zondag 26 juni 2011

Zijn er banden tussen de Nederlandse politiek en radicale islam?


Rhône Events, een mogelijke dekmantel?

De tegoeden van de Internationale Humanitaire Hulporganisatie in Nederland zijn op 27 april 2011 bevroren door de minister van Buitenlandse Zaken vanwege steun aan Hamas via haar dochterorganisatie in Duitsland. Deze organisatie is onderdeel van een internationaal netwerk, dat schijnt te functioneren als een belangrijke dekmantel van Hamas voor het verwerven van financiële middelen. Hamas wordt al vanaf 2003 door de Europese Unie als een terreurorganisatie gekwalificeerd. Het is opmerkelijk om de naam van deze organisatie te zien opduiken onder de Facebook-vrienden van Rhône Events.

Rhône Events biedt volgende week ruimte aan Hizb-Ut-Tahrir, een radicale moslimorganisatie, die in veel landen verboden is, omdat zij aanzet tot geweld tegen de overheid en tegen ‘ongelovigen’. Het doel van Hizb-Ut-Tahrir is om via indoctrinatie, infiltratie en uiteindelijk gewapende strijd het islamitische kalifaat te vestigen in elk land en de sharia in te voeren. In 2003 heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens reeds in haar vonnis tussen Turkije en Refah Partisi geconcludeerd dat de shaira strijdig is met de waarden van de Westerse democratie. Ook in Nederland is deze organisatie actief. Onder de moslims die onder invloed van Hizb-Ut-Tahrir zijn geradicaliseerd, behoren onder andere de daders van de aanslagen in de Londense Metro.

Lees meer op www.amsterdampost.nl