woensdag 13 januari 2016

How immigration is disrupting the nation state

by Michael Brendan Dougherty

It's no secret that immigration is transforming politics in the western world.

In America, Donald Trump's shockingly successful campaign has been built around the issue, and restricting immigration may rapidly become a litmus test for conservatives. In the U.K., immigration has detached the Labour Party from working class white Britons, possibly forever. On the European continent, reaction to mass immigration has caused a spiritual rift between Eastern and Western Europe's respective political classes. The issue inspires the fortunes of populist parties in Sweden and Switzerland.

There's a trend in the media to blame the rise of the issue on the demagogues stoking the flames. But what if our mental model of immigration needs updating for the world that we live in? What if immigration truly is different today than 50 years ago? Because one of the largest factors in immigration patterns worldwide is this: The financial and psychological cost of emigration is rapidly falling.

Read more>>>

Van “taharrush” naar “marocchinate” is slechts een kleine stap voor een moslim, een stap die het einde kan betekenen van onze westerse beschaving

Volgers van het geloof zonder vrede, ziek van geest en een overdreven portie aan zieligheidsgevoel, hierbij gooien wij een ongekende hoeveelheid goedmensch begrip, tolerantie en vergevingsgezindheid. Wanneer wij dit maar lang genoeg laten sudderen dan is binnen niet al te lange tijd de Derde Wereldoorlog uitgebroken op het Europese vasteland.

Het aanranden van onze vrouwen en meisjes is slechts een topje van de ijsberg en ja, ik spreek over onze vrouwen en meisjes, aangezien ik van mening ben dat elke man de verplichting heeft om vrouwen en meisjes te beschermen, zelfs wanneer je ze niet kent moet je ze beschermen tegen in groepsverband opererende gedragsgestoorde figuren die deze kwaad willen doen. Ik spreek over onze vrouwen en meisjes, aangezien het in mijn optiek allang oorlog is en men zich hier in Nederland nog steeds neutraal wil tonen met de grootst mogelijke ramp in het vooruitzicht wanneer wij niet snel tot handelen zullen overgaan.