donderdag 5 augustus 2010

Denemarken: Mohammedpoppen opgehangen aan verkeerspalen

“Er waart een spook door Europa – het is het spook van het islamisme.”

Zo zou de inleidende tekst van het wereldberoemde Communistisch Manifest van Karl Marx en Friedrich Engels die werd gepubliceerd in 1848, anno 2010 kunnen luiden, waarbij het begrip islamisme het oorspronkelijke communisme vervangt. Sinds het failliet van het communisme eind jaren 1980 begin jaren 1990 heeft een nieuw gevaar de kop opgestoken: de islamistische onverdraagzaamheid en georganiseerd moslimracisme. Intussen is dat al lang geen spook meer en dat merk je niet alleen in de Verenigde Staten of Groot-Brittannië, ook in andere landen zoals Nederland en België beginnen de incidenten zich op te stapelen waarbij islamitische onverdraagzaamheid zich manifesteert.

Wat België en meer bepaald Antwerpen betreft, herinnert iedereen zich nog het incident in de Antwerpse Universiteit van 31 maart 2010, toen Benno Barnard een debatavond wilde houden over het verschijnsel van de radicale islam en… prompt het zwijgen werd opgelegd. Dat gebeurde niét door in discussie te gaan en zoals het normaal past met woord en wederwoord, maar door brutaal en keihard te verhinderen dat Benno Barnard uberhaupt aan het woord kon komen. Ontnuchterend en bijzonder schokkend verschijnsel. Sindsdien durft niemand meer een openbaar debat te houden over de islam en wordt elke vorm van kritiek in de kiem gesmoord. Lees op deze blog: Moslimextremisten dreigen met geweld tegen België omwille boerkaverbod

Vlaamse vrienden van Israël