vrijdag 31 oktober 2008

New Rules (IF President Obama is officially elected into office)

Notice to All Employees

As of November 5, 2008, IF President Obama is officially elected into office, our company will instill a few new policies which are in keeping with his new, inspiring issues of change and fairness:

1. All salespeople will be pooling their sales commissions into a common pool that will be divided equally between all of you. This will serve to give those of you who are underachieving, a “fair shake.”

2. All hourly employees will be pooling their wages, including overtime, into a common pool, dividing it equally amongst yourselves. This will help those who are “too busy for overtime” to reap the rewards from those who have more spare time and can work extra hours.

Lees de rest op: Eye On The World

zondag 26 oktober 2008

An American businessman's letter to Obama

Posted on Saturday, October 25, 2008 2:06:19 PM by tnye

Mr. Obama,

Given the uproar about the simple question asked you by Joe the plumber, and the persecution that has been heaped on him because he dared to question you, I find myself motivated to say a few things to you myself. While Joe aspires to start a business someday, I already have started not one, but 4 businesses. But first, let me introduce myself. You can call me "Cory the well driller". I am a 54 year old high school graduate. I didn't go to college like you, I was too ready to go "conquer the world" when I finished high school. 25 years ago at age 29, I started my own water well drilling business at a time when the economy here in East Texas was in a tailspin from the crash of the early 80's oil boom. I didn't get any help from the government, nor did I look for any. I borrowed what I could from my sister, my uncle, and even the pawn shop and managed to scrape together a homemade drill rig and a few tools to do my first job. My businesses did not start as a result of privilege. They are the result of my personal drive, personal ambition, self discipline, self reliance, and a determination to treat my customers fairly. From the very start my business provided one other (than myself) East Texan a full time job. I couldn't afford a backhoe the first few years (something every well drilling business had), so I and my helper had to dig the mud pits that are necessary for each and every job with hand shovels. I had to use my 10 year old, 1/2 ton pickup truck for my water tank truck (normally a job for at least a 2 ton truck).


Een brief van een man die extra belasting zal gaan moeten betalen over zijn 4 (!) zelf opgestarte bedrijven zodat Obama zijn zuurverdiende "wealth" kan herverdelen aan de "minder-fortuinlijken onder ons". Denk aan de Groningse SP-er die vindt dat onze zuurverdiende "rijkdom" moet worden gebruikt om minima een flatscreen tv te geven. Geef het stemvee wat ze willen (andermans geld) en je baan op het pluche is verzekerd.

Lees de rest hier

Update: En hier een brief van een zakenman die zich al heeft neergelegd bij het feit dat hij meer belasting gaat betalen als Obama wint, en wat de gevolgen zullen zijn voor zijn klanten en zijn personeel.

zaterdag 25 oktober 2008

Een zwarte keizer zonder kleren

Vrouwen vallen flauw tijdens zijn toespraken. De media prijzen hem en masse de hemel in en doen hun uiterste best elk smetje op zijn blazoen weg te moffelen. Het heeft er alle schijn van dat Barack Hussein Obama de eerste zwarte president van Amerika gaat worden. En dat ondanks zijn vele foute vrienden en collega's, zijn socialistische overtuigingen, zijn islamitische achtergrond, zijn gebrek aan vaderlandsliefde, zijn gewoonte elk publiek naar de mond te praten en zijn gebrek aan concrete prestaties. Wat is de reden dat deze man, die als academicus geen enkele wetenschappelijke publicatie op zijn naam kreeg, die als senator 130 keer "present" stemde, en ook als "community organizer" geen blijvende verbetering heeft achtergelaten, nu vereerd wordt als een Messias die "hope" en "change" zal brengen en Amerika zal gaan redden? Ali Sina trekt huiveringwekkende parallelen met andere charismatische leiders uit de geschiedenis, die hun volk zover kregen hen blindelings te volgen. Met alle gevolgen van dien.

