vrijdag 30 april 2010

At a certain point you have made enough money...American Thinker

so Socialists feel free to take your "surplus" wealth and spread it around!From each according to his ability, to each according to his needs.

Karl Marx

Onze nieuwe moslims: loop naar de hel

ENCINA NAVAN - 30 APRIL 2010

Een verfrissende visie op integratie, vooral voor Cohen-stemmers.


Als er nog Nederlanders zouden zijn die geloven in het linkse sprookje van de geleidelijke integratie van moslims in Nederland, dan heeft Izz ad-Din Ruhulessin ze hopelijk uit de droom geholpen met zijn artikel LOOP NAAR DE HEL MET JE INTEGRATIE (Volkskrant).

De brave Nederlanders, en dan natuurlijk vooral de progressieve Volkskrant lezers, geloven immers maar al te graag dat integratie van moslims hetzelfde betekent als integratie van orthodoxen, joden, boeddhisten, calvinisten, animisten, presbyterianen, confucianisten, taoisten (eventueel zelf aanvullen).

Met islam is dat onmogelijk, want islam heeft iets dat al deze andere levensbeschouwingen ontberen, namelijk de leer van de tawhid: het geloof is richtlijn voor alles in het leven, zowel de eigen handelingen van de gelovige als de inrichting van de samenleving. Het is levensgevaarlijk om dit op te vatten als niet meer dan ‘een religieus idee’: het is het meest centrale begrip van de islam. Volgens islam is alles afhankelijk van god, ook het branden van katoen zoals Gazali uitlegde (artikel, p. 3, onderaan), en wie hier met een seculiere doctrine een wig probeert te drijven tussen allah en moslim, begaat een afschuwelijke zonde (lees nadere uitleg). Kortom een reden voor moslims om het westen te haten.

Izz heeft natuurlijk gelijk als hij zegt dat moslims zelf wel bepalen wat ze een positieve bijdrage aan de samenleving vinden. Het zou absurd zijn te verwachten van moslims dat ze zich aanpassen aan een samenleving van ongelovige honden, die niets weten van islam, die nog verkeren in jahillya en die spoedig dhimmi’s zullen worden in het land waarvan ze dachten dat het van hen was. Moslims hebben een speciale verstandhouding met allah en trekken zich niets aan van dwaze mensenwetten, zoals die in Nederland gelden.


Behendig zet Izz zichzelf in de positie van de underdog: hij beschrijft Hassnae Bouassa als iemand die aansluiting heeft met de elite en zichzelf als een vertegenwoordiger van een minderheid, die ‘moet oppassen met wat hij zegt’ (en ik maar denken dat islamcritici het moeilijk hebben).

Die positie verandert hij even behendig in die van ‘voorhoede van een nieuwe generatie’ en werpt zich meteen op als spreekbuis van deze nieuwe generatie. En wat gaat deze nieuwe generatie volgens Izz doen? Deze gaat zijn ‘rechtmatige positie in de Nederlandse samenleving opeisen’. Wat de integratiemaffia, en daar sluit Izz ook Eberhard van der Laan (PvdA) bij in, van Izz verlangt, daar heeft Izz geen boodschap aan. Hierop antwoordt hij resoluut: LOOP NAAR DE HEL!

Er zijn misschien ook wel teveel extreme dingen verlangd van Izz en diens generatie. Zoals een schoolopleiding afmaken, minder met islam bezig zijn, meer met oriëntatie op de westerse samenleving, respect voor democratie, empathie tonen voor niet-moslims, openstaan voor ideeën uit andere culturen, zoals de westerse, die je eigen cultuur zo kunnen verrijken, enzovoort. Al die dingen die echte integratie mogelijk maken. Al die dingen die maken dat iemand niet alleen in zijn eigen wereld leeft, maar ook in die van de gemeenschap als geheel. Die iemand tot een wereldburger kunnen maken.

Het antwoord van Izz spreekt boekdelen: Wil Nederland een thuis zijn voor alle etnische groepen, dan is het namelijk onvermijdelijk dat de religie en cultuur van alle etnische groepen vertegenwoordigd wordt in alle dimensies van het publieke en private domein.

Wat Izz hier zegt is de leer van de tawhid, maar dan in iets andere bewoordingen. Hij zegt niet alleen dat hij de vrijheid wil om zijn eigen religie, maar dat hij zijn religie ook op alle vlakken wil toepassen, zonder dat iemand van hem een compromis mag verlangen.

Izz geeft ook meteen een oorlogsverklaring af: Wij horen hier. Wij zijn hier. Wij kruipen niet. En zijn bereid de harde confrontatie aan te gaan met een ieder die het lef heeft om dit te betwisten.

Want Izz ziet niet-moslims uitsluitend als niet-moslims, die hem beletten om zijn islamitische identiteit te beleven.

Izz is een Nederlander (uche uche) van Molukse komaf, studeert politicologie en sinds drie jaar tot de islam bekeerd. Op de website van WIJ BLIJVEN HIER verklaarde hij: ‘integratie is een daad van kufr’ is (bron). Kufr staat gelijk aan het verlaten van de islam. Izz vindt dat kritiek op de islam verboden moet worden.

