dinsdag 2 augustus 2011

Het gelijk van Breivik

Overpeinzingen over een ‘verweesde samenleving’


Nu de kruitdampen uit de handguns van Breivik wat opgetrokken zijn, leek het mij goed om met enige reflectie terug te blikken en vooruit te kijken.

Breivik heeft gelijk. Niet met de moorden natuurlijk, maar wel met betrekking tot de rode draad uit zijn Manifest. Bijeengeplakt of niet, de boodschap is onmiskenbaar: het Westen heeft zitten pitten en een haar vijandige cultuur binnen de poorten gehaald, die het voortbestaan van het vrije Westen bedreigt en degenen die hiervoor verantwoordelijk moeten worden gesteld zijn de cultureel marxisten. Dat is zijn boodschap. En die boodschap is juist.

In dit stuk wil ik het niet over zijn Manifest hebben, daarover is al meer dan genoeg geschreven, ook door ondergetekende, de man in kwestie, Breivik, is volkomen doorgedraaid en verder als individu niet relevant voor wat komen gaat. Zijn opvattingen daarentegen wel. Ik wil het hebben over de oorzaken dat in het relatief ruime en rustige Noorwegen een ‘Breivik’ kan opstaan en met name welke gevolgen dat heeft voor de politieke ontwikkelingen binnen Europa over het algemeen en Nederland in het bijzonder.


De titel van dit stukje is bewust provocerend. Waarom ?

Ik ben het policor geleuter van de afgelopen decennia, tot op de dag van nu, een beetje zat. Overigens ook de harde toon van de tweets en het gestigmatiseer op blogs. Van links tot rechts. Laten we de knuppel maar in het hoenderhok gooien. Het is tijd voor bezinning.

Lees meer op: Keizers & Kleren