donderdag 21 augustus 2014

De ISIS-mythe van de media doorbreken

Ken je vijand. Om te weten wat ISIS is, zullen we de mediamythes rond ISIS moeten ontkrachten.

ISIS is geen nieuw fenomeen.
Wahabietenlegers vallen Irak al sinds meer dan tweehonderd jaar aan om sjiieten uit te roeien. Een van de meer wrede aanvallen vond plaats tijdens de ambtsperiode van President Thomas Jefferson.
In datzelfde jaar kwam het Amerikaanse marinierskorps in actie tegen de Barbarijse zeerovers en opende West Point zijn deuren. Zelfs als Noam Chomsky, Michael Moore en Howard Zinn via Ouijabord met elkaar zouden communiceren, dan nog zouden ze moeilijk de Verenigde Staten of een oliepijplijn de schuld kunnen geven van de aanval van de Wahabieten op de Iraakse stad Karbala in 1802.
Vergeet dat de media ISIS afschildert als een nieuwe extreme groepering die zelfs door de sinds kort gematigd genoemde Al Qaeda te extreem wordt gevonden; de legers van ISIS doen precies hetzelfde wat Wahabietenlegers al eeuwen doen. ISIS heeft Twitter-accounts, pick-up trucks en andere van het Westen geleende technologie, maar de ideologie en wreedheid van ISIS zijn altijd al onderdeel geweest van de islam. Isis is geen nieuw fenomeen.
Soennieten en sjiieten zijn al duizend jaar lang bezig elkaar uit te moorden. Andere moslims als ongelovigen bestempelen en ze te vermoorden is ook al veel ouder dan de bomgordel.
Al Qaeda en ISIS liggen met elkaar overhoop omdat de Iraakse naamgenoot een andere agenda heeft. Al Qaeda heeft altijd bestaan uit verschillende facties met eigen agenda's die niet meer of minder extreem waren, maar voortkwamen uit verschillende nationale achtergronden.
Bin Laden gaf prioriteit aan Saoedi-Arabië en Amerika. Daarmee verkreeg Al Qaeda training van Hezbollah, waardoor 9/11 mogelijk werd. Deze samenwerking op laag niveau kwam in gevaar toen Al Qaeda in Irak het voeren van een religieuze oorlog tegen de sjiieten tot prioriteit maakte.
Dat betekende niet dat Bin Laden sjiieten wel mocht en vond dat AQIQ 'extreem' was omdat het hen doodde.
Tijdens de oorlog in Irak had Bin Laden het doel van Al Qaeda in Irak, de strijd tegen de sjiitische 'Verwerpers', ondersteund door deze voor te stellen als een aanval op Amerika. AQIQ's Zarkawi had achter gesloten deuren duidelijk gemaakt dat hij geen trouw zou zweren aan Osama bin Laden als de terroristenleider zijn campagne tegen de sjiieten niet ondersteunde.
Bin Laden en de Taliban konden even goed overweg met Sipahe Sahaba en Lashkar-e-Jhangvi, die mankracht aan de Taliban leverden terwijl ze sjiieten in Afghanistan en Pakistan afslachtten.  Vorig jaar doodde LEJ meer dan honderd sjiitische Hazara's met een enkele bomaanslag.
Het verhaal dat ISIS extremer zou zijn dan Al Qaeda omdat het sjiieten en andere moslims doodt, houdt zelfs in de recente geschiedenis geen stand.
Het komt de media goed in hun kraam te pas om de opkomst van nieuwe extremistische groepen af te schilderen als radicalisering door de Amerikaanse buitenlandse politiek, Israëlische blokkades of Deense spotprenten. Bij nader inzien blijkt echter dat deze groepen niet geradicaliseerd zijn, maar dat ze in plaats daarvan hun capaciteiten hebben uitgebreid.
ISIS begreep dat het aantrekkelijker zou worden voor soennitische Arabieren in Irak en rond de Perzische Golf door sjiieten en later Koerden aan te vallen. Bin Laden probeerde moslims over te halen zich achter hem te scharen door Amerika aan te vallen. ISIS haalt moslims over zich bij hen aan te sluiten door het doden van sjiieten, Koerden, christenen en iedereen die geen goede soennitische Arabier is.
Elk nieuwsbericht houdt vol dat ISIS een extreme uitschieter is, maar als dat echt waar was, dan had ISIS onmogelijk aanzienlijke stukkenen van Irak en Syrië kunnen veroveren. ISIS is groot en machtig geworden omdat de ideologie ervan de meeste strijders en de meeste financiële steun heeft aangetrokken. ISIS is machtig omdat het populair is.
ISIS is populairder en machtiger geworden dan Al Qaeda omdat moslims andere moslims nog meer haten dan dat ze Amerika haten.
ISIS is geen macht van buiten die op onverklaarbare wijze Irak overrolt en iedereen op zijn weg terroriseert. Het is in werkelijkheid het publieke gezicht van een soennitische coalitie. Wanneer ISIS Yazidi's afslacht, volgt het niet alleen een ideologie, het geeft de soennitische Arabieren wat ze willen.
 Een overlevende Yazidi vluchteling vertelde CNN dat zijn Arabische buren hadden meegedaan met de moordpartij. Het was niet alleen ISIS die een hulpeloze bevolking terroriseerde. Dit was islamitische suprematie in actie.
ISIS overheerst in Irak en Syrië omdat het kracht put uit steun van de soennitisch-Arabische bevolking. Het krijgt die steun door het vermoorden en verdrijven van christenen, Yazidi's, sjiieten, en een lange lijst van volkeren die noch moslims, noch Arabieren zijn, en door hun land en bezittingen aan de soennitische Arabieren te geven.
De media hebben jarenlang ontkend dat de burgeroorlog in Syrië een sektarisch conflict was tussen soennieten en sjiieten.  Ze kunnen dit overduidelijke feit in Irak niet ontkennen, maar ze vermijden zorgvuldig de implicaties onder ogen te zien.
Een leger alleen zal moeite hebben om genocide te plegen tenzij het medewerking krijgt van de plaatselijke bevolking die wil dat een andere groep wordt uitgeroeid.
Wanneer we het over ISIS hebben, dan hebben we het in werkelijkheid over soennitische Arabieren in Irak en Syrië. Niet over allemaal, maar over genoeg opdat ISIS de vaandeldrager is geworden voor de soenitische zijde in de burgeroorlogen in Syrië en Irak.
Hillary Clinton en John McCain kunnen dan wel klagen dat we de opkomst van ISIS hadden kunnen voorkomen door de goede jihadi's in Syrië te bewapenen, maar als ISIS is gaan overheersen omdat zijn agenda de steun had van het volk, dan maakt het geen enkel verschil wie we wel of niet hadden bewapend.
We hebben het Iraakse leger tot de tanden toe bewapend, maar dat heeft niets geholpen omdat het leger geen bredere consensus vertegenwoordigde in een langs religieuze en etnische lijnen verdeeld Irak.
Om ISIS te begrijpen moeten we verleren wat de media ons vertelt. De media vertelt ons dat terroristen alleen maar een extreme randgroepering van de bevolking zijn. Als ze de steun van de bevolking hebben, dan is dat alleen omdat de burgerbevolking op de een of andere manier is geradicaliseerd. (En meestal is dat onze schuld.)
En toch houdt dat model geen stand. Het heeft nooit standgehouden.
De religieuze en etnische conflicten in het Midden-Oosten waaruit ISIS is voortgekomen en waarvan het de merknaam is geworden, dateert al van meer dan duizend jaar geleden. Als steun voor terroristen voortkomt uit radicalisering, dan zijn de islamitische legers geradicaliseerd in de tijd van Mohammed en zijn ze nooit meer ge-de-radicaliseerd.
Het Kalifaat is net als het Derde Rijk een utopie die alleen tot stand kan komen door de massamoord op en onderdrukking van allen die er niet bij horen. Dit is geen nieuwe visie. Het is de visie waarop de islam is gebaseerd.
Wat fout is aan ISIS, is ook wat fout is aan de islam.
We kunnen ISIS verslaan, maar we moeten niet vergeten dat het is geworteld in de harten van de soennitische moslims die het steunen. ISIS en Al Qaeda zijn niet meer dan symptomen van het grotere probleem.
Dat grotere probleem is te zien in de wapperende jihadvlaggen in Londen en New Jersey. We zien het door de luchthavens van Australië en Canada marcheren, op weg om zich aan te sluiten bij ISIS. We zien het in de ogen van de soennitische Arabieren die hun Yazidische buren vermoorden.
ISIS is een uiting van de moordzuchtige haat in de islam. We zijn niet alleen in oorlog met een acroniem, maar met de duistere haat in de harten van jihadis in Irak en Pakistan... en in het huis naast het onze.

