vrijdag 30 april 2010

At a certain point you have made enough money...American Thinker

so Socialists feel free to take your "surplus" wealth and spread it around!From each according to his ability, to each according to his needs.

Karl Marx

Onze nieuwe moslims: loop naar de hel

ENCINA NAVAN - 30 APRIL 2010

Een verfrissende visie op integratie, vooral voor Cohen-stemmers.


Als er nog Nederlanders zouden zijn die geloven in het linkse sprookje van de geleidelijke integratie van moslims in Nederland, dan heeft Izz ad-Din Ruhulessin ze hopelijk uit de droom geholpen met zijn artikel LOOP NAAR DE HEL MET JE INTEGRATIE (Volkskrant).

De brave Nederlanders, en dan natuurlijk vooral de progressieve Volkskrant lezers, geloven immers maar al te graag dat integratie van moslims hetzelfde betekent als integratie van orthodoxen, joden, boeddhisten, calvinisten, animisten, presbyterianen, confucianisten, taoisten (eventueel zelf aanvullen).

Met islam is dat onmogelijk, want islam heeft iets dat al deze andere levensbeschouwingen ontberen, namelijk de leer van de tawhid: het geloof is richtlijn voor alles in het leven, zowel de eigen handelingen van de gelovige als de inrichting van de samenleving. Het is levensgevaarlijk om dit op te vatten als niet meer dan ‘een religieus idee’: het is het meest centrale begrip van de islam. Volgens islam is alles afhankelijk van god, ook het branden van katoen zoals Gazali uitlegde (artikel, p. 3, onderaan), en wie hier met een seculiere doctrine een wig probeert te drijven tussen allah en moslim, begaat een afschuwelijke zonde (lees nadere uitleg). Kortom een reden voor moslims om het westen te haten.

Izz heeft natuurlijk gelijk als hij zegt dat moslims zelf wel bepalen wat ze een positieve bijdrage aan de samenleving vinden. Het zou absurd zijn te verwachten van moslims dat ze zich aanpassen aan een samenleving van ongelovige honden, die niets weten van islam, die nog verkeren in jahillya en die spoedig dhimmi’s zullen worden in het land waarvan ze dachten dat het van hen was. Moslims hebben een speciale verstandhouding met allah en trekken zich niets aan van dwaze mensenwetten, zoals die in Nederland gelden.


Behendig zet Izz zichzelf in de positie van de underdog: hij beschrijft Hassnae Bouassa als iemand die aansluiting heeft met de elite en zichzelf als een vertegenwoordiger van een minderheid, die ‘moet oppassen met wat hij zegt’ (en ik maar denken dat islamcritici het moeilijk hebben).

Die positie verandert hij even behendig in die van ‘voorhoede van een nieuwe generatie’ en werpt zich meteen op als spreekbuis van deze nieuwe generatie. En wat gaat deze nieuwe generatie volgens Izz doen? Deze gaat zijn ‘rechtmatige positie in de Nederlandse samenleving opeisen’. Wat de integratiemaffia, en daar sluit Izz ook Eberhard van der Laan (PvdA) bij in, van Izz verlangt, daar heeft Izz geen boodschap aan. Hierop antwoordt hij resoluut: LOOP NAAR DE HEL!

Er zijn misschien ook wel teveel extreme dingen verlangd van Izz en diens generatie. Zoals een schoolopleiding afmaken, minder met islam bezig zijn, meer met oriëntatie op de westerse samenleving, respect voor democratie, empathie tonen voor niet-moslims, openstaan voor ideeën uit andere culturen, zoals de westerse, die je eigen cultuur zo kunnen verrijken, enzovoort. Al die dingen die echte integratie mogelijk maken. Al die dingen die maken dat iemand niet alleen in zijn eigen wereld leeft, maar ook in die van de gemeenschap als geheel. Die iemand tot een wereldburger kunnen maken.

Het antwoord van Izz spreekt boekdelen: Wil Nederland een thuis zijn voor alle etnische groepen, dan is het namelijk onvermijdelijk dat de religie en cultuur van alle etnische groepen vertegenwoordigd wordt in alle dimensies van het publieke en private domein.

Wat Izz hier zegt is de leer van de tawhid, maar dan in iets andere bewoordingen. Hij zegt niet alleen dat hij de vrijheid wil om zijn eigen religie, maar dat hij zijn religie ook op alle vlakken wil toepassen, zonder dat iemand van hem een compromis mag verlangen.

Izz geeft ook meteen een oorlogsverklaring af: Wij horen hier. Wij zijn hier. Wij kruipen niet. En zijn bereid de harde confrontatie aan te gaan met een ieder die het lef heeft om dit te betwisten.

Want Izz ziet niet-moslims uitsluitend als niet-moslims, die hem beletten om zijn islamitische identiteit te beleven.

Izz is een Nederlander (uche uche) van Molukse komaf, studeert politicologie en sinds drie jaar tot de islam bekeerd. Op de website van WIJ BLIJVEN HIER verklaarde hij: ‘integratie is een daad van kufr’ is (bron). Kufr staat gelijk aan het verlaten van de islam. Izz vindt dat kritiek op de islam verboden moet worden.

Eigenlijk zegt hij daarmee dat kritiek op hemzelf verboden moet worden, want hij pretendeert helemaal volgens de islam te willen leven. Kortom: een opgeblazen ego.

Ondertussen heeft Izz zichzelf uitgeburgerd, want hij de maatschappelijke ordening van Nederland (seculier) heeft geen betekenis meer voor hem. Actieve deelname aan de samenleving (de definitie van inburgering door de commissie Franssen in 2004) betekent voor Izz niet het deelnemen aan een groter gemeenschappelijk iets. Het betekent voor hem zich opsluiten in zijn islamitische belevingswereld en die afsluiten voor invloeden van buiten.

Het geeft een goed gevoel om te weten wat jonge, goed opgeleide moslims nu werkelijk denken. Voor hen is in ons land altijd plaats.

Nee, natuurlijk spreekt Izz niet voor alle moslims. Net zo min als Osama, Hamas, de Moslim Broederschap, de Tablig, Hizb-ut-Tahrir, Hezbollah, Achmedinejad, Milli Gorüs, en al die andere moslims en moslim organisaties die het westen zo graag willen vernietigen, spreken voor alle moslims. Waar zouden die toch hun steun vandaan halen?

Geen reacties gezien van moslims op de uitspraken van Izz. Zullen wel gecensureerd zijn door de moderator van de Volkskrant, die behoort immers tot het ‘witte establishment’ waardoor moslims ‘zo moeten oppassen met wat ze zeggen’.