donderdag 30 juli 2009

It’s Crunch Time for Israel on Iran

After years of failed diplomacy no one will be able to call an attack precipitous.

By JOHN BOLTON

Legions of senior American officials have descended on Jerusalem recently, but the most important of them has been Defense Secretary Robert Gates. His central objective was to dissuade Israel from carrying out military strikes against Iran’s nuclear weapons facilities. Under the guise of counseling “patience,” Mr. Gates again conveyed President Barack Obama’s emphatic thumbs down on military force.

The public outcome of Mr. Gates’s visit appeared polite but inconclusive. Yet Iran’s progress with nuclear weapons and air defenses means Israel’s military option is declining over time. It will have to make a decision soon, and it will be no surprise if Israel strikes by year’s end. Israel’s choice could determine whether Iran obtains nuclear weapons in the foreseeable future.

Read the whole article at The Wall Street Journal

woensdag 22 juli 2009

Hoe meer zielen, hoe minder vreugd

Wie wil weten waarom de staatskas steeds leger wordt en oma in haar luier moet blijven liggen:

Monitor arbeidsimmigratie

Kort samengevat luidt de conclusie
dat immigratie alleen voordelig
is voor de collectieve sector
als de immigranten jong zijn en
succesvol op de Nederlandse
arbeidsmarkt. In de overige gevallen
is de uitkomst negatief. Er zijn
derhalve niet te verwaarlozen risico’s
aan immigratie verbonden.
Deze risico’s tellen des te zwaarder
omdat de mogelijkheden om immigranten
te selecteren op kenmerken
als leeftijd en geschiktheid
voor de Nederlandse arbeidsmarkt
beperkt zijn. Nieuwe arbeidsmigranten
zullen worden vergezeld
van of gevolgd worden door een
veelvoud aan eigen gezinsleden en
partners van kinderen. De criteria
voor toelating van een arbeidsimmigrant
kunnen krachtens de huidige
regels niet worden toegepast
op diens volgmigranten.
Lees het hele rapport op: neerlandsbloed.net

Update: Immigratie kostte tweehonderd miljard euro

vrijdag 17 juli 2009

Ibrahim over taqiyya

SAM VAN ROOY

Raymond Ibrahim is de mededirecteur van het ‘Middle East Forum’ en de auteur van ‘The Al Qaeda Reader’, vertalingen van religieuze teksten en religieuze propaganda. In februari van dit jaar publiceerde hij op Pajamas Media onderstaand essay waarin hij het Westen waarschuwt voor de manier van oorlogvoeren van (radicale) moslims.

Islam, oorlog en misleiding: een synthese

Vandaag, in een tijd van oorlog en oorlogsgeruchten afkomstig uit de islamitische wereld - gaande van het on-going conflict in Gaza tot het ‘sabelgekletter’ van het nucleair gewapende Pakistan en binnenkort ook Iran - wordt de behoefte van niet-moslims om de islamdoctrine en islamdoelstellingen over oorlog en vrede en alles daartussen (verdragen, diplomatie) beter te begrijpen, uitermate dringend. Wat doet men bijvoorbeeld met het feit dat Hamas, na open en heftig keer op keer duidelijk te verklaren dat het haar ultieme doel is om Israël vernietigd te zien, ook ‘vredesverdragen’ nastreeft, inclusief verschillende toegevingen van Israël - en nog raadselachtiger, die ‘vredesverdragen’ ook aanvaardt?

Lees de rest op Pundicity

vrijdag 10 juli 2009

Goede Duitsers

Arabist Hans Jansen

Mijn ouders hebben goede Duitsers gekend. Nog voor de oorlog begonnen was, hadden die goede Duitsers al voor het gevaar van Duitsland gewaarschuwd.

Die goede Duitsers zeiden niet dat je Hitlers Mein Kampf maar niet zo letterlijk moest nemen. Evenmin scholden ze op wie Duitsland kritiseerde, of uitten ze bedreigingen jegens zulke mensen.

Goede Duitsers beoordeelden Duitse gruweldaden niet als incidentele excessen. Zij veroordeelden daarentegen zulke gruweldaden als onvermijdelijk gevolg van de ideologie die Duitsland in zijn greep had gekregen. Zij waren niet van oordeel dat de nieuwe Duitse ideologie (afgezien van de excessen) voor het overige verder wel invoegbaar was in onze democratie.

Lees het hele artikel op Hoeiboei

dinsdag 7 juli 2009

Obama reads Pushkin

By James Lewis

Two weeks ago it was the Urdu poets. This week it's Obama's love for Pushkin's poetry. The week before it was probably the Bhadavad-Gita in Sanskrit. If it's Tuesday this must be Zorba the Greek --- in Greek.


It's all in a day's light reading for our Obama. Whaddaguy! He lifts weights two hours a day and has pecs like Arnie. Then he spends the rest of the day reading Urdu, Russian, and classical Arabic. Then he runs the three-trillion dollar US economy down the tubes all by himself, takes over the banks, passes Health Care for All (and saves money in the bargain!) and has just enough time left to read his daughters to sleep. Urdu poems, natch. Gotta get those kids started early.

Read the rest at The American Thinker