vrijdag 6 november 2009

Het is weer eens zover...Het is weer eens zover. Een vrome moslim draait door en veroorzaakt, luidkeels Arabische leuzen roepend, tientallen doden en gewonden onder ongelovigen.

De politiek correcte kudde (media, politiek) zoekt weer naar de gebruikelijke excuses om toch maar vooral de mythe van "islam=is=vrede" in stand te houden.

De familie bezweert dat hij een goede Amerikaan is, die moeite had met zijn aanstaande uitzending naar Irak (als hij niet tegen andere moslims wilde vechten, wat deed hij dan in het leger???).

Een Amerikaanse moslimorganisatie spreekt haar afschuw uit over de moordpartij, maar waarschuwt tegelijk voor de bekende "backlash" tegen arme onschuldige moslims (die overigens nog nooit werkelijkheid is geworden).

Wie de berichtgeving op blogs als Hot Air en Jihad Watchvolgt, kan eigenlijk alleen maar tot de conclusie komen dat deze man de jihad verkoos boven mogelijke andere oplossingen van zijn problemen. Uit o.a. het bovenstaande interview blijkt ook dat allang duidelijk had moeten zijn dat hij een gevaar vormde.

Het Westen vecht in Irak en Afghanistan tegen "fundamentalistische islamieten", en laat intussen dezelfde islam rustig doorwoekeren in eigen land. Als we onze superieure Westerse beschaving willen redden zullen we daar toch echt iets aan moeten doen!

En dan nog iets: majoor Nidal Malik Hasan, van afkomst Palestijn, stond op het punt uitgezonden te worden naar Irak. Blogger Thanos merkte gisteren op Little Green Footballs op dat drie jaar eerder, precies op 5 november 2006, Saddam Hussein ter dood werd veroordeeld. Toeval?