zondag 16 juni 2013

Het europees parlement ondermijnt onze democratie

Door:

Over een jaar, namelijk eind mei 2014, zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement. Het is een misvatting het Europees Parlement democratisch te achten vanwege de terminologie of omdat het wordt gekozen.

DEMOCRATIE
De essentie van democratie is dat besluiten worden genomen door mensen die het regardeert of in modern jargon: door de stakeholders. Hetzij omdat ze zelf de beslissing nemen, hetzij indirect door de door henzelf gekozen politici in een vertegenwoordigende democratie zoals die een paar decennia geleden nog in Den Haag en in de Provincies en Gemeenten functioneerde; en waarbij het niet gaat om de macht van de meerderheid plus één maar om het pogen zo veel mogelijk recht te doen aan ieders – d.w.z. van onze burgers – belangen in overeenstemming met onze christelijke en humanistische waarden.

BRUSSELS DICTAAT
Ongeveer 75% van de regelgeving komt thans uit Brussel en wordt ons opgelegd zonder dat we daar invloed op kunnen uitoefenen. Driekwart van de beleidsambtenaren wordt bezig gehouden met het implementeren van Eu-regels, en voor beleid dat ons Nederlanders aanspreekt is geen plaats meer. De invloed van onze volksvertegenwoordigers is volkomen uitgehold. Maar in het Europees Parlement hebben we er eigenlijk niets voor teruggekregen. We zijn de speelbal geworden van buitenlandse machten: Inmiddels zijn door de Eu de bevoegdheden van onze Eerste- en Tweede Kamer, Gemeente- en Provinciebesturen flink uitgehold. En de onmisbare collectieve voorzieningen zoals nutsbedrijven, die waren opgebouwd met het door onze voorouders afgestane belastinggeld en die dus ons gezamenlijk eigendom waren, hebben we onder dwang van de Eu moeten privatiseren = verkopen aan graaiende neoliberale kapitalisten, zodat wij de democratische zeggenschap over essentiële dienstverlening en prijs kwijt zijn .

NEDERLAND

Momenteel hebben wij Nederlanders 26 van de 754 zetels (volgens het verdrag van Lissabon zijn er 751, maar de Duitsers weigeren er drie in te leveren) in het EP, dat betekent 3%.)1 Denkt u dat we daar dan wat in de melk te brokken hebben? Het maakt dus nagenoeg niets uit op welke partij u stemt, of dat u niet gaat stemmen. De betrokkenheid van de burgers is de laatste 20 jaar met een procent per jaar gedaald. Federalisten beginnen zich daarom zorgen te maken om hun legitimiteit, want in 1997 was de opkomst nog 63 % en in 2009 slecht 43% (dit cijfer is bovendien geflatteerd omdat in sommige landen een opkomstplicht geldt), en bij ons 36%. Daarom is de propaganda machine ingezet met bijvoorbeeld "Het jaar van de Burger": In de meeste landen worden debatten gehouden tussen prominente EU-ers en het volk. Nederland is voorlopig niet ingeprogrammeerd. Waarom? Wellicht hebben de federalisten geen weerwoord tegen de argumenten van het Burgerforum-eu.nl?

Lees meer op: Amsterdam Post