zondag 31 mei 2009

De multiculturele droom is voorbij


Als we iets kunnen leren van de rellen in Frankrijk, is het dat drastische maatregelen nodig zijn, willen we niet ten onder gaan aan een onbeheersbare multi-etnische chaos. Zoals het strafbaar stellen van illegaliteit en de bestrijding van armoede die migratie veroorzaakt.

C. van Nispen tot Sevenaer

De rellen in Parijs en andere Franse steden door jongeren van Noord- en zwart-Afrikaanse afkomst, die voor honderden miljoenen schade veroorzaakten en ook hun eigen al weinig rooskleurige leefomgeving vernietigden, maken de vraag weer eens actueel hoe haalbaar en maakbaar de multiculturele samenleving is. En niet alleen voor Frankrijk.

Etnische tijdbom
Ook elders in Europa bestaan grote spanningen en komt het tot uitbarstingen van individueel geweld; meestentijds vanuit het moslimextremisme, waartoe jongeren uit persoonlijke frustratie, maar nog meer vanwege woede over werkelijk dan wel vermeend onrecht in de wereld, overgaan. Dat is in Frankrijk nog niet het geval. Daar is er sprake van een massale immigratie, waarbij werkloosheid en een vicieuze cirkel van voortijdig schoolverlaten, kleine criminaliteit, drugshandel en -gebruik, onaangepast gedrag tot nog meer uitsluiting leiden onder vooral de jongeren. Ondanks veel geld dat in het verleden uitgegeven is, blijkt de situatie onhoudbaar en uitzichtloos.

Overigens bleek in Groot-Brittannië deze zomer dat het ook tussen Aziatische en zwarte jongeren tot zeer ernstige geweldexplosies komt. In Duitsland zijn er wijken ontstaan waar Turken en andere immigranten naar bijvoorbeeld Turkse scholen gaan, geen Duits spreken, en van de wieg tot het graf vrijwel nooit met Duitsers te maken hebben. De in Duitsland door de linkerzijde ondersteunde eventuele toetreding van Turkije belooft dan ook weinig goeds. De gevolgen van deze ontwikkelingen voor een wegvliedende samenhang in de maatschappij, nodig voor een gemeenschappelijke weg, zijn en worden steeds meer zichtbaar. Wanneer er van integratie geen sprake is, maar eermoorden, bloedwraak, gedwongen huwelijken, achterstelling van de vrouw en zelfs het verbranden van niet inschikkelijke vrouwen op grote schaal blijven voorkomen - en dat geldt zoals in Groot-Brittannië ook voor immigrantengemeenschappen uit het Aziatische sub-continent - is dit een tijdbom onder het Europa dat wij wensen.

Lees de rest hier
Dit artikel werd op 25 november 2005 in het Katholiek Nieuwsblad gepubliceerd. Nu, bijna vier jaar later, puilen de asielzoekerscentra opnieuw uit, bloeit de multikul vrolijk verder en is de EU bezig om 50 miljoen immigranten uit Afrika te werven (!) onder het mom "dat we die nodig hebben voor onze economie". De PVV is de enige partij die een einde wil maken aan deze ongebreidelde import van niet-integreerbare gelukszoekers.

Wie van Holland houdt stemt PVV.

Citaat van de week

Wie zijn wij om een eerstgeboorterecht uit te oefenen, hoezo is Nederland voor zijn inwoners? Iedereen heeft recht op dit stukje aarde, waarom zouden wij, toevallige inwoners, daar enig bijzonder recht op doen gelden?

Jacques Wallage
Burgemeester van Groningen, PvdA

zaterdag 23 mei 2009

Obamaman canSeen at: Israel Matzav

dinsdag 19 mei 2009

Global Warming Revisited

By Michael Heberling • May 2009 • Volume: 59 • Issue: 4

About the Author
Michael Heberling is president of the Baker College Center for Graduate Studies in Flint, Michigan. He is also on the board of scholars of the Mackinac Center for Public Policy in Midland, Michigan.

