zaterdag 21 maart 2009

Commandante Obama

Peter Robinson

The president has made America look like a banana republic.

"But you don't understand," the Colombian said. "We've seen this before."

"He's right, my good friend," the Cuban said. "We Latin Americans know the pattern. Believe me we do."

The American tried to shrug off the Latin Americans' warning. To his consternation, he found that he couldn't. Peron, Fidel, now Chavez, they insisted. The emergence of misrule, corruption and economic stagnation in Latin American nations follows a particular sequence or progression. Now the sequence was unfolding in the United States.

Forbes.com

‘De opmars van de islam’

Arabist Jansen

Het Christendom heeft in minder dan vier eeuwen het Romeinse rijk voor zich weten te winnen. Dat is van onder op gebeurd, zonder dwang of geweld, zonder overheidsingrijpen of -steun. Integendeel, de overheid van het Romeinse Rijk heeft door Christenen bij tijd en wijle te vervolgen die kerstening zelfs af en toe met dwang en geweld tegengewerkt.

In de periode dat het Romeinse rijk gekerstend werd, viel dat rijk ongeveer samen met het huidige Midden-Oosten, plus Europa tot aan de Donau en de Rijn. Dat wil niet zeggen dat er buiten dat gebied geen Christenen waren. Ten oosten van het Romeinse rijk, in Perzië, konden rond 300-350 al heel wat Christenen worden aangetroffen (later bekend als de Nestorianen). Net buiten de grenzen van het Romeinse rijk leefden bovendien ook de Armeniërs en de Georgiërs, die al rond 300 niet alleen in meerderheid Christen waren maar die het Christendom toen zelfs al als staatsgodsdienst hadden aangenomen. In het Romeinse rijk gebeurde dat kort daarna.

Lees verder op Hoeiboei