Een hele lange lap tekst, mét links en in het Engels, die echter zeer aanzet tot nadenken.

Understanding Obama: The Making of a Fuehrer

maandag 13 oktober 2008

Red de natuur - weg met de mens

Het gaat niet goed met de visstand in onze wateren. Milieubewegingen komen met hun geijkte oplossing: weg met de mens. In dit geval dus de visserij. Reservaten moeten de oplossing brengen. Maar is die visserij wel de (enige) oorzaak van het feit dat de zeeën steeds leger worden? Visserijbioloog dr. Dolf Boddeke legt uit waarom de wetenschappelijke feiten wijzen op het gebrek aan fosfaten als de oorzaak van de afnemende biodiversiteit.

Zeereservaten zullen de natuur en de visserij niet helpen - fosfaatbemesting wel

Het is natuurlijk een enorm creatieve oplossing: het inrichten van reservaten op de Noordzee. Plekken waar niemand meer mag komen, vooral de visserman niet want die is immers de belangrijkste oorzaak voor het feit dat de Noordzee qua biodiversiteit steeds minder interessant wordt. Verban de vissers en de natuur zal zich herstellen, zo kraaien de vogelaars.

Vergeet het maar, zegt visserijbioloog dr. Dolf Boddeke. De zee is geen biologische woestijn geworden door de visserij maar door een overmaat aan milieumaatregelen. De voedingsbalans in het water is verstoord en alleen extra fosfaat kan de rijkdom weer terugbrengen. Wetenschappelijk is dat onomstreden, maar de politiek offert liever een bedrijfstak op dan de milieubeweging voor het hoofd te stoten. Op verzoek van de Groene Rekenkamer zette Boddeke de feiten op een rijtje.


Lees de rest De Groene Rekenkamer

donderdag 9 oktober 2008

Gouds grint

Hè wat jammer nou voor de watjes die ons land "besturen": Bart Jan Spruyt woont in Gouda. Lees hoe hij het stelletje volksverlakkers onderuit haalt. Het beste vermaak blijft toch leedvermaak.

"Het spijt me zeer, maar het geval wil dat ik in Gouda woon, al tien jaar. En ik kan iedereen verzekeren dat er in Gouda een strijd gaande is om de publieke ruimte, en dat politiek en politie in deze strijd volstrekt gezagloos opereren. Als de heren Stikvoort en Hirsch Ballin dat willen blijven ontkennen, dan daag ik ze hierbij uit om een dagje met mij mee te lopen."

Lees de rest hier.

Aan de politie heb je maar weinig

De politie verwaarloost haar belangrijkste taken: de wet handhaven en veiligheid bieden. Zij is het vertrouwen van de burger kwijtgeraakt.

Korpschef Stikvoort van Hollands Midden heeft de Tweede Kamer gediskwalificeerd met zijn uitspraak dat hij ‘verbijsterd’ was over de manier waarop die een incident met Marokkaanse jongeren opklopte (Voorpagina, 3 oktober).

Een dag later sloot de Amsterdamse burgemeester Cohen zich aan bij Stikvoort en wat later deden de ministers Hirsch Ballin van Justitie en Ter Horst van Binnenlandse Zaken hetzelfde.

Lees het persoonlijke relaas van een Nederlandse burger in de Volkskrant Neem ook even de moeite de commentaren te lezen, vooral dat van Kassander (10:05)

woensdag 8 oktober 2008

Op naar de burgeroorlog?

De Nederlandse burger lijkt de dagelijkse "incidenten" met meestal Marokkaanse medelanders zo langzamerhand spuugzat te zijn. Wie het nieuws, en vooral de reacties daarop, enigszins volgt kan maar één conclusie trekken: zonder een wezenlijke verandering komt dit gewoon niet goed.

