maandag 19 mei 2014

Ze liegen allemaal

Geplaatst door Auke Zijlstra op 19 mei, 2014 - 11:29


© PVV Euro-fractie
      
Steeds weer lees ik dat de Nederlandse politieke partijen vinden dat er bevoegdheden terug moeten naar Den Haag, dat er taken zijn waar Brussel zich niet mee moet bemoeien, en dat de rol van de nationale parlementen groter moet zijn.

Helaas, al die partijen liegen. En liegen opnieuw. En nog een keer.


De waarheid is dat alle partijen, met uitzondering van de PVV, Nederland volledig willen uitleveren. Alle partijen willen dat Nederland niets meer te zeggen heeft. Hoe ik dat weet? Heel simpel, ik kijk naar waar partijen voor en tegen gestemd hebben.
We hadden al de voorstellen van het Europees Parlement waarbij het parlement zelf bepaalt welke politieke partijen nog mogen meedoen aan de Europese verkiezingen. Deze partijen moeten daarbij wel de doelstellingen en waarden van de EU ondersteunen, wat in de praktijk betekent dat elke kritische noot wordt verboden. En ja, alle Nederlandse partijen steunden dit. Behalve de PVV natuurlijk. Dit kunnen de laatste echte verkiezingen zijn.


Maar het wordt nog erger. In het Europees Parlement is ook gestemd over het programma van Stockholm.  Het programma van Stockholm beschrijft de prioriteiten van de EU voor 'een gezamenlijke ruimte van recht, vrijheid en veiligheid'. Dat wil zeggen: Brussel wordt de baas over ons ministerie van Justitie. Strafrecht, immigratie, alles.


Interessant is dat er een amendement werd ingediend met de volgende inhoud:
'is van mening dat de bijzondere wetgevingsprocedure moet worden opgeheven'.
Voor een normaal mens is dit amendement niet te begrijpen. Maar de juristen die dit hebben opgesteld weten exact wat het betekent. En parlementariërs die hier voor stemmen weten het ook exact.


Het Verdrag bepaalt waar Nederland al niets meer over te zeggen heeft (dat is de gewone wetgevingsprocedure) en waar Nederland via de Raad nog kan blokkeren. Dan is er sprake van de 'bijzondere wetgevingsprocedure'. Voor bijvoorbeeld landbouw en visserij is er geen enkele vorm van nationaal beleid meer mogelijk. Dat is helemaal aan Brussel gegeven: de gewone wetgevingsprocedure.


En nu wordt hier dus gesteld dat alles onder deze vorm moet vallen. Dan heeft Brussel de totale macht, kan over alles wetgeving maken (ook als het niet in het Verdrag staat! Dat komt voort uit een uitspraak van het Europees Hof), en het is zelfs nog erger, het EP gaat dan zelf over verdragswijzigingen! Het EP kan belastingen invoeren, de EU uitbreiden met Turkije (en ze hebben al plenair gestemd voor toetreding van Oekraïne!), en er zijn ook geen veto's meer op het meerjarenbudget. Zolang er een eenvoudige meerderheid van lidstaten in de Raad ergens voor is, heeft Nederland dan het nakijken. Aangezien, naar goed socialistisch gebruik, er meer lidstaten zijn die geld ontvangen dan geld betalen, is er overal altijd een meerderheid voor.


Lees verder op: De Dagelijkse Standaard