In the May 2001 Freeman I published “Unprecedented Global Warming?” which noted that climate change (global warming and global cooling) is a continuing phenomenon and that what we’ve witnessed in the last 25 years is “by no means unprecedented.” The Medieval Warm Period (800-1300), which took place without SUVs, power plants, or factories, was warmer than it is today. Crippling our economy to solve a minor (or nonexistent) future problem struck me as a serious mistake.

That article was tantamount to heresy among those who devoutly believe in anthropogenic (manmade) global warming. A physics professor responded, “Heberling’s commentary is the latest in a long list of junk-science commentaries about climate change. Heberling, who is not a scientist, but rather the president of a small business school, repeats several old and misleading ideas.”

Of course, Al Gore, the Nobel laureate who has made global warming his cause, is not a scientist. He has a B.A. in government. For the record, I have a B.S. from Cornell University, where I took courses in physics, chemistry, geology, and meteorology. However, this makes little difference because my sin was to downplay the severity of global warming, and too many people and organizations are tied financially to the “crisis.”
Read the rest of the article on Freeman

Islamitisch racisme verhindert vrede met IsraëlIn een segment in een nieuwe documentaire, The Third Jihad, onthult de Egyptische arts en hervormer dr. Tawfik Hamid (de auteur van Inside Jihad) dat het ontbreken van een eigen staat voor de Palestijnen niet het echte beletsel vormt voor vrede tussen de Arabieren en Israël. Het gaat niet om land, het is een religieuze oorlog van de moslims tegen de joden, gebaseerd op de woorden van de profeet Mohammed (in de hadiths in de Bukhari), waarin hij voorspelt dat de moslims op een dag alle joden zullen afslachten. In de preken in de moskeeën en in de media wordt haat gezaaid tegen de joden, alleen maar omdat ze joden zijn. Het is puur racisme.

Het lijden van de Palestijnen is een strategie die wordt gebruikt om de wereld ertoe over te halen Israël te verzwakken door een Palestijnse staat op te richten die het grondgebied van Israël opdeelt, als een stap in de uiteindelijke verovering door de moslims. Amerika moedigt de Palestijnen alleen maar aan door Israël te dwingen concessies aan hen te doen. Dr. Hamid pleit voor een harde aanpak in plaats van de huidige verzoeningspolitiek, zodat jihadi's geen enkel voordeel behalen met hun acties.

Zie ook: Demo Cast

vrijdag 15 mei 2009

EU heeft Nederlanders bedrogen


Jens-Peter Bonde

Zijn de Nederlanders wel goed wijs? Ik dacht dat jullie konden rekenen. Nooit zijn 62 procent van de kiezers zo bedrogen als nu, met de ‘oranje kaart’ – nota bene de nationale kleur.

Subsidiariteit houdt in dat regels op het laagst mogelijke bestuursniveau worden vastgelegd. Het staat in de EU-verdragen sinds het Verdrag van Maastricht, maar het heeft nooit gewerkt.

Het lag ook vast in de Europese Grondwet. Als de lidstaten zouden vinden dat de EU ergens niet over mocht gaan, zouden ze een ‘gele kaart’ kunnen trekken.

Verdrag is bedrog

Live Free or Die


MARK STEYN'S column appears in several newspapers, including the Washington Times, Philadelphia's Evening Bulletin, and the Orange County Register. In addition, he writes for The New Criterion, Maclean's in Canada, the Jerusalem Post, The Australian, and Hawke's Bay Today in New Zealand. The author of National Review's Happy Warrior column, he also blogs on National Review Online. He is the author of several books, including the best-selling America Alone: The End of The World as We Know It. Mr. Steyn teaches a two-week course in journalism at Hillsdale College during each spring semester.

The following is adapted from a lecture delivered at Hillsdale College on March 9, 2009.