Wat opvalt is de rol die de overheid speelt. Leek het er tijdens het Tweede Kamerdebat over de kwestie Gouda even op dat zelfs diverse politici het licht hadden gezien, inmiddels wordt die hoop alweer dagelijks de bodem ingeslagen. Hoofden van politie, "leiders" op gemeentelijk en nationaal niveau, allemaal buitelen ze over elkaar heen om de status quo van pappen en nathouden, niet-benoemen en heftig ontkennen gauw weer te herstellen. Niet de medelanders zijn schuld aan de problemen, maar ongenuanceerde politici, de-zaak-opruiende kranten, en natuurlijk die vervelende, onverdraagzame autochtone burger.

Als vanouds luidt de boodschap weer: niets aan de hand, doorlopen mensen. Wordt aan gewerkt, het komt wel goed. Gaat u maar rustig slapen, de overheid waakt.
"Ik verzoek den luisteraars dan ook, wanneer ze straks hunne legersteden opzoeken, even rustig te gaan slapen als ze dat ook andere nachten doen. Er is voorshands geen enkele reden om werkelijk ongerust te zijn."

De burgerij mag zich in 1940 dan door deze woorden van minister Colijn in slaap hebben laten sussen, de burger van vandaag begint zich langzamerhand bewust te worden dat hij bezig is zijn land kwijt te raken. Niet door een inval van gewapende parachutisten of een bombardement op Rotterdam, maar door een door hemzelf zwaar gesubsidieerde groep medelanders die hem stap voor stap, huis na huis, straat na straat, wijk na wijk, en ongetwijfeld straks stad na stad en provincie na provincie, uit zijn eigen land verdringen en verdrijven. Het valt te bezien of die burger deze situatie nog veel langer lijdzaam zal blijven aanzien.

Een reactie van een buurtbewoner naar aanleiding van de stelling van burgemeester Bakker dat er niks aan de hand is:

nou Mijnheer Bakker, ik denk niet dat mijn kinderen het met u eens zullen zijn.Ik weet niet hoe u kunt en durft te zeggen dat er hier niets verontrustends aan de hand is. Ik vindt het namelijk tamelijk verontrustend dat ik mijn 7 jarige dochter menigkeer heb moeten troosten nadat zij overstuur thuis is gekomen omdat er weer een of andere kolerelijer een mes op haar keel heeft gezet, of haar achteraan hebben gezeten met een mes, en nee mijnheer bakker niet door 1 en hetzelfde persoontje, maar meerdere malen door verschillende kinderen.

Vindt u het niet verontrustend dat mijn zoontje van bijna 11 wordt aangehouden door een stelletje van die smeerpijpen en dat hij zijn pokemonkaarten moet halen en of verplicht zou moeten ruilen (begin van ellende van afgelopen vrijdag) recent is er nog een jongen voor minder om het leven gebracht (mp3 speler) of bent u dat alweer vergeten? en mag mijn 7 jarige dochter dan voor haar broer opkomen? Nee klaarblijkelijk niet, want die jongelui schieten dan als ratten te voorschijn hoe ze zich zo snel kunnen verzamelen is mij een raadsel maar ratten vermenigvuldigen zich net zo snel.

Nee Mijnheer Bakker, er is niets verontrustends aan hoor, laat het de mensen maar niet horen die op het plein wonen en wiens fietszadel kapot worden gesneden, of de mensen die zich elke dag doodergeren aan dat gajes dat zich voor het plein ophoud en voor overlast zorgt, laten de buurtbewoners het maar niet horen die blijven melden en blijven melden dat er iets gebeurt (brandstichting) maar waar vervolgens niets mee gedaan wordt Dhr.Vierssen wist gisteren van niets terwijl dit toch uitdrukkelijk gevraagd was aan hem door te geven dat het gajes over middernacht fikkie aan het steken was.

