immigranten die graag de vruchten van de Nederlandse spaarpotten wilden plukken maar ons en onze cultuur gewoon diep haten. We weten wat er gebeurde. Niemand ging met hem in debat. Hij werd de mond gesnoerd en geïntimideerd met een aanslag op het hotel waar hij een bijeenkomst hield. Algemeen bekend is dat de linkse kerk daar verantwoordelijk voor was.

Van Pim Fortuyn kent ieder de beroemde opname waarin hij op een bijeenkomst van Leefbaar Nederland zijn hart lucht en zei wat iedereen toen al dacht. "Een vijfde colone, meneer! We hebben een vijfde colone in Europa! Het is vijf voor twaalf!". Hij had het over de islam. Niet die mensen maar het islamitische politieke systeem wat zich de democratie invreet, het uitholt, door misbruik te maken van onze open vrije maatschappij en wetgeving. Hij is vermoord. Ook daarvan weten we wie daarvoor verantwoordelijk is. "De kogel kwam van links".

Lees meer op: Amsterdam Post

zaterdag 25 mei 2013

To the Slaughter

British lions come up lambs in Woolwich.
  

On Wednesday, Drummer Lee Rigby of the Royal Regiment of Fusiliers, a man who had served Queen and country honorably in the hell of Helmand Province in Afghanistan, emerged from his barracks on Wellington Street, named after the Duke thereof, in southeast London. Minutes later, he was hacked to death in broad daylight and in full view of onlookers by two men with machetes who crowed "Allahu akbar!" as they dumped his carcass in the middle of the street like so much road kill.

As grotesque as this act of savagery was, the aftermath was even more unsettling. The perpetrators did not, as the Tsarnaev brothers did in Boston, attempt to escape. Instead, they held court in the street gloating over their trophy, and flagged down a London bus to demand the passengers record their triumph on film. As the crowd of bystanders swelled, the remarkably urbane savages posed for photographs with the remains of their victim while discoursing on the iniquities of Britain toward the Muslim world. Having killed Drummer Rigby, they were killing time: It took 20 minutes for the somnolent British constabulary to show up. And so television viewers were treated to the spectacle of a young man, speaking in the vowels of south London, chatting calmly with his "fellow Britons" about his geopolitical grievances and apologizing to the ladies present for any discomfort his beheading of Drummer Rigby might have caused them, all while drenched in blood and still wielding his cleaver.
 
Read more at: National Review Online

vrijdag 24 mei 2013

Strassel: Conservatives Became Targets in 2008

The Obama campaign played a big role in a liberal onslaught that far pre-dated Citizens United.

The White House insists President Obama is "outraged" by the "inappropriate" targeting and harassment of conservative groups. If true, it's a remarkable turnaround for a man who helped pioneer those tactics.

On Aug. 21, 2008, the conservative American Issues Project ran an ad highlighting ties between candidate Obama and Bill Ayers, formerly of the Weather Underground. The Obama campaign and supporters were furious, and they pressured TV stations to pull the ad—a common-enough tactic in such ad spats.

What came next was not common. Bob Bauer, general counsel for the campaign (and later general counsel for the White House), on the same day wrote to the criminal division of the Justice Department, demanding an investigation into AIP, "its officers and directors," and its "anonymous donors." Mr. Bauer claimed that the nonprofit, as a 501(c)(4), was committing a "knowing and willful violation" of election law, and wanted "action to enforce against criminal violations."

Read more at: The Wall Street Journal

"Het heeft niets met de islam te maken" is struisvogelpolitiek

Hier even een van het internet geplukt (en waarschijnlijk incompleet) lijstje soera's uit de koran waarin ALLE MOSLIMS als heilige plicht wordt opgedragen geweld te gebruiken en te strijden tegen ongelovigen, Joden en afvalligen.

Soera 26:
Gij zult de joden bestrijden totdat zelfs de steen waarachter een jood zich verbergt, u toeroept: 'Dienaar Gods, ziehier een jood achter mij : doodt hem !'"

Soera 2:193, 8:39;
"Strijdt tegen hen tot de afgodendienst niet meer bestaat en de religie geheel aan Allah behoort."

Soera 3:200
"O gelovigen, houdt geduldig vol en biedt geduldig weerstand en rust u uit voor de strijd en vreest Allah."

Soera 4:76
"Zij die geloven, strijden op de weg van Allah, maar de ongelovigen strijden op de weg van de afgod. Bestrijdt dus de handlangers van Satan."

