vrijdag 11 februari 2011

Waar is de Egyptische Kemal Atatürk als je hem nodig hebt?

Het Amerikaanse Pew Research Center heeft in april en mei van het vorig jaar door middel van persoonlijke interviews een enquête gehouden onder 1000 Egyptenaren. Hier is wat het Egyptische volk op dat moment wilde.
Democratie
59%: zegt dat democratie de voorkeur verdient boven elke andere staatsvorm.
22%: zegt dat een niet-democratisch systeem in bepaalde omstandigheden de voorkeur verdient

Islam in de politiek
95%: zegt dat het goed is dat de islam een grote rol speelt in de politiek.
85%: zegt dat de invloed van de islam op de politiek goed is
48%: zegt dat de islam op het ogenblik een grote rol speelt in de Egyptische politiek

Islamistisch extremisme
80%: vindt dat zelfmoordaanslagen nooit of zelden gerechtvaardigd zijn.
20%: vindt dat zelfmoordaanslagen soms of vaak gerechtvaardigd zijn.
70%: zijn bezorgd of zeer bezorgd over islamistisch extremisme in de wereld
61%: zijn bezorgd of zeer bezorgd over islamistisch extremisme in Egypte

Traditionele islamitische gebruiken
54%: geloven dat mannen en vrouwen op de werkvloer gescheiden horen te zijn
82%: geloven dat overspeligen gestenigd moeten worden
84%: geloven dat islamieten die hun geloof afvallen de doodstraf moeten krijgen
77%: geloven dat dieven stokslagen moeten krijgen of dat hun handen moeten worden afgehakt
The Globe and Mail

Ook in Iran, Gaza en Libanon hebben ze "democratie"...