Ach Mijnheer Bakker u zou het niet slecht doen in het kabinet, u drinkt ook liever een kopje thee met ze, alles liever dan daadwerkelijk iets aan de dagelijkse problemen te doen, en vooral de woningbouw verenigingen niet op de vingers tikken om bij toewijzing van woningen op te letten op de verhoudingen, van de 10 woningen die er de afgelopen 2 jaar zijn vrijgekomen zijn er geen enkele hollandse nederlanders van bijgekomen, dus jullie houden en helpen de problemen zelf de wereld in.

pak ze aan zoals in Utrecht, werkt goed hoor, ouders van het gajes daar pakken waar ze het hardst te pakken zijn. PORTEMONEE (kinderbijslag) moet u eens opletten Mijnheer Bakker, hoe de mensen dan ineens beginnen met OPVOEDEN want dat is waar het hier aan ontbreekt, OPVOEDING!!!

maar zo te lezen is u dat niet vreemd, u vindt het immers normaal dus die opvoeding is u klaarblijkelijk ook niet gegeven.

Laat de 1e nog maar 1x met zijn vingers aan mijn dochtertje of zoontje komen kijken wat er dan met de "COMMOTIE" gebeurt, want wat er afgelopen vrijdag is gebeurd mijnheer de BURGEMEESTER. is de laatste keer geweest. Een volgende keer laat ik mij niet meer uitmaken voor alles wat vies en lelijk is, ik laat me niet meer betuffen en bedreigen door een stelletje van die snotpielen, de volgende keer pak ik ze aan zoals ze zich gedragen, als gespuis, gajes van de straat!!!

Geplaatst door stuif op 18:07 07-okt-2008

Nadat bovenstaande door 'reaguurder' Houthakkert op geenstijl.nl wordt aangehaald, lezen we dit:

@ Houthakkert | 07-10-08 | 19:10
Dapper van je hoor... Helaas zullen we je vast wel op het nieuws zien als je er een paar te grazen hebt gehad. Want dan weten ze niet hoe snel ze je moeten pakken.

quote: "want die jongelui schieten dan als ratten te voorschijn(...)"

Klopt ja, had dit weekend een klein probleempje met een taxichauffeur. Ben zelf buschauffeur en soms zijn er van die aso-taxichauffeurs die denken alles maar te mogen. Helaas geeft zo'n bus toch vaak een 'hij is groot en ik ben klein' gevoel af waardoor de taxichauffeurt zijn debiele actie afbrak en mij voor liet gaan. Hij reed me klem en begon tegen de bus te schoppen. Dit was ook zo'n fijne Finse medelander. En waar ze vandaan komen weet je niet, maar op de andere hoek stoppen 2 auto's en opeens staan er 7 van die rifapen rond je bus.
Met een sisser afgelopen, wij hebben communicatie op de bus waarmee we andere bussen kunnen waarschuwen. De rit word dan gelijk afgebroken om te hulp te schieten. Toen er 4 bussen de hoek om kwamen scheuren taaiden de heren af.
berryberry | 07-10-08 | 19:29

Moeten we dit soort situaties soms nog normaal vinden? Wild-west-toestanden met bussen die elkaar te hulp moeten schieten tegen blijkbaar goed georganiseerde, kwaadwillende medelanders in taxi's?

Dat de gewone burger zich door de overheid in de steek gelaten voelt tegenover een gewelddadige minderheid blijkt keer op keer. Iedereen kent de voorbeelden van autochtonen die hard worden aangepakt, terwijl de oorzaak met de mantel der schijnheiligheid wordt bedekt. Bij het bovenstaande:
"Dapper van je hoor... Helaas zullen we je vast wel op het nieuws zien als je er een paar te grazen hebt gehad. Want dan weten ze niet hoe snel ze je moeten pakken."

of bij:
Hmm, weet nog wel dat hier in Groningen een tijdje geleden scholierenstakingen waren. Liep uit op relletjes. ME erbij en de brandweer zette de brandslang er gewoon op. Waarom wel op autochtone jongeren en niet op mocro's? Das pas discriminazi. Politie treedt wel hard op tegen NL-jeugd en niet tegen mocro's als je dit soort berichten leest. Lijkt wel alsof t hier een beetje uit verhouding is. Als ze hier willen zijn, prima, gedraag je dan ook, zo niet opzouten. Ouders dienen die kiddo's in de hand te houden..

