maandag 5 oktober 2009

Beste moslims, jullie en wij – we zijn vijanden


E.J. BRON - 05 OKTOBER 2009

Wij vinden het tijd worden dit openlijk uit te spreken. Veel eerlijke mensen van jullie kant hebben dat al gedaan en het wordt tijd dat wij hetzelfde doen…..

We hebben het advies, dat jullie ons zo vaak hebben gegeven om ons toch alsjeblieft bezig te houden met de islam, intussen opgevolgd. We hebben ”Obsession” gezien, we hebben Bat Ye’or en Robert Spencer gelezen, we hebben de videoboodschappen van Osama Bin Laden en de uitspraken van islamgeleerden uit de hele wereld – vooral die van de Al Azar universiteit in Cairo – en de heer Ahmadinejad voor kennisgeving aangenomen. We hebben vooral tijdens de zogenaamde karikatuuraffaire ook geluisterd naar de indrukwekkende stem van het gewone islamitische volk. We hebben ons ook beziggehouden met onze gezamenlijke geschiedenis en gebruik gemaakt van ons door God gegeven verstand, parallellen te trekken met het heden.

Archief Het Vrije Volk