woensdag 23 april 2008

Een nieuw woord

Ingezonden door HP

Verrijking van onze cultuur, zeg ik u. Het is tijd om u een nieuw woord eigen te maken, dames en heren. Een begrip dat wij tot nog toe niet hadden. En dat nieuwe woord is:

*tromgeroffel*

Najis

En wat mag dat dan wel zijn, vraagt u? Kijk, en nu wordt het interessant.
De betekenis van het woord Najis:

Eén van de pareltjes in de sharia (islamitische wetgeving) is de bepaling van wat precies Najis is. Het is bovendien zeer relevant juist voor u als ongelovige.

Najis betekent: ritueel onzuiver. Je zou ook kunnen zeggen: vies, want als je iets aangeraakt hebt dat Najis is, dan moet je je “zuiveren”. En dit is relevant voor u als ongelovige.
Namelijk, volgens de sharia zijn de volgende zaken Najis:

• Urine
• Faeces
• Sperma
• Lijk
• Bloed
• Hond
• Varken
• Kafir (een ongelovige)
• Alcoholische drank
• Het zweet van dieren die viezigheid eten.

U kunt dat desgewenst nog even nalezen hier.

Nou daar staat u mooi tussen, nietwaar?

Door de islamitische wetten wordt de ongelovige dus op hetzelfde plan gezet als pis, stront, en varkens. Ik neem aan dat u net zo blij bent als ik, dat dit woord dankzij het multiculturalisme nu ook in Nederland zijn opmars mag gaan maken. Een verrijking van onze cultuur. We hebben er lang op moeten wachten op die verrijking, maar het resultaat is er dan ook: een nieuw scheldwoord voor onszelf.

Lees de rest!

Bron: Vrijheidsbeweging Nederland

dinsdag 22 april 2008

Citaat van de week

"De term "gematigde islam" is lelijk en een belediging voor ons geloof. Er bestaat geen gematigde of niet-gematigde islam. Islam is islam en dat is dat."

Premier Erdogan van Turkije
Bron: Milliyet, Turkije, 21 august 2007

Vrouwen over de hoofddoek

Het tweede deel van een driedelige serie 'vrouwen over de hoofddoek' (gebundelde uitspraken) van Annelies van der Veer.

De ex-feministe

De ex-feministe: “Nederland kan er maar beter aan wennen dat vrouwen hier hoofddoeken dragen. Die horen nu definitief bij het Nederlandse straatbeeld. Nederlanders denken dat die hoofddoek alleen maar voor onderdrukking staat, terwijl er wel tien redenen zijn om de hoofddoek te dragen. Ik ken oudere moslimvrouwen die een hoofddoek dragen gewoon omdat ze het gewend zijn en zich bloot zouden voelen zonder, zoals ik in een Afrikaans land waar alle vrouwen met blote borsten lopen ook niet zomaar mijn bloesjes uit zou trekken. Er zijn vrouwen die ze dragen omdat ze niet vinden dat ze hoeven te verbergen dat ze moslim zijn, of omdat ze het mooi vinden, of omdat ze mee willen doen aan hun eigen mode, er zijn jonge vrouwen die er juist een dragen omdat ze vinden dat dat hun recht is, of uit protest, er zijn vrouwen die hun schoonheid willen bewaren voor thuis, en er zijn zelfs nog wel wat vrouwen te vinden die er een dragen omdat hun man of vader dat wil. Zo zijn er net zoveel redenen om een hoofddoek te dragen als er vrouwen zijn.

Ik zie niet in waarom de moslima zich aan ons zou moeten aanpassen. Ze heeft haar eigen identiteit en haar eigen geloof, dat mag je haar niet afnemen. Het zijn sterke, slimme vrouwen die helemaal niet achterlijk zijn. Nederlandse vrouwen hoeven toch zeker geen hoofddoek te gaan dragen als ze dat niet willen? Zijn ze daar soms bang voor?

Lees ook de rest!

Bron: hoeiboei.web-log.nl

dinsdag 15 april 2008

Citaat van de week

"In een tijd van universeel bedrog is het vertellen van de waarheid een revolutionaire daad."

George Orwell Engels schrijver (1903-1950)

zondag 13 april 2008

Vrouwen over de hoofddoek

Het eerste deel van een driedelige serie 'vrouwen over de hoofddoek' (gebundelde uitspraken), van Annelies van der Veer.

De (gehoofddoekte) moslimvrouw.