Spiced Shortbread | 07-10-08 | 19:46

zal de gemiddelde Nederlander instemmend knikken. Zo gaat dat gewoon in ons land, anno 2008.

Maar 2008 is niet 1940. Zoals reaguurder seven zegt:
Volgens mij is sinds 2001 het aantal naïeve, usufull idiots die de Islam zien als relatief onschuldig onder de NL bevolking gestaag aan het teruglopen.

seven | 07-10-08 | 21:12


Steeds vaker kom je opmerkingen tegen als "terug naar de zandbak ermee" en "opzouten met die hap", of "dan moeten we zelf maar optreden" en "zal niets anders opzitten dan maar eigen rechter gaan spelen". Sommigen willen het (nog met een knipoog?) maar het liefst grondig aanpakken:
Ministerie voor Remigratie oprichten en die hele islamtroep het land uittrappen.

*Milde bui vanavond, 't wordt herfst*

nattebever | 07-10-08 | 21:17

Volgens onze grondwet heeft de overheid het geweldsmonopolie. Er staat niet in dat de burger zich alles maar moet laten welgevallen als de overheid geen gebruik maakt van dat geweldsmonopolie. Misschien kan Den Haag daar eens over nadenken? En dan beginnen met de orde en het gezag te handhaven zonder te discrimineren op basis van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras en geslacht? Liefst voor de vonk in het kruitvat springt?

Update:

Van het Goudse front geen nieuws: Commissaris van de Koningin Fransen heeft in Gouda van een Marokkaan een pak Goudse stroopwafels gekregen! Hoera, we zijn gered!

maandag 6 oktober 2008

Citaat van de week

"Voor een man die al twee memoires heeft geschreven is hij niet echt een open boek."

"For a guy who's already authored two memoirs, he's not exactly an open book."

Senator McCain (over senator Barack Hussein Obama)

zaterdag 4 oktober 2008

Hoe 'Onafhankelijk' de Media Sarah Palin wegzetten

Wie er nog aan mocht twijfelen of het merendeel van de Nederlandse Media een linkse voorkeur heeft dient de verslaggeving rondom
Mc Cains running Mate Sarah Palin maar eens te volgen. Neem bijvoorbeeld de website van een gemiddeld wegwerpkrantje als De Pers,
en voer rechtsboven in bij de ‘zoekoptie’ Sarah Palin , waarna je als onthutste lezer de volgende resultaten krijgt :

- Palin gezuiverd van Hekserij, met een suggestieve foto van Palin
- Sarah Palin Gehackt
- Feministen zien liever geen vrouw dan Sarah Palin
- Sarah Palin is een dief
- God haat Sarah Palin
- Sarah Palin bijt van zich af
- Dochter running mate Palin zwanger
- Palin wordt Pornoster

Lees de rest op: Vrijemedia

woensdag 1 oktober 2008

Tancredo tegen de VN: Koffers pakken en ophoepelen!

De Republikeinse afgevaardigde Tom Tancredo heeft op 23 september 2008 een wetsvoorstel ingediend dat het hoofdkwartier van de Verenigde Naties uit de Verenigde Staten zou verwijderen. Aanleiding voor het wetsvoorstel zijn de regelmatige uitingen van anti-Amerikaanse en anti-joodse sentimenten vanaf het podium van de Algemene Vergadering.

“De V.N. vertroetelt wrede dictators, antisemieten, staten die terrorisme sponsoren en nucleaire wapens verspreiden – terwijl ze intussen democratische landen uitsluit van het lidmaatschap en overal ter wereld een oogje dichtknijpt wat betreft humanitaire tragedies en grove schendingen van de mensenrechten,” zei Tancredo. “De aanwezigheid van de V.N. in de Verenigde Staten is een schande voor ons land, en voor deze ineffectieve organisatie is het moment gekomen om de koffers te pakken en op te hoepelen.”

