maandag 29 september 2008

De vrijheid van het woord moet worden hersteld

Bat Ye'or (68) is historica. Ze werd geboren in een Franstalig milieu in Egypte, maar in 1957 uitgezet. In 1983 muntte zij het begrip dhimmitude, een benaming voor de houding van verinnerlijkte onderwerping aan de islamitische superioriteit die van een dhimmi (een jood of christen die het oppergezag van de islam erkent) wordt verwacht, zoals arabist Hans Jansen schreef in het voorwoord van haar boek Eurabië (Meulenhoff, 2007). Bat Ye'or zegt dat Europa zich overgeeft aan de islam. Eind juni was de Britse te gast bij de Vlaamse conservatieve denktank Pro Flandria, waar zij haar ideeën toelichtte. Bat Ye'or is een nom de plume. Haar echte naam is Gisèle Orebi-Littman. Bij deze een interview met haar via !Uitkijk.

Het einde van de Samenwerking

Een kort science fiction verhaal
Hans Jansen

We hadden de Wijkcommissaris voor Culturele Diversiteit nooit zo veel macht en bevoegdheden moeten geven, overwoog de voorzitter. Zijn schoenen sopten. Hij was op weg naar wat nog een paar maanden zijn huis zou zijn. Het was een wonderlijke bijeenkomst geweest. De Wijkcommissaris had zich onverbiddelijk opgesteld. Bij nationaal referendum hadden hij en zijn collega’s nu eenmaal inderdaad de bevoegdheid gekregen aan een gebouw een multiculturele functie toe te kennen. Er wonen nog wel weinig, misschien zelfs geen gelovigen in de omgeving van het ‘bezit’ van de Samenwerking, had hij destijds al uitgelegd, maar juist daarom getuigt het van respect om wat nu de bibliotheek is te sluiten en in dat gebouw een gebedshuis te vestigen. Het ging bovendien toch om een bibliotheek met voornamelijk vermaaksboeken. Ach, wat was het lang geleden en wat leek het tegelijkertijd dichtbij.

Lees de rest hier

Uit: Els van Eijden & Wilma Hoeflaken, Samenwerking 100 jaar: Verhalen van schrijvende bewoners, Amsterdam 2008, pp. 55-59.

De oorzaken van de kredietcrisis

Het is niet de vrije markt, maar juist het overheidsingrijpen in die markt dat de huidige crisis heeft veroorzaakt.


Van alle kanten horen we dat de crisis is veroorzaakt door de hebzucht van bankiers en andere financiële instellingen, en dat de tijd van het ongebreidelde marktdenken nu duidelijk voorbij is.

Maar bankiers zijn altijd al hebzuchtig geweest, net zoals de andere spelers op de vrije markt. Zoals Adam Smith al opmerkte: het is niet uit de goedheid van zijn hart dat de bakker brood bakt. dit doet hij alleen om er zelf beter van te worden.

Dus hebzucht per se verklaart niet waarom banken nu opeens massaal zulke grote fouten hebben gemaakt die de hele economie in gevaar brengen. Normaliter als een bedrijf op de vrije markt foute beslissingen neemt, slechte investeringen doet, dan maakt het verlies en gaat het uiteindelijk failliet of wordt het opgekocht. Langdurig en op grote schaal slechte investeringen doen is in de vrije markt simpelweg niet mogelijk.

En dit is meteen het probleem: terwijl de schuld voor de huidige crisis bij de vrije markt wordt gelegd, is er feitelijk helemaal geen sprake van een vrije markt. Het zijn juist de onderstaande voorbeelden van overheidsingrijpen in de markt die de oorzaak zijn van het riskante gedrag van banken en daarmee van de crisis.

Lees de rest van dit artikel hier: Meervrijheid

Palestina moet worden teruggegeven aan de Arabieren

In een toespraak ter ere van “al-Quds Day” verklaarde Hassan Nasrallah, leider van Hezbollah, afgelopen vrijdag dat heel Palestina heilig was en alleen toebehoorde aan de Arabieren. “Palestina, van de zee tot de rivier, is het eigendom van Arabieren en Palestijnen en niemand heeft het recht zelfs maar een korrel aarde of één enkele steen op te geven, omdat elke korrel van het land heilig is. Het hele land moet worden teruggegeven aan de rechtmatige eigenaars’ zei Nasrallah op een dag waarop de moslims hun aanspraak op de heilige stad Jeruzalem gedenken.

Nasrallah beweerde dat Israël en de joodse lobby de wereld regeerden en invloed uitoefenden op de VS en haar bondgenoten, en legde uit dat jihad de enige manier was om resultaten te bereiken.

“Ons land zal bevrijd worden, niet door te bedelen bij de VS of het Westen, maar door de wil, de vastbeslotenheid, het verzet en de opofferingen van de mensen in dit gebied,” zei hij.

In zijn toespraak legde de leider van Hezbollah de nadruk op de heiligheid van Palestina en het lijden van de Palestijnen, en zei: “De islamitische natie heeft een historische verplichting tegenover Jeruzalem, Palestina en het Palestijnse volk.”