Soera 4:84
"Strijdt dan op de weg van Allah, zonder een last op u te nemen tenzij voor uzelf, en spoort de gelovigen aan."

Soera 4:89 (Specifiek tegen degenen die de islam afvallig worden, is het vers) :
"Als zij zich van u afkeren, grijpt hen en brengt hen ter dood waar ge hen maar vindt; en neemt vriend noch helper uit hun midden."

Soera 5:33
"Doch de straf voor hen die Allah en Zijn boodschapper bestrijden en verderf (= ongeloof) brengen in het land, is dat zij gedood worden of gekruisigd, dat hun beide handen of voeten afgehakt worden, of dat zij verbannen worden."

Soera 8:12
"Ik zal terreur zaaien in het hart van de ongelovigen. Slaat hun het hoofd af, verminkt hen in alle ledematen."

Soera 8:60
"En treft voorbereidingen tegen hen, met wat gij hebt aan weerbaarheid en paardenmacht, om daarmee Allahs vijand te verschrikken."

Soera 8:65
"O gij profeet, spoort de gelovigen aan tot de strijd."

Soera 9:5
"Doodt de afgodendienaars waar ge hen maar vindt, neemt hen gevangen en belegert hen en bereidt hun alle soorten hinderlaag."

Soera 9:14
"Strijdt tegen hen. Allah zal hen door uw handen straffen en hen vernederen."

Soera 9:29
"Bestrijdt hen die niet geloven in Allah, noch in de Laatste Dag, en die niet verboden stellen wat Allah en Zijn boodschapper verboden hebben gesteld (= de heidenen), en hen die zich niet voegen naar de ware religie onder degenen aan wie de Schrift gegeven is (= joden en christenen), totdat zij uit de hand de schatting opbrengen in onderdanigheid."

Soera 9:41
"Rukt uit lichtbeladen en zwaarbeladen en strijdt, met uw bezittingen en uw persoon, op de weg van Allah."

Soera 9:73 en 66:9
"Voert oorlog tegen de ongelovigen en de huichelaars en pakt hen hard aan."
(De "huichelaars" waren degenen die Mohammed zijn zin gaven en hem tot profeet verklaarden, maar weigerachtig waren om effectief zijn djihaad te steunen.)

Soera 9:111
"Voorzeker, Allah heeft van de gelovigen hun bezit en hun persoon gekocht in ruil voor het paradijs: zij vechten op de weg van Allah en doden en worden gedood."
(Degenen die djihaad zo graag verklaren als "ethische inspanning" of "mystieke weg" moeten eens uitleggen waarom men daarbij moet doden.)

Soera 9:123
(De Koran-formule voor integratie in een niet-islamitische omgeving luidt als volgt Smile "Strijdt tegen de ongelovigen in uw omgeving, en laat hen hardheid in u vinden."

Soera 25:52
(Wat moet een moslim doen die aan de verleiding tot interconfessionele dialoog blootstaat ? Dit Smile "Luistert niet naar de ongelovigen en bestrijdt hen met grote ijver."]

Soera 37:22-23
"Verzamel hen die verkeerd deden, samen met hun vrouwen, en met dat wat zij vereerden in plaats van Allah, en stuur hen de weg op naar het hellevuur."

Soera 47:4
"Wanneer gij de ongelovigen tegenkomt, houwt dan in op hun nek en wanneer gij onder hen een bloedbad aangericht hebt, bindt hen (= de overlevenden) dan in de boeien."

Soera 48:29
En dit is de ongekuiste versie van het verhaal dat de islam de religie van de broederlijkheid is : "Mohammed is Allahs apostel. Zij die hem volgen zijn meedogenloos voor de ongelovigen maar mild voor elkander."

Soera 2:216
"U is voorgeschreven te strijden, ook al is het met tegenzin. Maar mogelijk hebt gij tegenzin in iets, hoewel het goed is voor u."

Soera 3:142
"Of meent gij, dat gij het Paradijs zult binnengaan zonder dat Allah diegenen onder u heeft leren kennen die strijd voeren, en de geduldig volhardenden ?"

Soera 3:157-158
"En indien gij gedood wordt op de weg van Allah, of sterft, dan is waarlijk de vergiffenis van Allah en de barmhartigheid beter dan wat gij vergaart. En indien gij sterft of gedood wordt, dan wordt gij tot Allah vergaderd."

