donderdag 25 september 2008

Met vlag en wimpel gezakt

Premier Balkenende onderhandelde destijds namens Nederland op de EU-top in Lissabon over de nieuwe Europese Grondwet/Verdrag van Lissabon en was bijzonder tevreden over de door hem behaalde resultaten. Jubelend kwam hij het Nederlandse volk vertellen dat "er recht is gedaan aan de zorgen die in Nederland leven”.

Dat de gemiddelde Nederlander niet zat te wachten op een Europese superstaat, maar op heel veel terreinen gewoon in zijn eigen land op zijn eigen manier zijn eigen boontjes wil doppen had Balkenende wel door. Gelukkig had hij daar ook meteen een oplossing voor en onder druk van Nederland was er al spoedig geen sprake meer van een Europese vlag of volkslied. Hoera, hoera. De symbolen waren afgeschaft, dus er was niets meer aan de hand. De Nederlandse burger kon rustig gaan slapen, Den Haag waakte over onze belangen.

Tegenstanders van de Europese Grondwet/het Verdrag van Lissabon hebben wel vaker gewaarschuwd dat de voorlopig gestrande Grondwet/Verdrag achter de schermen bij stukjes en beetjes zal worden ingevoerd. De herinvoering van de “nationale” symbolen van de EU is een mooi voorbeeld van deze tactiek. Het Comité van Constitutionele Zaken van het Europese Parlement heeft net beslist om de “nationale” symbolen van de EU in ere te herstellen. Volgens Daniel Hannan wordt er zelfs een nog prominentere plaats voor ze ingeruimd dan eerst. Elke keer dat de president van de EU in het Parlement verschijnt, zal nu het “nationale volkslied” klinken, terwijl alle parlementsledenleden in de houding staan.

Sneu voor Jan Peter dat zijn grote coup van Lissabon met één klap teniet is gedaan? Bij veel mensen zou de eerste gedachte echter wel eens kunnen zijn: “O, zie je wel, afgesproken werk. Hebben ze toch hun zin.” In ieder geval blijkt weer eens dat zelfs wat betreft een uiterlijkheid als dit Den Haag niet waakt voor onze belangen. De Nederlandse burger zal er goed aan doen zelf wakker te blijven.

Zie ook: My plan to sabotage the EU national anthem

Bloggers: de nieuwe dissidenten

Marianne Mikko, Estisch Europarlementariër en lid van de Sociaaldemocratische Partij van Estland maakt zich zorgen dat een groeiend aantal individuen met “kwaadaardige bedoelingen of verborgen agenda’s” gebruik maakt van blogs. Ze heeft een voorstel ingediend dat bloggers zou verplichten zich te identificeren en sommige populaire blogs zou dwingen hun belangen openbaar te maken.

"We hoeven de exacte identiteit van de bloggers niet te weten. Wat we nodig hebben zijn hun kwalificaties, een kwaliteitsmerk, openheid over wie er schrijft en waarom. Dit is nodig om er zeker van te zijn dat we de bron kunnen vertrouwen,” zei ze.

Uit een onlangs uitgelekt intern rapport van de Europese Commissie blijkt dat de EU in de strijd om de “hearts and minds” online het onderspit delft. “De blogs blijven in overweldigende mate negatief,’ vermeldde het rapport.

Brussel ligt nog steeds op koers om haar ideaal van een Europese superstaat te verwezenlijken. Ten koste van alles moet deze ondemocratische heilstaat, die in nauwe samenwerking met de islamitische landen paal en perk moet stellen aan de verderfelijke invloed van de VS, een feit worden. Dat de Europese burger naast de Eurofiele propaganda van de politieke elite beschikt over onafhankelijke bronnen van informatie wordt op z’n minst als “unhelpful” gezien. Vandaar deze eerste stap in de “search and destroy”-missie van de EU met als uiteindelijk doel de bloggers het zwijgen op te leggen.

De actie van vandaag zal niets bijdragen aan de populariteit van de EU. Integendeel, juist door dit soort zaken begint Brussel steeds meer gelijkenis te vertonen met Moskou, waar politiek onwelgevallige meningen met alle mogelijke middelen werden en worden onderdrukt. Het schrijven over controversiële zaken brengt in de huidige maatschappij, waarin bepaalde groepen geweld niet schuwen, risico’s met zich mee voor de schrijvers persoonlijke veiligheid (wat op zich al een levensgroot schandaal is). Anonimiteit is voor veel bloggers dan ook van levensbelang. Het feit dat Brussel zijn eigen belangen boven de levens van de Europese burger stelt zegt al genoeg. De blogger is de nieuwe dissident. Het wachten is straks op een Europese goelag.

Zie ook: Euro-MP's to vote on anonymous blog ban