Eigenlijk zegt hij daarmee dat kritiek op hemzelf verboden moet worden, want hij pretendeert helemaal volgens de islam te willen leven. Kortom: een opgeblazen ego.

Ondertussen heeft Izz zichzelf uitgeburgerd, want hij de maatschappelijke ordening van Nederland (seculier) heeft geen betekenis meer voor hem. Actieve deelname aan de samenleving (de definitie van inburgering door de commissie Franssen in 2004) betekent voor Izz niet het deelnemen aan een groter gemeenschappelijk iets. Het betekent voor hem zich opsluiten in zijn islamitische belevingswereld en die afsluiten voor invloeden van buiten.

Het geeft een goed gevoel om te weten wat jonge, goed opgeleide moslims nu werkelijk denken. Voor hen is in ons land altijd plaats.

Nee, natuurlijk spreekt Izz niet voor alle moslims. Net zo min als Osama, Hamas, de Moslim Broederschap, de Tablig, Hizb-ut-Tahrir, Hezbollah, Achmedinejad, Milli Gorüs, en al die andere moslims en moslim organisaties die het westen zo graag willen vernietigen, spreken voor alle moslims. Waar zouden die toch hun steun vandaan halen?

Geen reacties gezien van moslims op de uitspraken van Izz. Zullen wel gecensureerd zijn door de moderator van de Volkskrant, die behoort immers tot het ‘witte establishment’ waardoor moslims ‘zo moeten oppassen met wat ze zeggen’.

donderdag 29 april 2010

The Climategate Investigation

April 29, 2010

By Dexter Wright

Last month, while the American media were distracted by the health care vote in Congress, the British Parliament published the results of its investigation into East Anglia University's Climate Research Unit (CRU) that has been at the center of the anthropogenic global warming (AGW) controversy. It seems that many were hoping that no one would read this report, at least not beyond the milquetoast executive summary.


Buried deep within the report is a compelling piece of evidence. In volume two, there is a memorandum submitted as evidence from Lord Lawson of Blaby, chairman of the Global Warming Policy Foundation, which was in response to four very significant questions from the investigating committee. This memo confirms the claims by many global warming skeptics that the scientists at CRU were trying to hide data and silence the skeptics. The questions asked by the investigative committee are as follows:


(i) Have the CRU scientists been manipulating the raw surface temperature data in a way that is less than wholly objective and dispassionate?


(ii) Have they refused dissenting scientists and/or other outsiders with a bona fide interest in global warming access to the raw data, contrary to the proper canons of scientific research and to the demands of scientific integrity?


(iii) Have they been improperly seeking to avoid answering Freedom of information Act requests?


(iv) Have they actively sought to prevent papers by dissenting scientists, statisticians, or other informed commentators from being peer-reviewed and/or published, again contrary to the proper canons of scientific research and to the demands of scientific integrity?


Lord Lawson's response to these questions is damning:

American Thinker

woensdag 28 april 2010

Wafa Sultan: “Islam is haat”

25 Apr 2010 | Door Max | Category: Max


Wafa Sultan was persoonlijk getuige van de brute en laffe moord op de professor van de Universiteit waaraan zij haar onderwijs genoot. Deze professor was een volkomen onschuldig slachtoffer. Bewapende terroristen drongen de klas binnen en doorzeefden de professor met honderden kogels onder het schreeuwen van “Allah is groot”.
Het dreigen met geweld is iets voor criminelen, niet voor de beschaving. Volgens haar worden de moslims de afgelopen 14 eeuwen gegijzeld door het geloof dat aan hen wordt onderwezen. Moslims zijn al meer dan 1400 jaar gegijzeld door hun godsdienstige systeem. Ze zijn eenvoudig nooit blootgesteld aan de wereld buiten hun islamitische beperkte gevangenis. Ze volgen blindelings hun dogma en zijn in het geheel niet in staat tot zelfreflectie en zelfkritiek.Wat de islam ons leert? Niets dan haat dragen. Wie niet in de islam gelooft, moet gedood worden. Van jongs af aan worden we [de moslims, red.] gehersenspoeld over onze missie op aarde: vechten voor de islam. Dat stelt de Koran duidelijk: doden of gedood worden. Ik vind dus niet dat de islam een geloof is. Het moet ook niet als een geloof behandeld worden, het is een politieke ideologie die haat verkondigt.

Amsterdam Post

maandag 26 april 2010

Faster, please!

“We Are All Israelis”

Michael Ledeen
April 25th, 2010 7:31 pm

This afternoon I spoke to a rally in New York organized by Beth Gilinsky’s Action Alliance. The big crowd, despite miserable weather, filled the sidewalk on Second Avenue between 42nd and 43rd streets. Lots of terrific speakers spoke passionately about the need to support Israel against the shocking treatment from American leaders. Here are my prepared remarks:

We are at war. It’s a global war. It extends from Pakistan and Afghanistan to India, Iraq, Syria and Lebanon, and from there towards Israel and then down to Egypt, Sudan and Somalia, and west to Europe and ultimately to America. It targets Canada and Australia, Honduras and Colombia, and all those who challenge fanatical intolerance and instead advocate freedom. It is a continuation of the ancient war of tyranny against freedom, a war that will endure so long as freedom threatens the power and legitimacy of monarchs and dictators.