Soera 4:74
"Laten zij op de weg van Allah strijden, die het nabije leven verkopen voor het latere leven. Wie strijdt op de weg van Allah, en dan gedood wordt of overwint, die zullen wij een ontzaglijk loon geven."

Soera 8:15-16
"Wanneer gij de ongelovigen ontmoet, klaar voor de strijd, wendt hun dan niet de rug toe. Wie hun de rug toewendt, tenzij in een tactische beweging of om het moslim-leger te vervoegen, die haalt zich Allahs toorn op de hals, en zijn bestemming is de hel, een ellendige reis."

Soera 9:20
"Zij die geloven en uitgeweken zijn (met Mohammed naar Medina), en die strijden op de weg van Allah met hun bezittingen en hun persoon, zijn hoger in rang bij Allah. En diegenen, dat zijn de gelukzaligen."

Soera 9:39
"Indien gij niet uitrukt, zal Hij u straffen met pijnlijke bestraffing, en zal Hij een ander volk voor u in de plaats stellen."

Soera 9:111
"Allah heeft van de gelovigen hun persoon en bezittingen hiermee gekocht, dat voor hen het Paradijs zal zijn, zodat zij strijden op de weg van Allah en doden en gedood worden, zoals toegezegd in de Thorah en het Evangelie en de Koran. Wie vervult zijn verbondsplicht beter dan Allah ? Verheugt u dan over de handel die ge met Hem zijt aangegaan. En dat is de grote gelukzaligheid."

Soera 49:15
"De gelovigen zijn slechts zij die geloven in Allah en Zijn boodschapper en daarna niet meer twijfelen en die strijden op de weg van Allah met hun bezittingen en hun persoon. Diegenen, dat zijn de oprechten."

Soera 61: 4
Voorzeker, Allah heeft diegenen lief die terwille van Hem strijden in geordende gelederen, alsof zij een hechte muur vormen.

Soera 4: 101
…Voorwaar, de ongelovigen zijn een openlijke vijand voor u.

Overgenomen van: http://politiek.startpagina.nl/prikbord/5908692/soeras

David Cameron pleegt verraad aan zijn eigen volk als hij zegt:

"Dit was niet gewoon een aanval op Groot-Brittannië en de Britse manier van leven; het was ook verraad aan de islam en de moslimgemeenschappen die ons land zo veel geven. Er is niets in de islam dat deze werkelijk verschrikkelijke daad rechtvaardigt."

Maar dat zijn we, ook in eigen land, van onze struisvogelpolitici intussen wel gewend...

Update: Via Amsterdam Post hier een compleet lijstje: http://www.ex-moslims.nl/

Islam had nothing to do with it! (or did it?) [STRONG LANGUAGE]"Dit was niet gewoon een aanval op Groot-Brittannië en de Britse manier van leven; het was ook verraad aan de islam en de moslimgemeenschappen die ons land zo veel geven. Er is niets in de islam dat deze werkelijk verschrikkelijke daad rechtvaardigt."

Premier David (Dhimmi) Cameron

donderdag 23 mei 2013

UK jihad murderer referred to Qur'an's 9th sura, which contains exhortation to kill infidels

For the video go to Jihad Watch 
 
In the version of the video containing remarks from the jihad murderer in London today that can be found above, he clearly mentions Surat at-Tawba at the beginning. (Thanks to Kenneth.)
 
Why has this video been edited to remove his references to the Qur'an?

He says, "Surat at-Tawba through...many, many ayat throughout the Qur'an that...we must fight them as they fight us..."

Surat at-Tawba is the ninth chapter of the Qur'an, and according to Islamic scholars is the last one or one of the last ones to have been revealed that contain doctrinal content -- which means that it takes precedence over the others. Some highlights:

"And when the sacred months have passed, then kill the polytheists wherever you find them and capture them and besiege them and sit in wait for them at every place of ambush. But if they should repent, establish prayer, and give zakah, let them [go] on their way. Indeed, Allah is Forgiving and Merciful." -- 9:5

"Fight them; Allah will punish them by your hands and will disgrace them and give you victory over them and satisfy the breasts of a believing people and remove the fury in the believers' hearts. And Allah turns in forgiveness to whom He wills; and Allah is Knowing and Wise." -- 9:14-15

"Fight those who do not believe in Allah or in the Last Day and who do not consider unlawful what Allah and His Messenger have made unlawful and who do not adopt the religion of truth from those who were given the Scripture - [fight] until they give the jizyah willingly while they are humbled." -- 9:29
"O Prophet, fight against the disbelievers and the hypocrites and be harsh upon them. And their refuge is Hell, and wretched is the destination." -- 9:73
"O you who have believed, fight those adjacent to you of the disbelievers and let them find in you harshness. And know that Allah is with the righteous." -- 9:123

---

Taqqiya of the Day: The Telegraph (all the way at the bottom of the article)

The Muslim Council of Britain condemned the killing as a “truly barbaric” act with “no basis in Islam”.

