zaterdag 10 september 2011

Ontkenners en ondersteuners van de islamisering zullen spoedig ter verantwoording worden geroepen


Wij islamcritici kunnen er zo vaak als we willen op wijzen, dat het primaire doel van de islam de wereldheerschappij is. We kunnen onze beweringen bewijzen met duizenden uitspraken van islamitische geleerden, met honderden foto´s van demonstrerende moslims overal ter wereld, waarop ze affiches omhooghouden, waarop ze exact datgene eisen respectievelijk voorspellen: de wereldheerschappij van de islam. We kunnen wijzen op de tientallen soera´s en desbetreffende passages in de Hadiths, waarin dit wordt geëist. We kunnen uit duizenden boeken van islamitische geleerden citeren, die dit precies bevestigen: de islam is pas perfect, wanneer hij de wereldheerschappij bezit.

Het is echter net, alsof je tegen een muur praat. Meer nog: die deze niet onderhandelbare islamitische aanspraak op wereldheerschappij alleen maar citeren, worden door diegenen, tegen wie deze aanspraak gericht is en die wij willen waarschuwen, als haatpredikers, aanhangers van een onbehouwen samenzweringstheorie van een “zogenaamde” islamisering van Duitsland en Europa, als “gekken” of potentiële massamoordenaars a la Breivik gestigmatiseerd.

Behalve de gebruikelijke belastering van ons islamcritici, hebben het politieke establishment, de links aangestuurde media en de zich al lang aan de islam opdringende partijen van alle politieke richtingen inhoudelijk echter niets in te brengen tegen onze feiten en terechte waarschuwingen. Bijzonder duidelijk is hun sprake- en hulpeloosheid te zien, wanneer de aanspraak op wereldheerschappij door de moslims zelf wordt geëist. Op niet mis te verstane wijze, wereldwijd, al lang in het hart van bijna alle grotere westerse steden (bijvoorbeeld in Nederland, zie foto boven) en direct voor de ogen van de aanwezige journalisten en politici.

Plotseling wordt datgene, waarop wij islamcritici al tientallen jaren wijzen, door duizenden islamitische kelen en honderden islamitische affiches op indrukwekkende wijze en onweerlegbaar bevestigd. Maar in alle gevallen blijven de media zwijgen. Want of ze zijn er intellectueel niet toe in staat om die haat- en wereldheerschappijdemonstraties van de moslims in verband te brengen met de haat- en wereldheerschappijfilosofie van de islam, of ze zien dat de waarschuwingen van islamcritici op een dramatische manier worden bevestigd en willen hun fatale foutieve inschatting m.b.t. de islam niet toegeven.

Lees meer op: Verzamelde vertalingen van E. J. Bron