Pajamas Media

zondag 25 april 2010

Systeempers: vernietig onze westerse wortels!

E.J. BRON - 25 APRIL 2010


Veel journalisten van de systeempers hebben de afgelopen weken uitvoerig bericht over kindermisbruik door religieuze waardigheidsbekleders. Vanaf het begin was het opvallend, dat daarbij alleen de christelijke kerk op de voorgrond stond. En het ging uitsluitend om een vele tientallen jaren geleden verleden. Waarom laat men het heden buiten beschouwing? Waarom onderdrukte men krampachtig het kindermisbruik in Koranlessen op Europese scholen? Men hoeft geen christen te zijn om bij het lezen van de navolgende actuele gevallen een bepaalde indruk te krijgen: het gaat en ging helemaal niet om het verhinderen van kindermisbruik, het gaat uitsluitend tegen een fundament van het Avondland, dat met volle kracht vernietigd moet worden. Want al het andere wordt door de systeempers buiten beschouwing gelaten.

Lees meer op: Pim Fortuyn Forum

zaterdag 24 april 2010

De VVD en immigratie, geen daden maar woorden...

JOOST VAN DOORNIK - 24 APRIL 2010

Oorzaken


Decennia lang hebben partijen als de PvdA, het CDA maar ook de VVD niets gedaan aan de problemen omtrent integratie en immigratie. Sterker nog, ze zijn verantwoordelijk voor de huidige situatie.

Het is tijd voor verandering maar de kans dat de genoemde partijen ineens gaan doen wat ze in verkiezingstijd altijd riepen en inmiddels weer roepen is uiteraard niet heel groot. Het was het kabinet van Agt (CDA-VVD) dat de wet op de gezinshereniging er door drukte. De handtekening van de heer Wiegel staat er nota bene onder! Goed voor de economie en goed voor het gezin, was de gedachte. Dat hebben we geweten. De massa-immigratie kost ons thans miljarden per jaar en de terreur van allochtone jongeren groeit ons boven het hoofd.

De VVD in theorie is dan ook wat anders dan de VVD in de praktijk. De VVD zegt vóór hard optreden te staan en tuig te willen aanpakken. In steden waar de VVD het voor het zeggen heeft of had, hebben ze echter niets gedaan. Waar was de VVD immers voor een wijk als Kanaleneiland in Utrecht? Wat heeft de VVD gedaan in het college van Culemborg, in Rotterdam, Zaltbommel of destijds Amsterdam? Helemaal niets. En ook na deze verkiezingen kunnen we er rustig vanuit gaan dat er niets gaat gebeuren. Het zijn loze woorden van een traditionele bestuurderspartij.

Lees meer op:  http://dutch.faithfreedom.org/2010/04/24/de-vvd-en-immigratie/

donderdag 22 april 2010

Why I Am Enlarging My Carbon Footprint

April 22, 2010

By Robin of Berkeley


As a psychotherapist, I try my best to calm down my anxious clients. But in this case, I inadvertently triggered a panic attack.


My twenty-something client Emma, a survivor of the Berkeley public schools, had a coughing fit during our session. I helpfully got up to get her some water. When I handed her a cup, she looked at it, incredulous.


Her voice quivering, she asked, "Is this Styrofoam?"


I said yes. She stared at the cup, mesmerized by this forbidden fruit. When she finally found her words, she said, "I've never seen Styrofoam before. We learned in school that it kills baby birds."


Worried that Emma would bolt, I quickly defended the contraband, "Actually, I bought the cups years ago, and still have a few left."


When Emma returned the next week (thankfully), I asked about her reaction. She flooded me with stories about indoctrination by teachers. One of her earliest memories was singing songs on Earth Day, prayerfully, when she was five.


A sensitive soul, Emma became terrified that her beloved Earth would perish, and that she'd be culpable. Starting in third grade, she became an environmental fanatic. Emma went ballistic on her disabled grandmother when the old woman threw a bottle in the trash.


After school, she and her friends would sift through other people's garbage to root out recyclables. While Berkeley has plenty of homeless folks going through trash, Emma and her friends were out to save the world.


The poor thing would even sob in her car when she had to drive more than a few miles. She envisioned the pollution burning up the rain forests and asphyxiating polar bears.


A year into our therapy/cult deprogramming, I asked Emma about her fixation with all things ecological. She replied, "I'm over it."