Nothing to see here, just an incident, keep moving...

dinsdag 21 mei 2013

PJM EXCLUSIVE: Ex-Diplomats Report New Benghazi Whistleblowers with Info Devastating to Clinton and Obama

by Roger L Simon

More whistleblowers will emerge shortly in the escalating Benghazi scandal, according to two former U.S. diplomats who spoke with PJ Media Monday afternoon.

These whistleblowers, colleagues of the former diplomats, are currently securing legal counsel because they work in areas not fully protected by the Whistleblower law.

According to the diplomats, what these whistleblowers will say will be at least as explosive as what we have already learned about the scandal, including details about what really transpired in Benghazi that are potentially devastating to both Barack Obama and Hillary Clinton.

The former diplomats inform PJM the new revelations concentrate in two areas — what Ambassador Chris Stevens was actually doing in Benghazi and the pressure put on General Carter Ham, then in command of U.S. Africa Command (AFRICOM) and therefore responsible for Libya, not to act to protect jeopardized U.S. personnel.

Read more at: PJ Media

zondag 19 mei 2013

Obama, the Betrayer

by Jean Kaufman

Democrats discovering what the right has known about Obama since the beginning.

The right noticed long ago that Obama is a cold fish and an arrogant loner, a man willing to abandon longtime mentors in the blink of an eye if need be (think Jeremiah Wright). It never seemed as though Democrats cared, though, as long as Obama served their purposes and they served his.

Now that he’s become a little bit of an embarrassment to them, Obama may find, perhaps for the first time in his life, that a number of his fellow liberals are willing to throw him under the bus. Not only does there seem to be a new willingness for at least some members of the MSM to report negative news about Obama, but there’s a reservoir of ill will among Democratic politicians that’s been building up and threatens to burst:

Read more at: PJ Media

zaterdag 18 mei 2013

Veroveringsimmigratie

Haagse buurt domein orthodoxe moslims
 
Een deel van de Haagse Schilderswijk ontwikkelt zich tot een enclave van orthodoxe moslims. Er wonen meer orthodoxe moslims bij elkaar dan elders in de stad en zij willen hun regels op de straat toepassen.
 
Bewoners die niet-moslim zijn, maar ook gematigde moslims, hebben daar last van. Ze zeggen dat ze op straat worden aangesproken op zaken die de orthodoxe meerderheid niet bevallen, zoals het roken op straat en het gebruik van alcohol en varkensvlees.
 
Voor het volledige artikel zie: Trouw
 
Kijk eens aan, wat een verrijking: een heus sharia-mini-staatje in Den Haag. De stad waar onze regering zetelt. Het zoveelste teken aan de wand dat onze 'elite' óf niet weet waar ze mee bezig is, óf doelbewust de ogen sluit waar het de islam betreft.
 
"De gemeente Den Haag ... kon op korte termijn geen 'zorgvuldige en inhoudelijke' reactie geven op dit 'complexe onderwerp'."
 
Is dat onderwerp echt zo complex?
 
In een artikel in Het Brussels Journaal kunnen we al in 2010 lezen:
 
"De islamitische jaartelling begint niet, zoals men zou verwachten, met de geboorte van Mohammed in 570, noch met het ogenblik waarop de engel Gabriel hem voor de eerste keer een tekst uit de Koran openbaarde (straks, op 10 augustus 2010, exact 1.400 jaar geleden), maar op 9 september 622.

Wat is er zo speciaal aan die datum? Het is de datum waarop Mohammed en zijn volgelingen immigreren van Mekka naar de overwegend joodse oase Yathrib. Mohammed leidde in Mekka een weinig succesvolle religieuze sekte. De Mekkanen namen zijn religie niet ernstig, en nadat hij op een dag het Mekkaanse heiligdom, de Kaaba, was binnengestormd met de woorden “Ik breng u slachting”,vonden ze hem zelfs gevaarlijk. Mohammeds oom, Aboe Talib, en Mohammeds echtgenote Khadija (toen nog zijn enige vrouw) waren vooraanstaande leden van de Mekkaanse handelaarklasse. Zij zorgden ervoor dat Mohammed en zijn volgelingen bescherming genoten. Toen in 621-622 echter kort na elkaar zowel Aboe Talib als Khadija overleden, besloot Mohammed elders zijn heil te zoeken.

