woensdag 22 juli 2009

Hoe meer zielen, hoe minder vreugd

Wie wil weten waarom de staatskas steeds leger wordt en oma in haar luier moet blijven liggen:

Monitor arbeidsimmigratie

Kort samengevat luidt de conclusie
dat immigratie alleen voordelig
is voor de collectieve sector
als de immigranten jong zijn en
succesvol op de Nederlandse
arbeidsmarkt. In de overige gevallen
is de uitkomst negatief. Er zijn
derhalve niet te verwaarlozen risico’s
aan immigratie verbonden.
Deze risico’s tellen des te zwaarder
omdat de mogelijkheden om immigranten
te selecteren op kenmerken
als leeftijd en geschiktheid
voor de Nederlandse arbeidsmarkt
beperkt zijn. Nieuwe arbeidsmigranten
zullen worden vergezeld
van of gevolgd worden door een
veelvoud aan eigen gezinsleden en
partners van kinderen. De criteria
voor toelating van een arbeidsimmigrant
kunnen krachtens de huidige
regels niet worden toegepast
op diens volgmigranten.
Lees het hele rapport op: neerlandsbloed.net

Update: Immigratie kostte tweehonderd miljard euro