zondag 2 augustus 2009

Islamisering op onze scholen


ENCINA NAVAN

De school is de laatste plek waar de seculiere staat zijn overtuigingen kan overbrengen op leerlingen. Wat kan de staat nog doen als over een tiental jaren de meerderheid van de leerlingen islam als geloof van huis mee krijgt?

De seculiere samenleving is in gevaar. De overheid is niet langer in staat om het seculiere karakter van onze samenleving te waarborgen. Het aantal zwarte scholen neemt elk jaar toe.
Tussen 1985 en 1994 nam het aantal zwarte scholen toe van 30 naar 139 (bron). Het is al voorgekomen dat zwarte scholen moesten sluiten, omdat ouders daar hun kinderen liever niet meer heen stuurden (in 2002).
Het meest dominante verschijnsel van de achteruitgang van de scholen is echter de voortschrijdende islamisering.

Lees het hele artikel op Archief Het Vrije Volk