dinsdag 12 juli 2011

De tegenwoordige tijdgeest

Op straat, in de kroeg, op de sportvereniging, op het werk, waar dan ook, gaan de gesprekken over twee niet direct aan Nederland gerelateerde problemen. Ofwel het gaat over de EU, en dan met name over de beoogde financiële steun aan Zuid-Europese lidstaten, ofwel over de 'zegeningen' van de multiculturele samenleving.

Ook de nationale media worden door dezelfde problematiek beheerst.
Dit roept natuurlijk vele vragen op. Logischerwijs vragen mensen zich af: zou Nederland wellicht niet beter af geweest zijn zonder de massa immigratie? Zou Nederland niet beter af geweest zijn zonder toetreding tot de huidige EU? Hadden we niet beter, net als Denemarken een uitzonderingspositie moeten claimen, of, beter nog, net als Noorwegen en Zwitserland buiten de Unie moeten blijven? Immers die landen kennen veel minder problemen dan wij.

Het roept ook de vraag op 'is er soms iets mis met onze huidige rechtsstaat?' Bestaat er nog wel een democratie? Worden we niet 'overruled' door een politachtig bureau, dat haar hoofdzetel in Brussel heeft? Zijn we nog wel 'baas in eigen huis', en zo ja, is dat huis nog wel 'van ons'?
Deze thema's keren telkenmale terug en houdt de gemoederen flink bezig. Critici van die thema's worden niet zelden weggezet als 'populist', 'nationalist' of soms zelfs als 'fascist'.

Lees meer op: Keizers & Kleren