De Verenigde Naties ontvangt deze week dictators uit de hele wereld, inclusief President Mahmoud Ahmadinejad, de wrede dictator van Iran. Duizenden mensen hebben in New York City tegen zijn toespraak geprotesteerd.

Tancredo’s wetsvoorstel, de U.N. Eviction Act genoemd, zou de minister van Justitie Michael Mukasey opdracht geven beslag te leggen op de onroerende goederen van de Verenigde Naties binnen de Verenigde Staten en die op de open markt aan de hoogste bieder te verkopen. De opbrengst zou aan de schatkist ten goede komen en worden gebruikt om de staatschuld te verminderen. Het wetsvoorstel zou het voor de V.N. of haar vertegenwoordigers ook onmogelijk maken in de toekomst onroerend goed te kopen in de Verenigde Staten of de VS territories, en trekt de diplomatische privileges en immuniteit in die functionarissen en vertegenwoordigers van de V.N. op het ogenblik genieten.

“Ik weiger werkeloos toe te zien terwijl Amerikanen gedwongen worden gastheer te spelen voor islamo-fascistische dictators zoals Mahmoud Ahmadinejad, zodat ze anti-Amerikaanse retoriek kunnen spuwen op een paar straten afstand van Ground Zero,” vervolgde Tancredo

De Verenigde naties, een organisatie die bekend staat om haar bureaucratie en verzoeningsgezinde houding, is een podium geworden voor anti-Amerikaanse dictators zoals Hugo Chavez, Fidel Castro en, natuurlijk, Ahmadinejad. De organisatie is verworden tot weinig meer dan een marionet voor Chinese en Russische initiatieven op het gebied van buitenlandse politiek – het blokkeren van het lidmaatschap in de organisatie van de democratische staat Taiwan -, en verzuimt enige stappen van betekenis te ondernemen om een einde te maken aan de huidige genocide in Soedan of de ongeoorloofde nucleaire programma’s van Noord Korea en Iran.


"Als de VN er zo op gebrand is tegemoet te komen aan de eisen van schurkenstaten en dictaturen op het gebied van buitenlandse politiek, dan kan de organisatie misschien maar beter naar zo’n staat verhuizen,” besloot Tancredo. “Ik ben ervan overtuigd dat Ban Ki-Moon geen enkel probleem zal hebben een nieuwe locatie te vinden in de binnenstad van Pyongyang of Teheran.”

Bron: Persbericht

How The Democrats Killed The Economy!

Door Ariël Bruéns

Als je gaat spitten in de oorzaak van deze “crisis” dan kom je bepaalde zaken tegen waar de haren in je nek rechtop van gaan staan. Niet alleen gaan je nekharen ervan rechtop staan maar het verklaard ook waarom veel Republikeinen niet bepaald staan te popelen om deze “crisis” te bezweren middels het pompen van miljarden in hetgeen op zijn best omschreven kan worden als socialistische fraude.


Het feit wil namelijk dat de Republikeinen al sedert jaar en dag klagen over de onverantwoordelijke en welhaast frauduleuze werkwijze van Fannie Mae en Freddie Mac, ofwel de twee hypotheekverstrekkers die deze “crisis”, of liever de noodzaak van deze correctie veroorzaakten. Al jaren vragen de Republikeinen om eerdergenoemde massahypotheekverstrekkers te onderwerpen aan marktconforme regels.


Hetgeen steevast tegengehouden werd door de Democrats (Amerikaanse socialisten). De reden dat de Democrates weigerden in te stemmen met het opleggen van regelgeving aan eerdergenoemde hypotheekverstrekkers was omdat het een liefdadigheidsproject van de Democrats was geworden. Een liefdadigheidsproject omdat het hun doel “leuke dingen voor zogenaamde zielige en misdeelde mensen” bediende. Een vorm van “positieve discriminatie” dus.

Lees de rest op Contradicere