Daniel Greenfield
English version here

dinsdag 19 augustus 2014

To Cross the Rubicon

zondag 17 augustus 2014

Hans Jansen - In de straten waar moslims wonen

Nog nooit is de onrust in het Midden-Oosten, en onder moslims elders, zo groot en zo zichtbaar geweest. De islam beschikt over een theorie die deze onrust verklaart: het komt door de vijanden van de islam. Die besmeuren en bevuilen het mooiste wat mensen op aarde hebben: de islam. Daarom kan een ‘goed geïntegreerde moslima’, bekleedster van een vertrouwensfunctie bij het Nederlandse Ministerie van Justitie, in volle ernst geloven, en rondtwitteren, dat het de Joden zijn die de reputatie van de islam willen verwoesten door de ISIS op te richten. Het getwitter van deze moslimdame is een goed teken. Ze heeft altijd geleerd dat alles wat islamitisch is, goed is. Nu ziet en hoort ze over handelingen die, in haar optiek, niet goed zijn, maar die aan de islam en de moslims worden toegeschreven. Dit stelt haar voor een raadsel. Het axioma dat alles wat van de islam is, goed is, kan niet veranderd worden. Dus moet er iets anders veranderen. Doen we. Het zijn dan niet moslims die uit vrije wil, en conform de sharia, deze gruwelen plegen, maar sluwe jodenmensen hebben moslims hiertoe verleid.

