dinsdag 25 oktober 2011

Leve de cultuurverrijking...

Toch fijn dat de aanhangers van de religie van de vrede hun regionale geschillen op ons grondgebied komen uitvechten.

Incidenten tussen Koerden en Turken Arnhem

Immigratie is een echte verrijking voor onze cultuur volgens minister Leers (Immigratie en Asiel, CDA). Ongetwijfeld zal hij ook vandaag weer een paar honderd asielzoekers/immigranten/gezinsherenigers met open armen in ons land ontvangen om hun bijdrage aan onze cultuur te gaan leveren. Wie weet, gezien de toestand in Noord-Afrika en het streven van de EUSSR om ook met landen als Libië vrij verkeer van goederen, diensten en personen mogelijk te maken (zie MEDEA) brengen we het misschien ooit nog wel eens tot een echte stammenoorlog op vaderlandse bodem... 

De massa-immigratie kost ons al iets van 13 miljard per jaar. Hoeveel zal de Nederlandse belastingbetaler weer moeten ophoesten voor te repareren schade, extra politie-inzet enz.? Kunnen we misschien de kosten daarvoor eens verrekenen met de talloze subsidies die deze groepen ontvangen voor allerlei culturele activiteiten? Lijkt me wel zo eerlijk tegenover de hardwerkende autochtoon!