De moslima: “Natuurlijk draag ik een hoofddoek hier. Ik ben toch zeker een moslima?! Ik ben hier wel geboren maar ik ben ook een moslima, een Marokkaans/Nederlandse moslima. De hoofddoek hoort bij mijn cultuur en wat kan daar nou op tegen zijn? Iedereen heeft toch zijn eigen cultuur? Ik doe toch helemaal niets wat niet mag? Je moet het respecteren dat ik een hoofddoek draag. En ik hoef me niet aan jullie cultuur aan te passen, waarom zou ik? Je hebt er tegenwoordig onzettend veel lef voor nodig om een hoofddoek te dragen. Dat we hem toch dragen, laat zien dat we geëmancipeerd zijn.

Nederland is een democratisch land en er is hier vrijheid van godsdienst maar jullie weten helemaal niet wat dat betekent. Het betekent dat ik hier een hoofddoek mag dragen, dat recht heb ik en dat recht neem ik. Als jullie daar geen respect voor hebben dan discrimineren jullie ons moslims. Dat is racisme! Wij accepteren het toch ook dat jullie er zo bloot bij lopen? Denk je dat wij ons daar niet aan ergeren?

Lees ook de rest!

Bron: hoeiboei.web-log.nl

maandag 7 april 2008

Citaat van de week

"Een leugen die vaak genoeg verteld wordt, wordt op den duur vanzelf waarheid."

Vladimir Ulyanov Lenin Russisch politicus (1870-1924)

dinsdag 1 april 2008

Debatteren met moslims

Met moslims debatteren over de islam, is dat eigenlijk wel mogelijk? Als je zo op TV naar een praatprogramma kijkt waarin aanhangers en critici van de islam met elkaar in gesprek gaan, valt je al gauw één ding op: moslims hebben een heel eigen debatteertechniek die vooral bestaat uit het spuien van standaard antwoorden en verhinderen dat de tegenstander zijn punt kan maken.

Zodra een aanhanger van de islam geen weerwoord meer heeft op een feitelijke bewering van zijn tegenstander krijgt deze een van de volgende opmerkingen te horen:

• dat hij de koran niet kent
• dat hij het citaat niet goed heeft begrepen
• dat hij een foute vertaling van de tekst heeft gebruikt
• dat hij de tekst uit zijn context heeft getrokken
• dat hetzelfde ook in de Bijbel te vinden is
• dat christenen ook gewelddadig zijn, kijk maar naar de christenfundamentalisten in de VS
• dat de islam de vrouw respecteert
• dat het feit niets met islam te maken heeft maar met een bepaalde cultuur, economische achterstand of de buitenlandse politiek van het Westen
• dat het gemaakte punt alleen betrekking heeft op extremisten, een piepkleine minderheid die je andere moslims niet kunt aanrekenen
• dat hij een islamofoob is
• dat hij een xenofoob is
• dat hij een racist is
• dat hij moslims wil kwetsen
• dat hij bang is voor nieuwe dingen

Verder zijn er nog de halve waarheden:

• Er staan heel veel vredelievende soera’s in de koran. Dat klopt, helaas zijn die echter, toen Mohammed meer macht kreeg, vervangen door latere, meer oorlogszuchtige en harde soera’s.
• De islam veroordeelt geweld tegen onschuldigen. Natuurlijk zonder erbij te vertellen dat de islam alleen een moslim als onschuldig beschouwt, ongelovigen die de islam niet hebben omhelsd zijn sowieso niet onschuldig.
• Een halve soera aanhalen. Een zeer geliefde soera voor deze tactiek is 5:32 “Wie een mens doodt, doodt de hele mensheid.” Dat deze soera de joden verbiedt iemand te doden wordt er natuurlijk niet bij verteld en dat soera 5:33 de meest afgrijselijke straffen beloofd voor het geval zij of iemand anders zich verzet tegen Allah al helemaal niet. Zie: Aboutaleb en Fouad Sidali geven een onjuiste voorstelling van zaken

Het onderbreken, voortdurend door de woorden van de tegenstander heen kwekken of zonodig roepen en het gewoon over een heel ander onderwerp beginnen behoort ook tot deze standaard technieken.

Nog niet zo lang geleden was een van de standaard dooddoeners het gezegde “Islam betekent vrede”, vaak ondersteund door allerlei geleerd klinkende maar totaal fictieve taalkundige argumenten. Nadat slimme ongelovigen hadden ontdekt dat islam helemaal niet vrede betekent maar onderwerping, en dit te pas en te onpas op fora en in blogs en kranten begonnen uit te leggen, is deze dooddoener vrijwel verdwenen. Misschien kunnen we met bovenstaande dooddoeners hetzelfde doen? Zodat we eens over de inhoud en de zwarte kanten van de islam kunnen debatteren? Gezien het aantal rookgordijnen en afleidingsmanoeuvres dat de moslims bij elk debat in de strijd werpen is dat niet iets waar ze op zitten te wachten. Maar het grote publiek wel.