American Thinker

dinsdag 20 april 2010

Getuigen van vroegere klimaatschommelingen

18 Apr 2010 | Door E.J.Bron | Category: Uit het Duits

Het smelten van de Alpengletsjers wordt als dramatisch en bedreigend beschouwd. Stukken hout en turf bewijzen echter, dat de Alpen de afgelopen duizenden jaren meestal groener waren dan nu. Deze inzichten van een onderzoeker uit Bern relativeren de opwinding rondom de aardopwarming.
Hij zou gehuiverd hebben, toen hij de eerste keer zou hebben herkend wat zijn eigen onderzoek eigenlijk betekende, zegt de gletsjeronderzoeker Christian Schlüchter: ”Tot nu toe was men er van overtuigd, dat er grote ijsvelden met prachtige gletsjers bij de Alpen zouden horen. Nu ziet men, dat dit beeld fout is.” Concreet: de laatste 10.000 jaar waren de gletsjers van Zwitserland in minstens de helft van de tijd minder uitgestrekt dan in
2005.

Amsterdam Post

maandag 19 april 2010

PVV of PVDA fatsoenlijk....Goed gedaan, Plurk85. Aan de schandpaal met die schijnheiligerts! We wachten vol spanning op deel 2. CDA, D66, GroenLinks, wie is er eerst aan de beurt? Succes!

Update: Opnieuw wordt de PvdA op de korrel genomen, deze keer door Jansen1959:

Deel I

Deel II

Deel III

zondag 18 april 2010

Mark Steyn: Obama's nuke summit dangerously delusional

By MARK STEYN
Syndicated columnist

In years to come – assuming, for the purposes of argument, there are any years to come – scholars will look back at President Barack Obama's Nuclear Security Summit and marvel. For once, the cheap comparisons with 1930s appeasement barely suffice: To be sure, in 1933, the great powers were meeting in Geneva and holding utopian arms-control talks even as Hitler was taking office in Berlin. But it's difficult to imagine Neville Chamberlain in 1938 hosting a conference on the dangers of rearmament, and inviting America, France, Brazil, Liberia and Thailand ...but not even mentioning Germany.

Yet that's what Obama just did: He held a nuclear gabfest in 2010, the biggest meeting of world leaders on American soil since the founding of the United Nations 65 years ago – and Iran wasn't on the agenda.

The Orange County Register

vrijdag 16 april 2010

Happy Tax Day

Written by William Warren
Thursday, 15 April 2010 08:08


From: NetRight Nation Blog

donderdag 15 april 2010

Whether we like it or not, we remain a dominant military superpowerGreat clip.

As Lori Zigante at Red State points out:
Whether we like it or not. That’s like what Mommies say when telling you to eat your yucky vegetables. Would he prefer that we be vulnerable and weak? Heck of an American Can-Do attitude, Barry!
See: Obama and His Administration Lament America’s Superpower Status

But it gets worse. Then comes the remark regarding peace in the Middle East, i.e. between Israel and the "Palestinians", almost at the end of the clip:
"and when conflicts break out; one way or another, we get drawn into 'em, and that ends up costing us significantly, in terms of both blood and treasure."
For a moment there I was not quite sure whether I was listening to the President of the United States or to Osama Bin Laden. How much American blood has actually been spilled in the conflicts between Israel and the "Palestinians"? Have American troops seen action in Gaza or on the West Bank? Could he be talking about other wars? Apparently, yes, he can. What Barack Hussein Obama is slyly repeating in this clip is the mantra of every jihadi and jihad-sympathizer on earth: the root cause of all Muslim/infidel strife in the world is the conflict between Israel and the "Palestinians".

Yes, the wars in Iraq and Afghanistan are costing the US significantly, in terms of both blood and treasure. But whether the West wants to acknowledge it or not: those wars are just the latest bloody episodes in the jihad against the unbelievers that was started in the seventh century by Mohammed. The Israel/"Palestinian" conflict is nothing more than a recruiting tool for the Muslim cannon fodder/voting cattle and bleeding-heart Westerners.

Joseph Farah in 2002 at WorldNetDaily.com:
Way back on March 31, 1977, the Dutch newspaper Trouw published an interview with Palestine Liberation Organization executive committee member Zahir Muhsein. Here's what he said:

“The Palestinian people does not exist. The creation of a Palestinian state is only a means for continuing our struggle against the state of Israel for our Arab unity. In reality today there is no difference between Jordanians, Palestinians, Syrians and Lebanese. Only for political and tactical reasons do we speak today about the existence of a Palestinian people, since Arab national interests demand that we posit the existence of a distinct "Palestinian people" to oppose Zionism.

“For tactical reasons, Jordan, which is a sovereign state with defined borders, cannot raise claims to Haifa and Jaffa, while as a Palestinian, I can undoubtedly demand Haifa, Jaffa, Beer-Sheva and Jerusalem. However, the moment we reclaim our right to all of Palestine, we will not wait even a minute to unite Palestine and Jordan.”
and:
In fact, on the same day Arafat signed the Declaration of Principles on the White House lawn in 1993, he explained his actions on Jordan TV. Here's what he said:

"Since we cannot defeat Israel in war, we do this in stages. We take any and every territory that we can of Palestine, and establish a sovereignty there, and we use it as a springboard to take more. When the time comes, we can get the Arab nations to join us for the final blow against Israel."
No matter how many people convince themselves that the aspirations for Palestinian statehood are genuine and the key to peace in the Middle East, they are still deceiving themselves.