Hij vertrok naar Yatrib. Die immigratie of intocht in Yatrib wordt in het Arabisch al-Hijra genoemd. De dag van de Hijra, 9 september 622, is het begin van de islamitische jaartelling. In Yathrib werden Mohammed en zijn volgelingen welkom geheten. Yathrib was een tolerante, multiculturalistische samenleving, waar joodse, christelijke en heidense stammen rond de oase leefden. De profeet uit Mekka en zijn schare volgelingen werden door de Yathribers Muhajirun genoemd, het Arabische woord voor “immigranten.”
 
Mohammed had echter een eigen agenda. Hij wilde de macht in de oase overnemen. Nog voor hij zijn eigen huis bouwde, bouwde hij daarvoor een hoofdkwartier. Dat was de allereerste moskee ter wereld. Toen twee joodse stammen met elkaar ruzie kregen, vroegen ze Mohammed en de immigranten om te bemiddelen. De Muhajirun grepen hun kans en namen de macht in Yatrib over. Stammen die zich niet onderwierpen, werden uitgemoord in massa-executies waarbij alle mannen en jongens boven twaalf jaar de keel werd overgesneden. De stad werd herdoopt in Medina, hetgeen betekent Stad van de Profeet. Zo heet Yathrib vandaag nog altijd.
Vanuit Yatrib begon Mohammed vervolgens handelskaravanen te overvallen op weg naar Mekka. In januari 630 veroverde hij zijn geboortestad Mekka. Niet door bekering, maar met het zwaard.

De Hijra markeert het ogenblik waarop de islam van een religieuze sekte, hetgeen ze voordien in Mekka was geweest, een politiek-ideologisch stelsel werd, hetgeen ze in Medina was. Het veroveren van de macht gebeurde met twee middelen: het zwaard en de immigratie. De machtsovername werd gepland in de moskee.

De Islam schrijft alle moslims voor dat ze het voorbeeld van Mohammed moeten volgen. Immigratie met als doel een politieke machtsovername door de islam te bewerkstelligen, is dan ook een religieuze plicht."
---
 
Bovenstaande is een citaat uit een boek van Sam Solomon en E. Al Maqdisi, getiteld:  Modern day Trojan Horse: The Islamic Doctrine of Immigration. Kort voor Pasen in 2009 gaf de leider van de PVV, Geert Wilders, dit boek cadeau aan de leden van de Tweede Kamer. Daarmee alleen al kunnen we gevoeglijk het eventuele argument "Wir haben es nicht gewusst" van tafel vegen...
 
Talloze boeken, websites en blogs verkondigen al járen luid en duidelijk dat de islam druk bezig is Europa te veroveren. Islamitische leiders doen daar in eigen kring ook helemaal niet geheimzinnig over: 
 
De voormalig Algerijnse president Bourguiba zei ooit: "we zullen Europa veroveren via de baarmoeders van onze vrouwen".
 
De Turkse premier Erdogan verklaarde:  'Democratie is als een trein. Je rijdt mee tot je op je plaats van bestemming bent gekomen en dan spring je er van af.' 
 
en
 
'Democratie is geen doel, democratie is een middel.'
 
De immigranten/veroveraars strooien ter plekke de infidel liever zand in de ogen:
In Trouw: "Een gesluierde moslimvrouw zegt daarover dat 'vrouwen in de diepste kern van de biblebelt toch ook lange rokken dragen en dat er in Staphorst op zondag toch ook niet wordt gewerkt?'. De meerderheid bepaalt, 'dat is waar deze zogenaamde democratie Nederland op is gebouwd, maar o wee als ergens een andere of vreemde groep de meerderheid wordt', stelt de moslima."
 
Tuurlijk, niets aan de hand, gewoon doorlopen mensen. Niet zo islamofobisch zijn.
 
De gemeente Den Haag neuzelt iets over een "complex onderwerp", de landelijke politiek gaat vrolijk door met het importeren van immigranten waarvan je op z'n minst mag vermoeden dat ze ook achter dit intrinsieke onderdeel van hun 'religie' staan, en de EUSSR vindt dat vrij verkeer van personen met allerlei landen in Noord-Afrika gewoon moet kunnen.
 
