dinsdag 29 mei 2012

Het tegengaan van islamisering is geen doelstelling van regeringsbeleid...32 417


Kabinetsformatie 2010 Nr. 36

MOTIE VAN HET LID HALSEMA C.S. Voorgesteld 27 oktober 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat iedereen in ons land gelijkwaardig wordt behandeld;

overwegende, dat diegenen die van elders naar Nederland zijn gekomen, alsmede hun kinderen en kindskinderen, een positieve bijdrage kunnen leveren aan onze samenleving, mits zij zich daarvoor inzetten en daartoe ook ruimhartig de kans krijgen;

overwegende, dat maatregelen, en in het bijzonder die maatregelen die asiel, immigratie, gezinsmigratie, inburgering en diversiteitbeleid betreffen, gericht zijn op het uitbannen van misbruik en misstanden en niet mogen leiden tot ongelijkwaardige behandeling van mensen*;

verzoekt de regering in woord en daad uit te dragen dat het tegengaan van islamisering geen doelstelling van beleid is*,

en gaat over tot de orde van de dag.

Halsema

Cohen

Pechtold

Roemer

* vet: Antivenin

De enige partijen die tegen deze motie stemden en die dus de islamisering wél tegen wilden gaan, waren de PVV en de SGP. Alle andere partijen (let wel: ook die van Pechtold en Roemer!) wensten doelbewust doof en blind te blijven voor de minder leuke kantjes van de 'religie van de vrede' en zich op te werpen als strijders voor het voorkomen van 'ongelijkwaardige behandeling van mensen'.

Dat het hard nodig is dat de islamisering in Nederland wordt tegengegaan, blijkt wel uit de bovenstaande bespottelijke schertsvertoning. Haatbaarden mogen vrijelijk hun gif spuien, terwijl een Nederlandse burger die tegengas wil geven, hardhandig en geboeid wordt afgevoerd. Over ongelijkwaardige behandeling gesproken!

Grijp op 12 september uw kans en schop alle partijen die onze soevereiniteit verkwanselen aan 7e eeuwse religieuze zeloten en hun voorvechters in de EU van het pluche.

Update: Nog even een stukje achtergrondinformatie uit de comments op AT5:

Eric G


27-05-2012
14:04 uur

Schandelijke vertoning! Dat dit soort minkukels oproepen tot moord is al erg genoeg, maar dat de politie een burger oppakt die hiertegen in het verweer komt vindt ik bijna net zo erg! Die ene man herken ik: die was buurtrechercheur (Tunesiër) in de Bs en Lommer. Onze buurt ondervind erg veel last van de naastgelegen moskee en zijn daar al een paar jaar over aan bet klagen tot aan de Stadsdeelvoorzitter aan toe. Naast dat mijn vriend en ik als homo geregeld worden uitgescholden hebben we ook een keer zonder enig aanleiding een klap gekregen van deze lieverdjes. De buurtrechercheur nam ze continu in bescherming dit terwijl wij degenen waren/zijn die de klappen oplopen. En nu zie ik hem weer met zijn collega's dit knap staaltje van de omgedraaide wereld voortzetten.

http://www.at5.nl/artikelen/81795/kritiek-op-politieoptreden-bij-sharia4-holland

Lees ook: http://ejbron.wordpress.com/2012/05/26/martelaren-staan-klaar-om-ook-europa-te-bevrijden-sharia4holland-video/