I've said it before and I say it again, in the history of the world, Palestine has never existed as a nation. The region known as Palestine was ruled alternately by Rome, by Islamic and Christian Crusaders, by the Ottoman Empire and, briefly, by the British after World War I. The British agreed to restore at least part of the land to the Jewish people as their ancestral homeland. It was never ruled by Arabs.

See: Palestinian People Do Not Exist

So there you have it. The Commander in Chief of the like-it-or-not dominant military power spouting Muslim propaganda. Who thinks we can continue to go on like this and not end up living in a brand-new Caliphate?

The Systematic Dismantling of a Secure America

April 15, 2010

By Janet Levy

The emotionally charged toppling of Saddam Hussein's statue in Baghdad's Firdos Square on April 9, 2003 was an ephemeral moment of unity for Americans applauding the defeat of a tyrannical regime and an enemy of the free world. The rapid victory over Saddam by U.S. forces reinforced, for Americans and the world, America's military supremacy as a force for good against evil. At that time, our nation appeared to uphold Woodrow Wilson's pre-World War I proclamation to "make the world safe for democracy."

Fast-forward to April 6, 2010, when Barack Obama informed the world that the United States would no longer function as a global superpower buttressed by nuclear weapons as a deterrence to war. With one unanticipated public statement from the putative leader of the free world, the security held by the doctrine of Mutually Assured Destruction vanished from the American arsenal, and confidence in America's ability to defend its citizens vaporized. Obama's proclamation of unilateral nuclear disarmament nullified America's willingness and ability to defend itself and its allies at a critical juncture in history when worldwide nuclear proliferation abounds.

American Thinker

dinsdag 13 april 2010

Guess who helped overthrow Kyrgyzstan’s government?

posted at 9:30 am on April 12, 2010 by Ed Morrissey

It’s a darned good thing that Barack Obama signed a new START treaty with Russia that allows them to put resources into areas other than competing on upkeep of nuclear weapons. Now that Vladimir Putin and Dmitri Medvedev have that behind them, they can concentrate on more appealing projects — such as continuing their efforts to rebuild the Russian Empire with puppet governments in former Soviet states. The Washington Post reports today that Moscow gave the violent opposition a big boost in Kyrgyzstan in the month before a coup sent its government packing:

Less than a month before the violent protests that toppled the government of Kyrgyzstan last week, Russian television stations broadcast scathing reports portraying President Kurmanbek Bakiyev as a repugnant dictator whose family was stealing billions of dollars from this impoverished nation.
The media campaign, along with punishing economic measures adopted by the Kremlin, played a critical role in fanning public anger against Bakiyev and bringing people into the streets for the demonstrations that forced him to flee the capital Wednesday, according to protest leaders, local journalists and analysts.
“Even without Russia, this would have happened sooner or later, but . . . I think the Russian factor was decisive,” said Omurbek Tekebayev, a former opposition leader who is now the No. 2 figure in the government.
Hot Air

maandag 12 april 2010

These Are the Smart People? Oh, Please

Yes, we have a highly educated, Ivy League president. Yes, we have a whole flock of back-patting, self-congratulating, fully credentialed staff. But smart ... ?

April 9, 2010 - by Kyle-Anne Shiver

If there is a single thing that Barack Obama has proved to the American people — beyond any reasonable doubt — it is that he is not smart. And neither are those so-called brilliant folks surrounding him, aiding him, advising him, and egging him on against the will of the people.

Barack Obama is charismatic. Or at least he was until mainstream Americans figured out he was a habitual liar and stopped listening to him.

From his whoppers about small things on the campaign trail (his uncle helped liberateAuschwitz; his parents married because of Selma; his father got a scholarship to America from the Kennedy’s) to his lies about very big things (his health care plan will reduce employer insurance premiums by 3000 percent, or $3,000 — still a lie), this president is now only allowed in polite company because he is the president. In any real-world company, inveterate liars are shunned as utterly untrustworthy, unreliable, unwelcome guests. (Unless their last name is “Clinton,” we shouldn’t forget.)

Pajamas Media

maandag 5 april 2010

Draaideurpiraten

Moeten we hier nu echt trots op zijn?

Hr. Ms. Tromp ontwapent volledige piratengroep

Het luchtverdedigings- en commandofregat Hr. Ms. Tromp heeft vandaag in totaal 12 piraten ontwapend. Zij maakten deel uit van 1 volledige piratengroep.

De 2 aanvalskiffs en een moederskiff werden op een afstand van 16 nautische mijlen gedecteerd door het radarsysteem van het marinefregat. De Lynx-helikopter werd voor verder onderzoek ingezet en hierbij werden ladders in de skiffs opgemerkt. Ladders worden door piraten gebruikt om bij koopvaarders aan boord te komen. Vervolgens is de Tromp in volle vaart richting de skiffs gevaren.