Eerder op vrijdag waarschuwde de voormalige Iraanse president het Westen dat de steun voor Israël een averechtse uitwerking zou hebben terwijl honderdduizenden mensen rally’s bijeenkwamen om hun steun te betuigen aan de aanspraak van de moslims op Jeruzalem.

Akbar Hashemi Rafsanjani, die in de Iraanse politiek nog steeds gezien wordt als een invloedrijk man, zei dat de VS, Groot-Brittannië en Frankrijk Israël steunen – en dat dit gevaarlijk is.

“Uiteindelijk zullen ze zichzelf in de problemen brengen,” zei Rafsanjani tijdens een gebedsceremonie in Teheran ter gelegenheid van “al-Quds Day”.

Israël zou “hardere en meer offensieve actie kunnen ondernemen” tegen Iran dan de Verenigde Staten en de Arabische wereld, waarschuwde Rafsanjani, die aan het hoofd staat van een machtige groep geestelijken die de hoogste leider van het land kunnen benoemen en wegsturen.

De staatstelevisie toonde op vrijdag ook clips van hardliner President Mahmoud Ahmadinejad in New York. De president, die in de VS is voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, zei dat Israël niet de steun heeft van de gewone mensen in de Verenigde Staten.

Hij sprak ook zijn afkeuring uit over de honderden demonstranten die tijdens deze trip tegen hem protesteerden.

“Het was een grote mislukking voor hen,” zei Ahmadinejad.

De meest recente anti-Israël opmerkingen van de Iraanse leiders komen op het moment dat duizenden in steden door het hele land bijeenkomen om te protesteren tegen de nog steeds voortdurende greep van Israël op Jeruzalem, de stad waar de profeet van de islam Mohammed volgens de moslims zijn reis naar de hemel begon.

In de hoofdstad Teheran scandeerden demonstranten “Dood aan Amerika” en “Dood aan Israël” om de dag van “al-Quds” te gedenken. Sommige demonstranten verbrandden ook Amerikaanse en Israëlische vlaggen.

Volgens een verklaring van het Centrale Joodse Comité in Teheran, waarvan een kopie ter beschikking werd gesteld aan The Associated Press, nam de joodse gemeenschap van Teheran ook deel aan de demonstratie.

De staatstelevisie deed verslag van verscheidene dergelijke demonstraties in alle andere provinciale hoofdsteden en kleinere steden door het hele land.

Sinds de islamitische revolutie in 1979 heeft Iran de laatste vrijdag van de islamitische heilige maand Ramadan gevierd als “al-Quds Day”, als een manier om steun te betuigen aan de Palestijnen en het belang van Jeruzalem voor de moslims te benadrukken.

Ook in de Syrische hoofdstad Damascus werden bijeenkomsten gehouden ter gelegenheid van “al-Quds”.

Meer dan 3.000 personen kwamen bijeen bij het Yarmouk-vluchtelingenkamp, ze droegen Palestijnse vlaggen en anti-Israël spandoeken. De bijeenkomst werd bijgewoond door verscheidene functionarissen van in Syrië gevestigde Palestijnse facties zoals Ahmed Jibril, de secretaris-generaal van het radicale Popular Front for the Liberation of Palestine General-Command.

“Deze dag is een dag van volkswoede in de Arabische en islamitische naties. Die is gericht tegen allen die samenspannen tegen Palestina en Jeruzalem,” zei Jibril, blijkbaar verwijzend naar Arabische landen die betrekkingen met Israël onderhouden. “Jeruzalem wordt elke dag verder verwoest en aan het judaïsme aangepast, terwijl de Israëlische vlag in hun hoofdsteden wappert.”

Een andere functionaris, Ziad Nakhale van de groep Islamic Jihad, zei dat Jeruzalem heilig is voor de moslims en dat “we alle moslims over de hele wereld oproepen om het te bevrijden.”

De twaalfjarige Mohammed Kheir, die gekleed in een camouflage-uniform deelnam aan de bijeenkomst, zei dat hij Jeruzalem nooit zal vergeten.

“Palestina is van ons en het is het meest kostbare voor mij. We zullen het nooit vergeten. Dat is wat mijn vader ons heeft geleerd,” zei de jongen.

Commentaar: Hij zei of infereerde niet dat het toebehoort aan de Palestijnen, hij zei dat het toebehoort aan de Arabieren. Hij zei eindelijk de “waarheid” – het gaat niet om een Palestijns–Israëlisch conflict – dat is nooit zo geweest. Waar het om gaat is dat de Arabieren onmogelijk joden als leiders van een joodse staat kunnen accepteren in een gebied waarvan zij denken dat het EIGENDOM is van de Arabieren! Het gaat niet eens om land – het gaat erom dat de Arabieren de controle erover kwijt zijn en die willen ze terug. Mijn beste Westerse vrienden en collega’s, wat hebben jullie nog meer nodig om je ogen te openen voor de fundamentele oorzaken van de problemen hier? Er is nu een heel andere reeks tactieken en strategieën nodig – hebben jullie de moed dit toe te geven?

GS Don Morris, Ph.D.

Lees de Engelse versie hier: docstalk.blogspot.com