zondag 14 februari 2016

Kruitvat Syrië

[Aan de lezer: De inhoud van dit artikel vertoont veel overeenkomsten met de analyse van Fubar. De reden is, dat ze alle twee ongeveer tegelijkertijd onafhankelijk van elkaar werden geschreven. Het kan geschieden en is een teken, dat waarnemers onafhankelijk van elkaar tot dezelfde kunnen conclusies komen. – DG]

Ondanks de nietszeggende overeenkomsten in München gaat de strijd in Syrië onverminderd door en nadert een beslissend moment: de herovering van Aleppo, eens de welvarende 2e hoofdstad van Syrië.

syr001 

Nu Assad op het punt staat om met behulp van Russische luchtmacht en Iraanse grondtroepen Aleppo te bevrijden van de ‘gematigde’ moordenaars- en huurlingenbendes en daarmee de bevoorradingslijn vanuit Turkije af te snijden, betekent dit het einde van de gewapende opstand tegen zijn regime en het begin van de verdrijving van ISIS uit Syrië. Als Assad het Westelijk deel van Syrië weer in handen heeft, is het nog maar een kwestie van schoonvegen.

Lees verder>>>

NAVO-bondgenoot Turkije bombardeert door namens Al-Qaeda

Ze kunnen het verlies van de luchtmachtbasis ten noorden van Aleppo door Ahrar-al-Sham, gelieerd aan Al-Nusra/Al-Qaeda niet verkroppen.

  
Het Turkse leger heeft voor de tweede dag op rij stellingen van de Koerdische YPG gebombardeerd. Twee strijders van de Koerdische militie zijn daarbij gesneuveld.

Islam: The Jinn is out of the bottle

By John Griffing

Europe is on fire, in a social and financial crisis of its leaders’ own making. Its public places are now spectacles of the obscene, and its women are sexual objects for a predatory race of invaders. Its social systems are stretched to the breaking point by belligerent "refugees" who are devouring their host countries at will, while Europe’s leaders defend the invaders and blame their own citizens.

Western civilization is under attack, and rational citizens are at a loss to understand why their leaders are allowing the destruction of their societies.

Much has been written about the outrageous acts that have been committed by Muslim migrants, so we need not repeat them here. We can simply agree that the situation in Europe is disastrous, and it’s getting worse. And America is not far behind.

Read more>>>