Bootjes onderschept

Waarschuwingsschoten vanaf Hr. Ms. Tromp dwongen de beide aanvalskiffs tot stoppen. RHIBS (snelle motorboten), met aan boord eenheden van het Korps Mariniers, stelden de aanvalskiffs veilig. Daarna is ook de moederskiff onderschept. Onderzoek wees uit dat de ladders en andere verdachte materialen over boord zijn gegooid door de piraten.

De piraten zijn, volgens de richtlijnen van de Europese Unie, op de moederskiff geplaatst en richting de Somalische kust gestuurd. Er is voldoende voedsel en brandstof meegegeven om de Somalische kust te bereiken. De aanvalskiffs zijn conform de richtlijnen vernietigd door Hr. Ms. Tromp.

Operatie Atalanta

Hr. Ms. Tromp neemt momenteel deel aan de EU-operatie Atalanta. In totaal zijn meer dan 143 piraten ontwapend door de deelnemende eenheden van Operatie Atalanta. De Tromp heeft 73 piraten ontwapend. Door onder meer dit soort acties kunnen koopvaarders veiliger door het Somalisch Bassin varen.

Defensie

Natuurlijk mogen we trots zijn op de mannen en vrouwen die dit soort acties niet zonder gevaar voor eigen leven uitvoeren, dat spreekt vanzelf. Maar hoe zit het met het beleid? De piraten worden met een lunchpakketje en een jerrycan extra brandstof op hun bootje gezet zodat ze weer veilig naar huis kunnen varen. Alwaar ze bij de plaatselijke Gamma een paar nieuwe laddertjes gaan kopen, zich een volledig nieuw voorraadje van "andere verdachte materialen" plus een paar nieuwe bootjes aanschaffen en vervolgens weer vrolijk op rooftocht uitgaan. En dit allemaal volgens de richtlijnen van kampioen subsidieslurper de Europese Unie.

In het kader van het debat over de miljardenbezuinigingen die de burger in de komende kabinetsperiode weer eens mag ophoesten stel ik voor dit fregat de opdracht te geven elk piratenbootje inclusief piraten naar de bodem van de zee te verwijzen, de piraten gevangen te nemen en ergens in de regio te berechten, of het fregat terug te roepen. Een dergelijke verkwisting van belastinggeld is te gek voor woorden.

NB: Hr. Ms. Tromp is vernoemd naar de beroemde admiraals Maarten Harpertszoon Tromp en zijn zoon Cornelis Tromp. Maarten Tromp was in het begin van zijn carrière tot tweemaal toe door piraten gevangengenomen en als slaaf verkocht. In 1634, toen zijn blokkadevloot heimelijk 's-nachts door een schip Duinkerker kapers werd aangevallen, liet hij de bemanning aan zijn ra's ophangen en voer zo voor Duinkerken langs ter afschrikking. Onze zeehelden zullen zich wel in hun graf omdraaien nu hun naamgenoot meewerkt aan het creëren van draaideurpiraten.

zondag 4 april 2010

Schokkende parallellen tussen PvdA en NSB.

FILANTROOP - 03 APRIL 2010

Ella Vogelaars hete adem slaat weer eens als een sirocco over de drassige, Hollandse poldergrond. Te strak in haar La Perla-setje of toch knettergek? De voormalige straatventer van het communistische clubblad De Waarheid ziet schokkende parellen tussen PVV en NSB.

Maar het vreemde van die veronderstelling is dat in het partijprogramma van de PVV met geen woord gerept wordt over de afwijzing van de parlementaire democratie. Leg het partijprogramma van de NSB uit 1931 voor je neus, en het staat er toch echt.

Lees verder op: Archief Het Vrije Volk

Guam may tip over and capsize?

Ever wonder why governments do stupid things? Well, looks like not only smart people get elected.

United States Congressman, Hank Johnson is apparently worried that the Asia Pacific island of Guam would “tip over and capsize” from a planned influx of American troops.

While questioning Admiral Robert Willard, the head of the US Pacific fleet, the two-term Democratic Congressman from Georgia expressed concerns about the plans to post up to 5000 extra marines, and their families, to the island.

Since the video became a hit on the internet, the congressman has declared that he was "obviously joking". Read the article, watch the clip and judge for yourself: Telegraph.co.ukLet's just say it is a good thing he is a politician and not a stand-up comedian...

zaterdag 3 april 2010

Meer mens met minder migranten

ENCINA NAVAN - 03 APRIL 2010

In 2060 wonen er net zoveel niet-westerse allochtonen in Nederland als westerlingen.
Hoe zou ons land er hebben uitgezien zonder migranten?

In 1960 telde Nederland 11.417.254 inwoners. Sindsdien zijn er ruim 5 miljoen bijgekomen (CBS, tabel). In dat jaar 1960 was het aantal buitenlanders in Nederland te verwaarlozen, namelijk 107.000 personen. In 2009 wonen er inmiddels bijna 3,3 miljoen allochtonen in Nederland, waarvan 1,8 niet-westerse.

