zondag 15 november 2009

Sociale kosten van migratie in Europa – de feiten (4)

E.J. BRON - 14 NOVEMBER 2009


”Wat de islamitische migratie Europa kost – Een afrekening met een mythe” heet een essay van Michael Mannheimer. Het gaat hierbij om het waarschijnlijk meest omvangrijke journalistieke onderzoek m.b.t. Het onderwerp hoeveel de islamitische migratie Europa kost. Dit is het vierde deel van een serie artikelen, waarin de kosten van migratie in Europa onder de loep worden genomen. In het onderstaande artikel wordt Zwitserland als voorbeeld genomen.
(Deel 1, 2 en 3 werden door ondergetekende op respectievelijk 7, 8 en 11 november op HVV geplaatst).


Voorbeeld Zwitserland


80 % van de Zwitserse sociale uitkeringen gaat naar buitenlanders, asielzoekers en vers ingeburgerde immigranten (Roger Köppel: ”Zuwanderung in die Sozialsysteme”, commentaar in: ”Die Weltwoche”, uitgave 14/2007).

Archief Het Vrije Volk