Tenzij het Nederlandse volk wakker wordt en zich rap teweer gaat stellen tegen de voortgalopperende islamisering van ons land, is dit sharia-mini-staatje niets anders dan een nieuwe fase in onze ondergang. Wen er maar aan.

Modern Day Trojan Horse: Al-Hijra, The Islamic Doctrine of Immigration, Accepting Freedom or Imposing Islam? (Paperback)
by Sam Solomon (Author), E Al Maqdisi (Author)
Paperback: 160 pages
Publisher: ANM Press (29 Jan 2009)
Language English
ISBN-10: 0979492955
ISBN-13: 978-0979492952 

Zie ook: De islam als veroveringsideologie

Waarom ons land islamiseert? Hierom dus: Eigen wijk voor Turken in Rotterdam Met een overheid als de onze raak je je land ook zonder een oorlog kwijt!


Don't even JOKE about Obama being a Muslim...

MSNBC censors Jon Stewart Punch Line
 
 
 
Watch the second segment and notice how MSNBC has censored the joke about 'praying in the mosque'. Another example of how the LameStreamMedia is prepared to censor and distort anything to make sure we only know what they think we should know. After all, even a simple joke might make people wonder whether a man who has been wearing a ring with the inscription ‘There is no god except Allah’ for the past 30 years is really a Christian and, more importantly, whether he is the right person to be leading the 'war against terror'...

vrijdag 17 mei 2013

A brief history of slimy Dem snoops and dumpster divers

by Michelle Malkin

Creators Syndicate
Copyright 2013

It’s always the “low-level” peon’s fault, isn’t it? When Democrats get caught red-handed abusing government powers and bullying their political enemies small and large, nobody at the top knows nuttin’. The buck stops…in the janitors closet or something.

Here’s what I know: While they pretend to champion privacy rights, top left-wing operatives have routinely ransacked and plundered through the private documents and personal records of conservative groups, business owners and public figures. Through it all, those on the right standing against government tyranny have refused to stand down.

During the Clinton years, senior IRS official Paul Breslan revealed that the administration’s auditors specifically targeted conservative critics. On the hit list: Judicial Watch, Paula Jones and Gennifer Flowers, the National Rifle Association, National Review, The American Spectator, Freedom Alliance, National Center for Public Policy Research, Citizens Against Government Waste, Concerned Women for America, and the San Diego Chapter of Christian Coalition.

Read more at: Michelle Malkin

woensdag 15 mei 2013

A Quick Guide to the Four Major Scandals that May Bring Down the Obama Administration

by Bryan Preston

As of Monday, there are *four major scandals dogging the Obama administration. More than one of them have the potential to bring major officials down and dominate the news for the foreseeable future. The stories are all moving so fast that it’s difficult to keep track of them all. Here they are, in no particular order.
1. Health and Human Services soliciting funds from the health care industry for the implementation of ObamaCare. This one is “raising eyebrows,” says MarketWatch.

The Times said Sebelius obtained $10 million from the Robert Wood Johnson Foundation and $500,000 from H&R Block for the effort. HHS officials said that Sebelius’s efforts would continue, after first denying they were soliciting funds for the effort. But a spokesman for Sebelius said a section of the Public Health Service Act allows her to encourage others to support those working to help carry out public health activities.
Sebelius reportedly has sought donations for Enroll America, a private non-profit group that is working to get the uninsured covered under the 2010 health-care law.
“Nice company ya got there…” This activity is illegal, and marks the second known time that Sebelius has broken the law while atop HHS. The first was when she used official time to campaign for Obama’s re-election, then reimbursed the agency after the fact to paper things over. Does Sebelius get a third strike?

2. Benghazi. Four Americans died in a terrorist attack conducted by Libya’s al Qaeda branch, Ansar al-Sharia, on September 11, 2012. President Obama, Secretary of State Hillary Clinton, and Ambassador Susan Rice all blamed the attack on a spontaneous demonstration against an obscure YouTube movie, and downplayed al Qaeda’s role. Just a few days prior to the attack , the Democratic National Convention pushed a theme that al Qaeda had been put on the run with the killing of Osama bin Laden. Talking points drafted after the attack were edited 12 times, consistently to remove references to terrorism and al Qaeda specifically. The YouTube movie never appears in the talking points, but it became the message of Clinton, Rice, and Obama through his UN speech on September 26, 2012.

Read more  at: PJ Media

Obama's chickens coming home to roost at last?