Het jaar 1960 is een scharnierpunt in de ontwikkeling van het geboortecijfer in Nederland. In de jaren na 1960 daalt het gemiddeld aantal kinderen per vrouw dramatisch om rond 1980 op de 1,6 te blijven steken (CBS, tabel). Niet-westerse allochtonen uit Afrika krijgen gemiddeld 2,4 kind en Marokkanen 2,9, Turken 2,1 (CBS, tabel). Het algemene beeld is dat westerse allochtonen net zoveel kinderen krijgen als Nederlanders, of zelfs minder, terwijl de niet-westerse boven het gemiddelde zitten.


Als de bevolking van Nederland alleen de resultante zou zijn van geboorte en sterfte, dan zou het aandeel van Nederlanders (en westerse allochtonen) elke generatie ongeveer met 25 % afnemen. Een generatie telt ongeveer 29 jaar omdat op die leeftijd de westerse vrouw gemiddeld haar eerste kind krijgt.
De toename van niet-westerse allochtonen is moeilijker te berekenen, omdat de leeftijdsopbouw van die populatie anders is dan die van Nederlanders en westerse allochtonen. Deze populatie verdubbelt ongeveer elke 25 jaar door geboorte en immigratie. Omdat deze populatie (relatief) twee maal zoveel jongeren onder de 15 jaar telt als de Nederlanders, en dus twee maal zoveel gezinnen gaan vormen, zal deze ontwikkeling zich in de komende generatie ZEKER voortzetten.

Rond 2060 zal Nederland 8 miljoen niet-westerse allochtonen tellen tegen 8 miljoen Nederlanders en westerse allochtonen. Van deze 8 miljoen zal de meerderheid moslim zijn, omdat zij binnen de niet-westerse allochtonen de hoogste vruchtbaarheidscijfers hebben. Omdat de samenstelling van de populatie zo jong is, is het onmogelijk om deze veranderingen tegen te gaan zonder een actief overheidsbeleid.

In de periode 1961-1994 zijn er 2,95 miljoen mensen naar ons land gemigreerd (CBS, tabel).

In de periode 1995-2008 zijn er 1,6 miljoen mensen naar ons land gemigreerd (CBS, tabel).

Alleen al door immigratie is de bevolking van Nederland met 3,5 miljoen mensen toegenomen sinds 1960. Daarnaast heeft het niet-westerse aandeel van deze migranten een bovengemiddelde natuurlijke aanwas. Het verschil tussen de 3,5 miljoen immigranten en de 3,3 miljoen huidige allochtonen wordt veroorzaakt door sterfte, remigratie en verandering in de manier van tellen door het CBS.

Laten we eens onderzoeken hoe Nederland er had uitgezien indien de regeringen van toen meer wijsheid hadden getoond.

De tabel die dit het meest duidelijk toont wordt verstrekt door het CBS (tabel). Deze tabel toont dat in 1980 het geboortecijfer weer gaat toenemen als gevolg van de immigratie van gezinsvormers met hoge kindertallen.

Zonder immigratie en de geboorten die voortvloeit uit deze immigratie zou het aantal levendgeborenen nog enige tijd een daling hebben vertoond.

Kunnen we uitrekenen hoe groot het aandeel van niet-westerse immigratie is in het geboortecijfer? Dit kan op twee manieren, namelijk door het combineren van tabellen over bevolkingssamenstelling en immigratie, en daarnaast door te kijken hoe groot de cohorten in het verleden waren.

We nemen de bevolkingspiramide van Nederland en zetten het pijltje onderin op bijvoorbeeld 1980. De piramide wordt snel smaller aan de onderkant. Omdat we in 2010 precies één generatie verder zijn, zou dit cohort zonder immigratie nu nog maar 0,75 x 85.000 vrouwen tellen, dus ongeveer 63.000 vrouwen.

Het gerealiseerde cohort bedraagt echter 90.000 vrouwen.

Zonder immigratie zou het hele cohort van 2010 ongeveer 126.000 personen hebben geteld, terwijl dat nu dus 180.000 is. Omdat de immigratie op die leeftijd verwaarloosbaar is, moet dit verschil bijna geheel uit niet-westerse geboorten voortkomen.

Het aantal levendgeborenen, nog steeds zonder immigratie, zou in de periode 1973 tot 2010 geleidelijk gedaald zijn van 194.993 tot ongeveer 126.000. Het aantal overledenen zou iets lager zijn dan nu het geval is, maar ook hier heeft de aanwezigheid van niet-westerse bevolkingsgroepen niet zo veel uit, omdat hun leeftijdssamenstelling relatief erg jong is ten opzichte van de autochtone bevolking. De toename die de CBS tabel zou zich ook hebben voorgedaan zonder immigratie, maar dan iets minder sterk.

Rond het jaar 2000 zou het aantal sterfgevallen het aantal levendgeborenen hebben overtroffen. Op dat moment zou Nederland natuurlijk niet de 15,8 miljoen inwoners gehad hebben die op 1 januari 2000 werden geregistreerd. Het zouden er 14 miljoen zijn geweest, hetzelfde als in 1980. Vanaf 2000 zou de bevolking elk jaar met 10 tot 20 duizend personen afnemen door natuurlijk verloop.