Wie optimistisch is, kan in deze oplossing van mevrouw een vorm van beginnende islamkritiek zien. Ze maakt immers duidelijk dat zij vindt dat handelingen die door de sharia worden aanbevolen, zoals het doden, verkrachten, uithongeren, beroven en verjagen van christenen en Yazidi’s, ongepast zijn. Dat siert haar, het is misschien wel het begin van een verandering in haar geloofsleven. Zo’n verandering is voor haar persoonlijk niet zonder gevaar, want op uittreding uit de islam en afwijzing van de sharia stelt de sharia de doodstraf, en die kan ook informeel voltrokken worden.

Lees meer op: GeenStijl

maandag 11 augustus 2014

Jodenhaat inherent aan de islam

Geplaatst door Leon de Winter op 11 augustus, 2014 - 10:14In het najaar van 2005 trok Israël zich volledig terug uit Gaza. De grenzen waren niet gesloten en de toekomst lag open. Er werden verkiezingen gehouden. Maar het volk van Gaza koos niet voor vrijheid en een betere economische en sociale toekomst, nee, het koos voor Hamas. Elke Gazaan weet wat Hamas is. Dat is een groep Jodenhatende, vrouwen- en homo’s onderdrukkende islamitische fascisten met één hoofddoel: na de uitroeiing van de Joden in Israël de stichting van een wereldwijde islamitische heilstaat. Lees hun Handvest met hun uitgangspunten erop na. Er staat een Engelse vertaling op het internet.

De als gematigd geldende Fatah bleef naar de zin van Hamas te veel invloed houden en een burgeroorlog ontstond. Hamas won die. Leden van Fatah werden van hoge gebouwen geworpen of in de straten geëxecuteerd.

De bevolking van Gaza behoort tot de meest geletterde van de Arabische wereld, dus je kunt de Gazanen moeilijk verwijten dat ze niet wisten wat ze deden. Hamas ging meteen tot de aanval over. Met raketten en mortieren werd het dagelijks bestaan in de Israëlische buurdorpen geterroriseerd.

 Lees meer op DDS

Vragen van het lid Wilders aan de Minister-President, minister van Algemene Zaken aangaande de anti-ISIS-demonstratie in Den Haag van hedenmiddag

1.)
Heeft u kennisgenomen van de anti-ISIS demonstratie van vandaag in Den Haag waar islamitische tegendemonstranten met stenen gooiden, een cameraman zijn apparatuur vernielden, het uitlopen van de volledige route van de demonstratie onmogelijk maakten, luidkeels "kankerjoden" en "Allah Akbar" scandeerden en waartegen de ME in actie moest komen?

2.)
Is de Haagse Schilderswijk nog Nederlands grondgebied of al onderdeel van het islamitisch kalifaat? Waarom capituleert de overheid voor de islam en de verwerpelijke sharia die blijkbaar al in Den Haag heerst?

3.)
Waarom heeft de politie gecapituleerd voor de tegendemonstranten door in plaats van de demonstranten de afgesproken route zoals afgesproken af te laten lopen en de straten daartoe desnoods schoon te vegen, de demonstranten te verhinderen hun weg te vervolgen door Nederland grondgebied? Is dit niet de wereld op zijn kop en de lafheid ten top?

4.)
Bent u bereid een ieder uit de Haagse Schilderswijk of elders in Nederland die onze rechtsstaat wil vervangen door het kalifaat en de sharia wil invoeren en daar geweld voor wil gebruiken het land uit te zetten en Nederland terug te geven aan de mensen die onze vrije democratische rechtsstaat wel respecteren? Zo nee wilt u dan samen met uw partijgenoot Van Aartsen zo snel mogelijk uw biezen pakken?

Bron: PVV

Journalisten zijn leven niet zeker in Schilderswijk

Geplaatst door Frank Verhoef op 10 augustus, 2014 - 20:29


De Schilderswijk in Den Haag is een no-go-area geworden voor journalisten.
Het was vandaag weer raak op de Hoefkade in de Haagse Schilderswijk. Een aangekondigde demonstratie, georganiseerd door de Facebook-groep Pro Patria, moest van de Hoefkade af omdat een grote groep islamitische tegendemonstranten van ongeveer 100 man (met ISIS-logo's, jihadvlaggen en gezichtsbedekking) hen even verderop stond op te wachten. De groep van Pro Patria werd omgeleid via de Koningstraat.

De tegendemonstranten gingen vervolgens los op zowel de politie als een klein groepje aanwezige journalisten, onder wie ikzelf. Het liep uit de hand op precies dezelfde plek als tijdens de pro-ISIS-demo. Verschillende journalisten werden belaagd: Telegraaf-verslaggever Alexander Bakker en zijn cameraman moesten rennen voor hun leven, de camera van een Novum-journalist werd vernield (zie foto hieronder), en alle nog aanwezige journalisten moesten oppassen voor talloze vliegende bakstenen.

Lees meer op: De Dagelijkse Standaard

Deze dhimmi-vertoning werd u gebracht door VVD-burgemeester Jozias van Aartsen en loco-burgemeester  Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij....