vrijdag 31 januari 2014

Obama’s Unserious Foreign Policy And America’s Permanent War Footing

Fickle foreign policy, increased risk.
Whatever one might think of Obama’s domestic agenda, these couplets reflected a serious intent to advance it. Thus, because ”climate change” is the cause of Western drought and Eastern floods, Obama will impose new restrictions on the use of fossil fuels; and because “reform” of unemployment insurance will get people back to work, Congress must extend the term of current insurance for 1.6 million people. People with an interest in such things know to disregard the nonsense and to take the agenda as seriously as it is meant.
Read more at: the Federalist

zaterdag 25 januari 2014

Hans Jansen - Een koffer vol dollars

Tijdens de Tweede Wereldoorlog konden de geallieerden meelezen met de Duitse militaire codeberichten. Dat maakte het, bijvoorbeeld, voor de geallieerden mogelijk om kort voor er ergens Duitse versterkingen arriveerden, terug te trekken en elders aan te vallen. Waarop die Duitse versterkingen weer verplaatst moesten worden naar het nieuwe strijdtoneel, maar helaas, vlak voor ze aankwamen... U kunt het zelf verder bedenken, en nazoeken onder het trefwoord Enigma. De Amerikanen konden in WO2 de Japanse diplomatieke codes lezen, en wisten daarom dat voortzetting van de oorlog met Japan in de Stille Oceaan, waar eiland voor eiland veroverd moest worden, niet haalbaar was. Vandaar Hiroshima en Nagasaki. Uit de inhoud van deze codes, Code Purple, bleek ook de noodzaak om in de Verenigde Staten honderden Japanners te interneren, velen hunner uiteraard onschuldig. De Japanse ambassadeur in Berlijn ontbeet vaak met Adolf Hitler, en deed dan in Code Purple verslag aan Tokio over Hitler’s ontbijtpraatjes en over het menu. Amerika las mee, en liet per radio olijk weten wat Hitler voor zijn ontbijt gehad had. Als de Duitsers ongerust bij de Japanners informeerden of de Japanse Code Purple misschien gekraakt was, ontkenden de Japanners verontwaardigd – en werden geloofd want bondgenoten stoot je niet voor het hoofd.


Lees meer op: GeenStijl


Kijk ook eens goed naar het energiebeleid van de moslimminnende Obama. Terwijl in de VS enorme hoeveelheden olie exploiteerbaar zijn geworden door fracking, en er enorme hoeveelheden gas gewonnen kunnen worden, doet Obama niets anders dan de exploitatie tegenwerken waar hij kan. De noordelijke poot van de Keystone XL pijplijn wordt al 5 jaar tegengehouden onder het mom van onderzoek naar veiligheid/milieu, nieuwe olieboringen in de Golf van Mexico zijn sinds de BP-olieramp nog steeds opgeschort. Dat dit legio banan kost en de moslimstaten in het MO kapitalen oplevert kan hem blijkbaar niets schelen...

woensdag 22 januari 2014

Europa is geen Unie

Het door BurgerforumEU afgedwongen debat over een Europees referendum verliep volgens verwachting: de partijen deden hun woordje, minister Timmerfrans concludeerde dat de burger zich beter niet kan bemoeien met het werk van belangrijke mensen, en volgende week worden een paar plichtmatige moties ongemerkt weggestemd. Einde oefening, geen referendum en de nagenoeg lege Tweede Kamer was een duidelijk signaal aan het volk dat democratie niet meer zo belangrijk is in het Europa van verkiezingsjaar 2014. Tussen Brussel en Binnenhof zit een zelfsmerend olielaagje, een kinetisch mechanisme dat geen fossiele brandstof zoals 'democratie' meer nodig heeft. Het is een gesloten circuit van politieke gunsten en dito baantjes, dat wordt gevoed wordt door een onderling gevoel van onaantastbaarheid. Er is in Europa een nauwelijks te sturen en niet te remmen macht ontstaan die nergens verantwoording voor aflegt. Een fluwelen dictatuur die vrede en welvaart aan haar bevolking verkoopt als zaligmakende idealen. Maar het belang van democratische legitimiteit is niet uit te ruilen tegen vrijhandel, een eenheidsmunt, open grenzen of andere bladgouden verworvenheden. Die worden door Europese leiders als onweerlegbare waarheden gepresenteerd, maar het zijn laagjes vernis die een democratisch tekort moeten toedekken. De EU is wellicht Europees, maar zeker geen Unie. Eenheid is niet te koop met muntjes, die moet je verdienen.


Lees meer op: GeenStijl

The Legacy of Martin Luther King, Jr.

Tuesday, January 21, 2014


Yesterday was Martin Luther King Day in the US; the TV and other media were full of stories about King and his times, and what it all means today. He has been compared to Gandhi and Mandela, become an icon for American "progressives," and, of course, a historical symbol of the nonviolent civil rights struggle of the 1950s and 1960s. He won the Nobel Peace Prize, almost every major American city has a thoroughfare named for him, and, as noted, we have a national holiday in his honor--making him and Columbus the only ones to have such holidays. He was, of course, gunned down in 1968, at the age of thirty-nine; the civil rights movement he created passed to, frankly, less capable and less visionary successors, who undermined his legacy and his goal of a color-blind nation.

Before going on, let me give my answer to this question: Was he a great man? He showed great courage, commitment to his cause, insistence on nonviolence, strong political and leadership skills, patriotism, and became a highly eloquent spokesman for civil rights. "I Have a Dream" is one of the great speeches in the English language. King's "Letter from a Birmingham Jail" likewise more than equals any Thoreau or Gandhi writings, and is not something that today's civil rights leaders, such as they are, could match, nor for that matter could the typical graduate of almost any university in the world today. (The letter's pacing, erudition, and the surgical preciseness with which it takes down opposing arguments remind me of that in General Sherman's letter to the Mayor of Atlanta.) King's life made a difference. He was a great man.Read more at: The Diplomad 2.0

zaterdag 4 januari 2014

Ice and Cold: Global Warming Believers are Today's Climate Deniers

by John Nolte 4 Jan 2014, 7:34 AM PDT

Just this week we had dozens of Global Warming-believing scientists, who specialize in researching ice melt in Antarctica, run into a helluva lot more Antarctic ice than their research told them would be there. So much more ice that their ship and three ice-breaking rescue vessels were stuck in ten feet of it for days (two of the vessels are still stuck). As I write this, the big news of the weekend is a cold snap across much of the country with temperatures reaching 20 and 30-year lows. And yet, despite all of what should be good news, the Global Cooling Global Warming Climate Change community is not celebrating.

Not only are Climate Change Truthers not celebrating, they are hysterical with worry that unexpected Antarctic ice discoveries and American winters returning to the normalcy those of us of a certain age remember, might hurt their religion crusade. The media is so worried they have coordinated a cover-up of the news from Antarctica and those of us pointing to what one might call the "science" of colder temperatures and increased Arctic ice are being mocked for doing so.

Granted, more ice in one area of a vast South Pole is not empirical proof that all is well in the Antarctic, but it is a great way to call attention to the fact that according to NASA, "In late September 2013, the ice surrounding Antarctica reached its annual winter maximum and set a new record."

Who is anti-science now?

Read more at Big Government