dinsdag 1 december 2009

Sociale kosten van migratie in Europa (6)

E.J. BRON - 30 NOVEMBER 2009

”Wat de islamitische migratie Europa kost – Een afrekening met een mythe” heet een essay van Michael Mannheimer. Het gaat hierbij om het waarschijnlijk meest omvangrijke journalistieke onderzoek m.b.t. het onderwerp hoeveel de islamitische migratie Europa kost. Dit is het zesde deel van een serie artikelen, waarin de kosten van migratie in Europa onder de loep worden genomen. Het onderstaande artikel is het 2e deel van drie delen waarin Italië als voorbeeld wordt genomen.
(Deel 1, 2, 3, 4 en 5 werden door ondergetekende op respectievelijk 7, 8, 11, 14 en 29 november op HVV geplaatst, zie de links onder het artikel).

Voorbeeld Italië

De integratieleugen

Archief Het Vrije Volk