Samengevat: de immigratie van 1,8 miljoen niet-westerse allochtonen heeft daarnaast een extra natuurlijke aanwas van 0,8 miljoen geboorten veroorzaakt. Van de emigratie moeten we ongeveer twee derde toerekenen aan Nederlanders en westerse allochtonen, die na een aantal jaren terugkeren naar hun land (blijkt uit dit pdf-document). De emigratie van niet-westerse allochtonen bedraagt hiervan ongeveer 0,3 miljoen, dit is een negatieve correctiefactor. Een selectief beleid ten aanzien van de immigratie van niet-westerse allochtonen zou de bevolking van Nederland dus met 2,3 miljoen mensen verminderd hebben.

Daarnaast zijn er nog westerse allochtonen die niet uit EU-landen komen en waar dezelfde selectiviteit op had kunnen worden toegepast. Zonder de westerse allochtonen zou Nederland nog een keer 2,5 miljoen minder inwoners hebben geteld.

Zonder immigratie zou Nederland nu ongeveer 11 miljoen inwoners hebben gehad, dus net zo veel als in 1960.

De geschetste ontwikkeling zou uiteraard enorme gevolgen hebben gehad voor de ruimtelijke ordening van Nederland.

Een groot aantal steden en wijken zou niet gebouwd zijn, zoals: Almere, Vathorst, Leidse Rijn, Zeewolde. De extra druk op de infrastructuur die is ontstaan omdat mensen verder weg gingen wonen zou zich niet hebben voorgedaan. De problemen tussen niet-westerse allochtonen en de overige groepen zouden zich niet hebben voorgedaan.

We zouden ons meer mens hebben gevoeld met minder migranten.

Na 1973 is in alle jaren de immigratie belangrijker als groeifactor dan de natuurlijke aanwas. Het jaar 1973 is demografisch gezien een scharnierjaar. Niet alleen neemt het geboorteoverschot verder af om in 2007 een voorlopig dieptepunt te bereiken, maar is het aandeel van niet-westerse geboorten steeds groter in dit geboorteoverschot. Het kindertal per niet-westerse vrouw daalt weliswaar gestaag, maar deze daling wordt te niet gedaan door de toename van de groep, zodat de absolute toename gelijk blijft of zelfs groeit.

De tabel toont bovendien dat er in de periode 1988-2009 maar liefst 1,9 miljoen mensen vertrokken zijn uit Nederland. Uit een andere tabel blijkt dat het emigratiesaldo van Nederlanders in de periode 1995-2008 maar liefst 300.000 bedroeg.

Meer over de gevolgen van immigratie die afgedwongen wordt door de overheid:

Zonder kilometerheffing toch nooit meer files

Hoe snel zal Nederland islamiseren? (1),  (2),  (3)(4)

donderdag 1 april 2010

Het geloof van de vrede in actie

Een groep fundamentalistische moslims heeft woensdagavond in Antwerpen een lezing van de Nederlandse schrijver Benno Barnard verstoord.

Barnard zou voor studenten van de Antwerpse universiteit spreken over de politieke islam. Zijn lezing had de naar zijn zeggen ironisch bedoelde titel 'Leve God, weg met Allah'. Onder het schreeuwen van bekende strijdkreten als "Allah Akhbar" en "Takfir" bestormden de moslims het podium. Gelukkig had de schrijver lijfwachten bij zich, zodat de vrijheid van meningsuiting deze avond het enige slachtoffer was. De lezing werd namelijk stopgezet.Op de website Sharia 4 Belgium staat een bericht over de lezing, getiteld: Islamdebat van Benno Barnard. Enkele fragmenten:
Beste moslimbroeder/zuster

De vijand van onze religie hebben weer een stap dichterbij gezet naar hun openlijke belediging van de islam en zijn volgelingen.

...een zoveelste klap in het gezicht van de moslimgemeenschap!...

... Laten wij als moslims dit zomaar begaan of beantwoorden wij deze zuivere provocatie met een scherpe tong...?

... Iedereen die deze oproep leest en verder bij de pakken blijft zitten zal ondervraagd worden op Yaum Al Qiyaama. "Wat heb JIJ gedaan ter verdediging van je geloof?!?"

Vol trots wordt vermeld dat deze tactiek van intimidatie en geweld ook op andere plaatsen al met succes is toegepast om kritiek op de islam te verhinderen:
Bekijk alvast hoe onze moslimbroeders in de Verenigde Staten zulke "gasten" aanpakken:Mohammed zou trots op ze zijn...

Update: Interview met Benno Barnard in het Belgische actualiteitenprogramma Terzake Videozone

Een voltreffer van dhr. Barnard: "Ik had geen betere lezing kunnen geven. Ik sprak twee zinnen en de sharia onderbrak mij. Sterker punt kon ik niet bewijzen."