vrijdag 17 juli 2009

Ibrahim over taqiyya

SAM VAN ROOY

Raymond Ibrahim is de mededirecteur van het ‘Middle East Forum’ en de auteur van ‘The Al Qaeda Reader’, vertalingen van religieuze teksten en religieuze propaganda. In februari van dit jaar publiceerde hij op Pajamas Media onderstaand essay waarin hij het Westen waarschuwt voor de manier van oorlogvoeren van (radicale) moslims.

Islam, oorlog en misleiding: een synthese

Vandaag, in een tijd van oorlog en oorlogsgeruchten afkomstig uit de islamitische wereld - gaande van het on-going conflict in Gaza tot het ‘sabelgekletter’ van het nucleair gewapende Pakistan en binnenkort ook Iran - wordt de behoefte van niet-moslims om de islamdoctrine en islamdoelstellingen over oorlog en vrede en alles daartussen (verdragen, diplomatie) beter te begrijpen, uitermate dringend. Wat doet men bijvoorbeeld met het feit dat Hamas, na open en heftig keer op keer duidelijk te verklaren dat het haar ultieme doel is om Israël vernietigd te zien, ook ‘vredesverdragen’ nastreeft, inclusief verschillende toegevingen van Israël - en nog raadselachtiger, die ‘vredesverdragen’ ook aanvaardt?

Lees de rest op Pundicity