dinsdag 30 december 2014

'Kalifaat beoefent ware Islam'


Op 20 december sprak ik op het India Ideas Conclave in Goa, India, in het kader van een debat over 'religieuze verdraagzaamheid en terrorisme'. Wat ik er zei, werd voorwerp van een fikse rel na klacht van de twee aanwezige moslims. Een persoonlijk verslag van Koenraad Elst.

Belediging van de Profeet

Dr. Ekmeleddin Ihsanoglu, Turks oud-secretaris-generaal van de Organisatie voor Islamitische Samenwerking (OIC), en Jordaans oud-premier Abdelsalam al-Majali protesteerden tijdens het debat zelf alsook achteraf bij de organisatoren. Daar verwezen zij naar een Indiase (van oorsprong Brits-koloniale) wet tegen 'haat verwekken tegen gemeenschappen', die effectief als anti-godslasteringswet gebruikt wordt. De eerste noemde mij 'islamofoob', de tweede beschuldigde mij van 'belediging van de Profeet'. De eerste term is onnozel wanneer gebruikt door de goedmensen die hem ernstig nemen, maar arglistig in hoofde van haar OIC-bedenkers, die zo de critici van de islam criminaliseren. De tweede term is zonder meer onheilspellend.

Lees meer op: Nieuws.be

donderdag 25 december 2014

donderdag 18 december 2014

Wanneer krijgen we onze eigen Goelag?

Geert Wilders


Aleksandr Solzhenitsyn 


Het tweede politieke proces tegen de leider van de grootste oppositiepartij wordt een feit. Soviet-praktijken herleven blijkbaar niet alleen in Rusland...

maandag 15 december 2014

by Robert Spencer

The details are still sketchy, but this is what is apparently confirmed as of this writing (8PM EST Sunday night): as many as 50 people have been taken hostage in the Lindt Chocolat Café in Sydney, Australia’s central pedestrian mall, Martin Place. Some of the hostages have been forced at gunpoint to hold up the black flag of Islamic jihad against a window of the café.

The flag says in Arabic, “There is no god but Allah, and Muhammad is his prophet” – the Islamic confession of faith. It will thus be hard to claim this one was workplace violence, but the mainstream media and Western leaders are no doubt already strategizing on ways to do so. Falling quickly into politically correct lockstep and ignoring the jihad flag in the window, Australian Prime Minister Tony Abbott insisted that “we don’t know the motivation” of the gunmen.

Read more at: Frontpage Magazine

Robert Spencer is the director of Jihad Watch and author of the New York Times bestsellers The Politically Incorrect Guide to Islam (and the Crusades) and The Truth About Muhammad. His latest book is Arab Winter Comes to America: The Truth About the War We’re In. Follow him on Twitter here. Like him on Facebook here.

Taqiyya-demonstratie in de binnenstad van GroningenGRONINGEN – Een groep moslims demonstreerde vanmiddag voor vrede in de binnenstad van Groningen. Ze scandeerden leuzen en deelden rozen uit.

De moslims willen uitdrukken dat de islam niet een religie van oorlog en geweld, maar van vrede en liefde. In de folder die aan de roos hangt staat: ‘Met deze vredesactie willen wij het beeld van de ware islam verhelderen, het beeld dat in de westerse media wordt neergezet is echter niet van de ware islam maar juist de achterlijke gedachtegang van mensen die de islam misbruiken’.

www.dichtbij.nl
  

Tot zover het sprookje van die vredige islam...


En dan nu de bittere realiteit

 

O, gij die gelooft, bestrijdt de ongelovigen...

Jihad, vroeger...

Afrika

Thomas Sowell [Thomas Sowell, Race and Culture, BasicBooks, 1994, blz. 188] schat dat 11 miljoen slaven over de Atlantische Oceaan werden verscheept en dat 14 miljoen naar de islamitische landen van Noord-Afrika en het Midden-Oosten werden gestuurd. Voor elke slaaf die gevangen werd stonden vele andere doden. Schattingen van deze bijkomstige schade variëren. De bekende missionaris David Livingstone schatte dat voor elke slaaf die een plantage bereikte, vijf anderen werden gedood in de oorspronkelijke rooftocht of stierven door ziekte en ontbering tijdens de geforceerde mars. [Woman’s Presbyterian Board of Missions, David Livingstone, p. 62, 1888] De heel jonge, zwakke, zieke en oude mensen werden achtergelaten. Die gingen ook spoedig dood, omdat de belangrijkste kostwinners waren gedood of in slavernij waren afgevoerd. Voor de 25 miljoen slaven die op de markt werden afgeleverd hebben we dus een geschat dodental van ongeveer 120 miljoen. De massale slavenhandel in Afrika werd gedreven door de islam.