MY REMARKS are titled tonight after the words of General Stark, New Hampshire's great hero of the Revolutionary War: "Live free or die!" When I first moved to New Hampshire, where this appears on our license plates, I assumed General Stark had said it before some battle or other—a bit of red meat to rally the boys for the charge; a touch of the old Henry V-at-Agincourt routine. But I soon discovered that the general had made his famous statement decades after the war, in a letter regretting that he would be unable to attend a dinner. And in a curious way I found that even more impressive. In extreme circumstances, many people can rouse themselves to rediscover the primal impulses: The brave men on Flight 93 did. They took off on what they thought was a routine business trip, and, when they realized it wasn't, they went into General Stark mode and cried "Let's roll!" But it's harder to maintain the "Live free or die!" spirit when you're facing not an immediate crisis but just a slow, remorseless, incremental, unceasing ratchet effect. "Live free or die!" sounds like a battle cry: We'll win this thing or die trying, die an honorable death. But in fact it's something far less dramatic: It's a bald statement of the reality of our lives in the prosperous West. You can live as free men, but, if you choose not to, your society will die.
Read more here.

donderdag 14 mei 2009

Slaap, Balkje, slaap...

Premier Jan Peter Balkenende vindt dat PVV-leider Geert Wilders te veel eer krijgt in het moslimdebat. 'Het is waanzin te doen alsof hij ons wakker heeft geschud; een belachelijke voorstelling van zaken.' Aldus begint een artikel in Elsevier vandaag.

Ik ben het niet vaak met onze premier eens, maar deze keer heeft hij groot gelijk. Ondanks de verwoede pogingen van Geert Wilders (en anderen) om dit land wakker te schudden en te waarschuwen voor de gevaren van de islam dutten de premier en zijn politiek-correcte ploegje Haagse regenten rustig door. Ondanks de dagelijkse berichten in de media over islam- en moslimgerelateerde problemen en gewelds'incidenten' in binnen-en buitenland blijven JP & Co. de koppen in het zand steken. Waarschijnlijk doet het onze premier nog steeds pijn als mensen de islam zien als een gevaar, net als in 2006. Waarschijnlijk zijn hij en al die andere politieke en religieuze leiders er nog steeds heilig van overtuigd dat het een kleine minderheid is "die de islam misbruikt om terreur te verspreiden".

Welnu, meneer de premier, mag ik ook even schudden?Niet dat ik nog echt de illusie koester dat deze boodschap ooit door de eikenhouten plank voor de koppen zal doordringen...

vrijdag 8 mei 2009

The circle of life - Gaza / IsraelWordt het niet eens tijd dat deze kringloop gestopt wordt? Geen Westers belastinggeld meer voor "Palestijnse" terroristen!

Gezien op: The Muqata

donderdag 7 mei 2009

Freedom series. The Netherlands
And yes, this was done on purpose. So our elite could create the European Empire, destroy democracy and rule from the top like they used to.

Read The Eurabia Code / Lees De Eurabië Code

Read:

Eurabia: The Euro-Arab Axis
Bat Ye'or
ISBN-10: 083864077X
ISBN-13: 978-0838640777

/

Eurabië, de geheime band tussen Europa en de Arabische wereld
Bat Ye'or
ISBN 9789029079891

maandag 4 mei 2009

Column One: One civilization clashing

By CAROLINE GLICK

On June 7 Hizbullah will likely take over Lebanon and formally bring the oldest Arab democracy into the Iranian axis.

Iran's stalking horse will not become the ruler of the largely pro-Western, non-Shi'ite majority country through a violent revolution. Lebanon will become yet another Iranian vassal state through ballots, not bullets. On June 7, Hizbullah and its allied parties are set to win a smashing popular victory in Lebanon's parliamentary elections.

Hizbullah's projected victory in these elections is of course not an isolated event. It is part of an Islamist electoral sweep in democratic elections throughout the region. Indeed, Islamists have won every free or partially free election in the region for the past six years.

Beginning with Turkey's Islamist AKP party's first electoral victory in 2003 - followed by its even more decisive reelection in last year's race; moving to Iranian President Mahmoud Ahmadinejad's election in the relatively free, (although not open), presidential elections in his country in 2005, to the Muslim Brotherhood candidates' sweep of nearly all electoral races they were permitted to contest in Egypt's 2005 parliamentary elections, to Hamas's electoral victory in the Palestinian Authority's legislative elections in 2006, the Islamist candidates and parties have been victorious in state after state.

Read more here.