donderdag 2 april 2009

José Maria Aznar: ‘Waarom Israël verdedigd moet worden’

José Maria Aznar is voormalig premier van Spanje. Een tijdje geleden schref hij volgend artikel in de Italiaanse krant Il Messagero.

Er was een tijd dat links, vooral Europees links, de hergeboorte van Israël met een diepe bewondering beschouwde. Enerzijds uit een gevoel van historische gerechtigheid ten opzichte van het nazisme. Anderzijds,was er de romantiek van de kibboutzim die erin slaagden boomgaarden aan het bloeien te brengen in volle woestijn en daarbij de principes van een authentiek egalitair socialisme te respecteren. Maar de bewondering smolt als sneeuw voor de zon toen Israël verplicht werd de wapens op te nemen om zich tegen zijn eigen buren te verdedigen. Soms zelfs preventief, zoals in 1967 (de zesdaagse oorlog).

Links dat op de koop toe de handen vol had met het terugwinnen van het proletariaat dat het in Europa de rug had toegekeerd, zag in de Palestijnse staat een revolutionaire protagonist die uitstekend in zijn geschiedenis paste. Geleidelijk aan werd Israël als een aanhangsel van de Verenigde Staten beschouwd: visceraal anti-Amerikanisme en afkeer van de Hebreeuwse staat smolten samen. Vandaag is anti-Amerikaans en antisemitisch praktisch hetzelfde.

Zie Joods Actueel.

”De integratie van moslims in Europese samenlevingen is niet mogelijk”

E.J. Bron 2 april 2009

In februari 2006 deed de Mohammed-cartooncrisis de wereld schudden en maakte heel Europa attent op de overduidelijke integratieproblemen met de moslims. Vooral Denemarken werd gedwongen het mislukken van de integratie openlijk te accepteren. Precies twee jaar later braken er in Kopenhagen en andere Deense steden opnieuw relletjes uit, omdat alle grote Deense kranten de Mohammed-cartoons opnieuw hadden gepubliceerd.

Op dit moment maken moslims 70% van de gevangenen in de Kopenhaagse jeugdgevangenis uit. Zijn deze geweldsuitbarstingen en de algemene tendens van de moslims tot geweld nu toeval of bestaat er een rechtstreekse samenhang?

In februari 2009 publiceerde de Deense psycholoog Nicolai Sennels een boek met de titel ”Onder criminele moslims. De ervaringen van een psycholoog in Kopenhagen.” In het boek belicht Nicolai Sennels de islamitische cultuur en haar instelling met betrekking tot woede en andere gevoelens vanuit psychologisch oogpunt. Zijn onderzoeken zijn gebaseerd op honderden therapiegesprekken met ongeveer 150 jonge moslims in de Kopenhaagse jeugdgevangenis. De website www.europenews.dk sprak met de auteur over zijn boek en de consequenties voor de integratie van moslims in Europa.

Archief Het Vrije Volk

Dit overigens uitstekende artikel eindigt als volgt:

EuropeNews: Maar wat doen we met al die moslims die al in Europa leven?

Nicolai Sennels: Ik zie twee mogelijkheden. Ten eerste zouden we direct de immigratie voor alle mensen uit islamitische landen moeten stoppen, totdat bewezen is dat integratie van moslims mogelijk is.

Ten tweede zouden we die moslims moeten helpen, die zich niet willen of kunnen integreren, een nieuw leven in een samenleving te leiden die ze begrijpen en waarin ze begrepen worden. Met andere woorden, we zouden ze moeten helpen een nieuw leven in een islamitisch land te beginnen. We hebben daar zelfs de financiële middelen voor. Zoals ik al noemde, heeft de Deense nationale bank berekend dat iedere immigrant uit islamitische landen de staat ongeveer € 300.000, - kost. Met dit geld kunnen we de mensen helpen een gelukkig leven in een islamitische staat te leiden, waar ze zich niet hoeven integreren in een samenleving die ze niet begrijpen.

Genoeg geld te hebben om de eigen familie te onderhouden en in een echt thuisland te leven, kan een enorme sprong voorwaarts voor die mensen zijn. Niet alleen de individuele moslim en de Europese samenlevingen zouden daarvan profiteren. Moslims die naar islamitische landen immigreren, worden boodschappers voor meer vrije en democratische samenlevingen. Ze zullen hun levenservaringen in een echte democratie met echte mensenrechten en de goed functionerende sociale staat in Europa als ideeën meebrengen. Langs deze weg kunnen zij datgene realiseren waarvan hopelijk de meesten dromen: De armoedige en bedreigende omstandigheden te beëindigen waarvoor zij of hun voorouders ooit gevlucht waren.

Nicolai Sennels heeft gelijk als hij zegt dat de immigratie van moslims gestopt moet worden, en remigratie zo mogelijk moet plaatsvinden. Er is echter een maar. Deze mensen zijn heus niet allemaal naar Europa gevlucht vanwege armoedige en bedreigende omstandigheden in het thuisland. Zelf kreeg ik al begin jaren '70 een keer van een moslima te horen: "Wacht maar, jij. Straks wíj hier de baas!" Niet bepaald de woorden van een arme stakker die op de vlucht is voor armoede en geweld, dacht ik zo. De sluipenderwijze verovering van Europa werd en wordt door islamitische leiders al tientallen jaren systematisch gepland en uitgevoerd en het terugdraaien daarvan zal zeker niet zonder slag of stoot worden geaccepteerd.

En waarom zouden moslims die naar islamitische landen remigreren, boodschappers worden voor meer vrije en democratische samenlevingen? Een groot deel van de moslims in Europa accepteert een vrije en democratische samenleving nog niet eens terwijl ze er middenin leven. In tegendeel, ze scheppen hun eigen ghetto's waar de islam heerst en willen ook onze samenleving "verbeteren" tot een op islamitische leest geschoeide maatschappij. Die goed functionerende sociale staat in Europa is alleen maar handig om er tijdens dat "verbeteren" van te profiteren.

De schrijver heeft groot gelijk als hij zegt dat de integratie van moslims in Europese samenlevingen niet mogelijk is. De islam is in de afgelopen 1400 jaar nergens geïntegreerd, maar heeft in elk land waar hij is binnengedrongen het autochtone volk en de inheemse cultuur in meer of mindere mate verstikt en onderdrukt. Hoe groter het aantal moslims onder de Europese bevolking wordt, hoe minder er van de Europese volkeren en culturen zal overblijven. Wat nu in het klein in de prachtwijken gebeurt, nl. het wegtrekken van autochtone bewoners en het vervangen van typisch Hollandse winkels door Turkse bakkers en halal slagers, zal, als er niets verandert, in de komende jaren/decennia/eeuwen plaatsvinden in het hele land en dan over het hele continent. Vooropgesteld dat die autochtone bevolking, bijvoorbeeld doordat ze nergens meer heen kan, zich niet met geweld gaat verzetten tegen die steeds bedreigender wordende overheersing.

In de afgelopen 1400 jaren is het enkele malen gelukt de islam tot staan te brengen of terug te dringen. Niet door hervormingen, integratie, vriendelijke woorden of allerlei andere politiek-correcte wensgedachten, maar met simpel bloedig oorlogsgeweld. De islam is in 1400 jaar niet wezenlijk veranderd. Waarom dan de illusie dat we nu opeens wel een andere effectieve bestrijdingsmethode hebben? Wie de islam uit Europa wil laten verdwijnen, kan maar beter alvast rekening houden met de noodzaak van een ouderwetse Reconquista.

Interview Geert Wilders

Hier een interview met Geert Wilders over de aanstaande Europese verkiezingen.