120 miljoen dode Afrikanen

Christenen

Het aantal christenen dat door de islam de marteldood werd ingejaagd is 9 miljoen [David B. Barrett, Todd M. Johnson, World Christian Trends AD 30-AD 2200, William Carey Library, 2001, blz. 230, tabel 4-10]. Een ruwe schatting van Raphael Moore in History of Asia Minor is dat nog eens 50 miljoen stierven in jihad veroveringsoorlogen. Als we het miljoen Afrikaanse christenen meetellen dat in de 20ste eeuw werd gedood hebben we

60 miljoen christenen

Hindoes

Koenard Elst geeft in Negationism in India een schatting van 80 miljoen hindoes die in de hele jihad tegen India werden gedood [Koenard Elst, Negationism in India, Voice of India, New Delhi, 2002, blz. 34.] Het land India is vandaag de dag slechts half zo groot als het oude India tengevolge van de jihad. De bergen nabij India worden de Hindu Kush genoemd, wat “brandstapel van de hindoes” betekent. (voor lijkverbranding, vert.)

80 miljoen hindoes

Boeddhisten

Boeddhisten houden zich niet staande in de geschiedenis van de oorlog. Vergeet niet dat het in jihad alleen de christenen en de joden is toegestaan om te overleven als dhimmi’s (dienaren van de islam), alle anderen moesten zich bekeren of werden gedood. Jihad doodde de boeddhisten in Turkije, Afghanistan, langs de Zijderoute, en in India. Het totaal aantal doden is ongeveer 10 miljoen. [David B. Barrett, Todd M. Johnson, World Christian Trends AD 30-AD 2200, William Carey Library, 2001, blz. 230, tabel 4-1.]

10 miljoen boeddhisten

Joden

Vreemd genoeg was het aantal in jihad gedode Joden niet groot genoeg om een substantieel effect te hebben op het totale aantal slachtoffers van de Grote Vernietiging. De jihad in Arabië was 100% effectief, maar de aantallen liepen in de duizenden, níet in de miljoenen. Daarna onderwierpen de Joden zich en werden ze dhimmi’s (dienaren en tweederangs burgers) van de islam en hadden ze geen geografische politieke macht meer.

Dit is een grove schatting van 270 miljoen doden, tengevolge van de jihad.

en jihad nu:


De stand 10 jaar later...


Recente slachtoffers:

Theo van Gogh...


soldaten in Fort Hood...de familie Vogel in Itamar, Israël...

De lijst van slachtoffers groeit nog dagelijks, en waarom?Koran 9:5.
"Wanneer de heilige maanden voorbij zijn, doodt dan de afgodendienaren waar gij hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag. Maar als zij berouw hebben en het gebed houden en de Zakaat betalen, laat hun weg dan vrij. Voorzeker, Allah is Vergevensgezind, Genadevol."

Bekeren, onderwerpen of sterven: 1400 jaar islamitische vrede en liefde...

Deels gebaseerd op:  http://www.politicalislam.com/tears/pages/tears-of-jihad/

donderdag 4 december 2014

World’s First Anti-Islam Wine Hits the Market

“Hal & Al’s Seventy 72 Virgins” is the world’s first wine for anti-Islamic crusaders.

Released by an Australian think-tank and nonprofit group called the Q Society, “72 Virgins”‘s profits will be used to fund the group’s advocacy against Islamic influence and extremist ideology.

As first mentioned in the Australian newspaper Adelaide Advertiser:
A Barossa wine called Hal & Al’s 72 Virgins is being sold as a fundraiser for an anti-Islamic movement that is worried about a “culture war”.

The virgins are a reference to the rewards jihadis believe they will receive in Paradise once they kill others and themselves.

Profits from the “fine Australian sparkling wine” will go to the Q Society, which bills itself as “Australia’s Leading Islam-critical Movement”.

The Q Society warns that Islam is linked to discrimination and violence and run lectures teaching about “the true nature of this totalitarian theocratic ideology”.
72_back_2_1-500x500
(Barossa Valley is a leading winemaking region of Australia.)

Read more at: PJMedia